Blog Image

Skattkistan

Julbetraktelser för barn

För barn Posted on 2011-12-12 17:00:10

av Lars Borgström

Advent

â€Hosianna, Davids son! Välsignad är Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!†(Matt. 21:9)

SÃ¥ ropade folkskaran när Jesus gjorde sitt intÃ¥g i Jerusalem, ridande pÃ¥ en Ã¥sna. â€Hosianna†betyder â€Herre, frälsâ€, alltsÃ¥ â€Herre, rädda ossâ€. Det viktigaste som Jesus räddar oss frÃ¥n är straffet för vÃ¥ra synder. Därför är Han vÃ¥r Frälsare. Och â€Davids son†ropade folket eftersom den som skulle rädda dem enligt profetiorna, förutsägelserna, i Gamla testamentet skulle vara en ättling, alltsÃ¥ en släkting, till kung David som hade levt tusen Ã¥r tidigare. David var Jesu stamfader sÃ¥ ropen stämde bra in pÃ¥ Honom.

När Jesus sedan gick till tempelplatsen och drev bort alla som köpte och sÃ¥lde där, eftersom Han inte ville att Hans Faders hus skulle vara ett rövarnäste utan ett bönens hus, var det en skara barn som fortsatte att ropa: â€Hosianna, Davids son!†(Matt. 21:15). DÃ¥ blev översteprästerna och de skriftlärda, de religiösa â€specialisternaâ€, mycket arga eftersom de hatade Jesus. â€Hör du vad de säger?†sade de till Jesus och ville att Han skulle tysta barnen. Men Jesus tycker om att bli hyllad av barn och därför svarade Han dem: â€Har ni aldrig läst: Ur barns och spädbarns mun lÃ¥ter du en lovsÃ¥ng stiga upp till dig.â€

Jesus är vÃ¥r allra bäste vän och Han vill att vi, liksom barnen i Jerusalem den gÃ¥ngen för länge sedan, skall hylla Honom som vÃ¥r Kung. â€Advent†betyder ankomst och nu förbereder vi oss för att Jesus skall komma till oss. Det gör Han genom Bibelns Ord, varje gÃ¥ng vi hör om Honom. Till jul firar vi ocksÃ¥ särskilt att Han kom till oss genom att födas i Betlehem.

Konungen kommer, hylla Honom!

Bön: Herre, hjälp oss att lyssna ofta och uppmärksamt på Ordet om Jesus, så att Han alltid är hos oss. Amen.

Julafton

â€Ã„ra vare Gud i höjden

och frid på jorden,

till människor Hans välbehag†(Luk. 2:14).

SÃ¥ sjöng en stor änglaskara utanför Betlehem en natt för lite mer än tvÃ¥ tusen Ã¥r sedan. De sjöng att friden nu hade kommit till jorden eftersom Jesus hade fötts. Profeten Jesaja hade sju Ã¥rhundraden tidigare sagt att det mörker som synden ställt till med skulle försvinna genom födelsen av ett alldeles speciellt barn. Barnet skulle vara â€Mäktig Gud†och â€Fridsfurste†(Jes. 9:6).

Jesus är inte bara Marias utan ocksÃ¥ Guds Son. Han är den enda fullkomligt goda människa som nÃ¥gonsin funnits och samtidigt är Han fullt ut Gud, â€Mäktig Gudâ€. Med Honom kom den fullkomliga friden. Guds välbehag, Han goda vilja och kärlek, hade genom barnet nÃ¥tt människorna. Därför är Jesus uppfyllelsen av Guds löfte genom profeten Jesaja.

Änglarna är syndfria himmelska varelser som inte behöver någon Frälsare. De har ju ingen syndaskuld de behöver befrias från. Ändå gläds de över Guds goda vilja gentemot oss människor, då Han sände sin Son för att frälsa oss. Om nu änglarna, som för egen del inte behöver frälsas, gläds så över barnet i stallet, hur mycket mer borde då inte vi med tack och lov till Gud förundras över Jesusbarnet, som befriar oss från synden, djävulen och helvetet. Låt oss också, precis som änglarna, lovsjunga Gud för Hans stora kärlek!

Bön: Jesus, tack för att du kommer med den sanna och eviga friden. Hjälp mig att vända mig bort från all falsk frid och glädje i världen för att istället ta emot den frid som bara du kan ge. Amen.

Juldagen

â€Hon skall föda en Son, och du skall ge Honom namnet Jesus, ty Han skall frälsa sitt folk frÃ¥n deras synder†(Matt. 1:21).

Så sade en Herrens ängel till Josef om hans trolovade, den unga kvinnan Maria. Det som ängeln sade gick sedan i uppfyllelse, precis som allt annat Guds Ord.

Detta var ett löfte som hade getts redan i tidernas begynnelse. SÃ¥ fort Adam och Eva, de första människorna, hade syndat och skulle bli utdrivna ur paradiset fick de höra att syndens makt en gÃ¥ng skulle brytas genom en kvinnas Son. Till djävulen, den gamle ormen (jfr Upp. 12:9), som hÃ¥ller människorna i sin makt med hjälp av deras synder, sade Gud om den kommande Frälsaren: â€Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen†(1 Mos. 3:15). Den kommande Frälsaren skulle alltsÃ¥ besegra djävulen.

PÃ¥ detta löfte hoppades redan Adam och Eva och sedan, efter dem, mÃ¥nga andra genom de lÃ¥nga och mörka Ã¥rhundradena. Eva trodde redan att hennes förstfödde son var Frälsaren, dÃ¥ hon glatt utropade: â€Jag har fÃ¥tt en man frÃ¥n HERREN†(1 Mos. 4:1) eller, i annan översättning, â€nämligen HERRENS manâ€, d.v.s. den som utlovats som Frälsaren. Men det var inte sÃ¥, Kain var inte Frälsaren utan den förste mördaren (1 Mos. 4:8).

Hoppet levde vidare genom Ã¥rhundradena, Gud sände den ena profeten efter den andra med förnyade löften om Frälsaren. Och nu, genom Maria, blev äntligen det första evangeliet, d.v.s. glädjebudskapet om frälsning, frÃ¥n 1 Mos. 3:15 verklighet. Jesus föddes och krossade satans välde dÃ¥ Han sedan, som vuxen trettio Ã¥r senare, tog bort alla vÃ¥ra synder genom att dö för dem pÃ¥ korset. Denna smärtsamma frälsning innebar att Han blev â€huggen i hälenâ€.

Jesus betyder Frälsare och därför sade ängeln till Josef om hans trolovade Maria: â€Hon skall föda en Son, och du skall ge Honom namnet Jesus, ty Han skall frälsa sitt folk frÃ¥n deras synder†(Matt. 1:21).

Bön: Gode Gud, tack för att du sände din egen Son till jorden, så att var och en som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Amen.

Annandag jul

â€Uppfylld av den Helige Ande sÃ¥g han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod pÃ¥ Guds högra sida†(Apg. 7:55).

Dessa ord sägs om Stefanus, som blev den förste martyren i den apostoliska församlingen, alltså den allra tidigaste kyrkan som började växa genom apostlarnas predikan. Vet du vad ordet martyr betyder? Det betyder egentligen vittne, men har också fått betydelsen en som dör för sin tros skull. Det fick nämligen många av de första kristna göra därför att de berättade om Jesus och frälsningen genom Honom.

Orden vi läste om Stefanus handlar om när han falskeligen stod anklagad för hädelse, alltså för att ha talat illa om Gud, och strax därefter stenades till döds. Det var alltså en mycket svår stund för honom, mänskligt sett. Men ändå var det inte svårt för honom. Jesus var nämligen med honom så tydligt att han t.o.m. fick se Frälsaren, eftersom himlen öppnades för hans ögon. Han såg då att Jesus stod på Guds högra sida.

Vi hör flera gÃ¥nger i Bibeln att Jesus sitter pÃ¥ Guds högra sida. T.ex. skriver Paulus att â€Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter pÃ¥ Guds högra sida och ber för oss†(Rom. 8:34, se även Kol. 3:1, Hebr. 1:3, 8:1, 12:2 och 1 Petr. 3:22). Men när nu Stefanus, Hans trogna vittne, stenas till döds är Jesus sÃ¥ engagerad att Han stÃ¥r upp. Han sitter inte stilla utan följer inlevelsefullt vad som sker och är beredd att ta emot Stefanus efter att tryggt och säkert ha fört honom genom dödsskuggans dal. SÃ¥ gör vÃ¥r gode Herde Jesus (Ps. 23:4). Därför är de som följer Honom alltid trygga, även om de skulle befinna sig i det djupaste mörker eller den största fara. Detta gäller även oss.

Bön: Herre Jesus, tack för att du hjälper och beskyddar oss, inte minst då vi hamnar i svårigheter. Hjälp oss att tryggt lita på dig i livets all situationer. Amen.

Nyårsafton

â€HERREN skall bevara din utgÃ¥ng och din ingÃ¥ng frÃ¥n nu och till evig tid†(Ps. 121:8).

Du står nu på gränsen till ett nytt år. Det gamla året läggs bakom ryggen och ett nytt år rings in. En nyårsafton ger tillfälle att se tillbaka hur det varit och blivit under det år som gått. Kan vi med ro lägga det passerade året och dess händelser bakom oss, eller finns där besvärliga saker som följer oss in i det nya året? Blir utgången av året god?

Och hur blir det nya året? Kan vi med frimodighet öppna dess blad och ta del av dess händelser? Blir vår ingång till det nya kalenderåret god?

SÃ¥dana frÃ¥gor är viktiga att ställa sig. En ärlig tillbakablick, där Guds Ande fÃ¥r visa oss hur pass väl vi följt Guds heliga lag i Bibelns bud, ger anledning till Ã¥nger och bekännelse: â€Herre, jag har syndat. FörlÃ¥t mig!†När vi kommer med en sÃ¥dan bekännelse i Jesu namn och Ã¥beropar Hans blodiga död och pina, är synden med en gÃ¥ng borttagen. DÃ¥ kan vi som Guds glada och trygga barn se det nya Ã¥ret an och genom den kraft som Han skänker oss i förlÃ¥telsen utföra Hans vilja: â€Ty Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, sÃ¥ att vi skall vandra i dem†(Ef. 2:10).

Men orden från Psaltaren har också en större betydelse. Där talas om evigheten. Tänk så viktigt att inte bara detta år, utan hela ditt liv, vid din död, får en god utgång. Så blir det om du genom Ordet, d.v.s. Bibelns budskap, och sakramenten, d.v.s. dopet och nattvarden, bevaras i tron på Jesus som din Herre och Frälsare. Den goda utgången är en salig död i förtröstan på Jesus. Då blir också ingången till evighetens värld god. Den som lämnar detta liv på det sättet får del av det evigt goda livet i Himlen.

Bön: Gode Gud, tack för att din nåd är ny varje morgon. Led mig på den eviga vägen så att min utgång från detta liv blir god, liksom min ingång till det eviga livet. Amen.

Nyårsdagen

â€Allt det goda vi fÃ¥r och varje fullkomlig gÃ¥va är frÃ¥n ovan och kommer ner frÃ¥n ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker†(Jak. 1:17).

Idag är det första dagen av ett nytt år. Det är svårt att veta hur allt kommer att bli i vår föränderliga värld. Människor som står oss nära kan flytta långt bort eller t.o.m. lämna detta liv. Dramatiska händelser i samhället kan förändra livets villkor för många människor och även för oss. Vi kan drabbas av svåra olyckor och sjukdomar eller så kan vi få uppleva fantastiskt roliga saker.

I alla förändringar finns det ändÃ¥ en som är oföränderlig, nämligen Gud själv, â€hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörkerâ€. Han är den Gode, ja den ende som är verkligt god (Mark. 10:18, Luk. 18:19). â€Allt det goda vi fÃ¥r och varje fullkomlig gÃ¥va är frÃ¥n ovanâ€, frÃ¥n Honom.

â€Allt det goda†innefattar allt det som Han i sin faderliga godhet slösar över oss varje dag: â€mat och kläder, hus och hem och allt vad jag behöver till mitt livsuppehälle. Han beskyddar mig för allt farligt och bevarar mig för allt ont†(Luthers Lilla katekes, första trosartikeln). Ingen av oss förtjänar detta, men Han ger oss det ändÃ¥ därför att Han är sÃ¥ god.

Men Gud ger oss även â€fullkomliga gÃ¥vorâ€. Här fÃ¥r vi tänka oss sÃ¥dant som har evighetsvärde: syndernas förlÃ¥telse, frid med Honom och evig salighet. Som vi hörde ger Gud oss de jordiska gÃ¥vorna av bara nÃ¥d, men med dessa gÃ¥vor är det ännu mer sÃ¥. Gud ger oss de eviga gÃ¥vorna av bara nÃ¥d – för Jesu skull. Jesus är vÃ¥r Frälsare. â€Han har Ã¥terlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, ifrÃ¥n alla synder, ifrÃ¥n döden och djävulens vÃ¥ld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod, och med sin oskyldiga pina och död†(Luthers Lilla katekes, andra trosartikeln).

Det är tryggt att veta, när vi nu pÃ¥börjar ett nytt Ã¥r, att vÃ¥r himmelske Fader inte förändras utan förblir lika full av kärlek som alltid. Vi säger därför inför tidens växlingar och den osäkerhet som ibland kan drabba oss i svaga stunder: â€Men du är densamme och dina Ã¥r har inget slut†(Ps. 102:28).

Bön: Tack gode Fader i Himlen för att du är så god emot mig, som inte alls förtjänar din kärlek. Tack för dina timliga och eviga gåvor. Välsigna det nya året i Jesu namn. Amen.

Trettondag jul

â€Och se, stjärnan som de hade sett gÃ¥ upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. När de sÃ¥g stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje†(Matt. 2:9-10).

I 4 Mos. 24:17 stÃ¥r profeten Bileams profetia frÃ¥n 1400-talet f.Kr. nedtecknad: â€En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel.†Kungen, den kommande Messias, Han som smord med helig Ande (Messias betyder â€den Smordeâ€) skulle frälsa mänskligheten, skulle födas i Israel. En stjärna skulle tändas pÃ¥ himlen när det var dags.

Kunskapen om denna urgamla profetia hade kommit även Österns visa till del. Judarna hade sedan 500-talet f.Kr. levt i fÃ¥ngenskap där, och därför hade deras hopp blivit känt även bland hedningarna. Profeten Daniel, verksam som statsman i det babyloniska hovet, kan mycket väl ha spridit kunskapen om att världens Frälsare skulle komma frÃ¥n Israel. Dessutom läste judarna upp sina heliga skrifter i synagogorna – sÃ¥ kallades deras kyrkobyggnader – och intresserade hedningar, som var nyfikna pÃ¥ tron pÃ¥ den ende sanne Guden, kom för att lyssna och lära.

SÃ¥ plötsligt, vid Kristi födelse, vÃ¥r tideräknings början, tändes en ny stjärna pÃ¥ himlen. Du mÃ¥ tro att det blev fart pÃ¥ de österländska stjärntydarna! De förstod att frälsningens timme nu var slagen. När stjärnan rörde sig tog de det som en maning att följa den till Frälsarbarnet, den nye Kungen. De blev inte besvikna, trots att resan säkert var obekväm och trots att de fick svara pÃ¥ besvärliga frÃ¥gor frÃ¥n den onde kung Herodes, som ville döda Jesusbarnet (Matt. 2:7, 12). När de kom fram till huset där barnet fötts, â€föll de ned och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gÃ¥vor till barnet: guld, rökelse och myrra†(Matt. 2:11).

Österns vise föll ned framför Jesus och tillbad Honom. Så får också vi göra. Jesus är den tillbedjansvärde Guden som frälst oss ifrån allt ont. Vi lever i en mörk värld där de flesta är alldeles främmande för Honom. I världen kan vi inte finna Jesus, men vi har, som de vise männen, en stjärna att följa. Den stjärnan är Guds Ord, som lyser upp vägen för oss (Ps. 119:105). Guds Ord leder oss till Jesus som vår Herre och Frälsare, och därmed leder det oss också hela vägen hem till Himlen.

Bön: Herre Jesus, tack för att du är vårt hopp som aldrig slår fel, att allt vad du lovat alltid går i uppfyllelse. Bevara mig genom Guds Ord alltid hos dig, så att jag inte går miste om den sista uppfyllelsen: att alla dina trogna skall samlas inför dig i Himlen. Amen.Betraktelse Nyårsafton

För barn Posted on 2010-12-30 10:26:41

Betraktelse för Nyårsafton

â€Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihÃ¥g†(Jes. 43:25).

NyÃ¥rsafton är Ã¥rets sista dag. Ett helt Ã¥r, trehundrasextiofem dagar, ligger bakom dig. Hur har Ã¥ret varit? Nog har mycket hänt som varit roligt. Annat som varit ledsamt har ocksÃ¥ inträffat. Men viktigare än de yttre omständigheterna är hur ditt inre liv sett ut. Jesus säger att din själ är viktigare än allt gott, stort och fint i världen. Han frÃ¥gar: â€Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?†(Mark. 8:36) och menar att om själen gÃ¥r förlorad är allt annat meningslöst.

En tillbakablick

Den ende som kan ge din själ evigt liv är Jesus (1 Joh. 5:12). Därför borde du fråga dig denna dag om det år som förflutit har fört dig närmare eller längre bort ifrån din Frälsare. Tron och lydnaden för dig allt närmare Honom. Ju mer du umgås med Jesus genom att lyssna till Honom i Bibelns Ord och gudstjänstens predikan och ju mer du samtalar med Honom i bönen, desto mer intar Han ditt hjärta och uppfyller det (Joh. 14:23). Och ju noggrannare du tar det med att efterfölja Honom, leva efter Hans vilja, desto närmare Honom lever du, desto tydligare ser du Honom (Joh. 7:17). Men det motsatta gäller också. Ju mer sällsynta de tillfällen blir då du lyssnar till Hans röst, desto mer avlägsen blir Han. Du rör dig mot de yttre utmarkerna av Guds rike och kanske bort över gränsen. Du börjar leva i synd och synden skiljer dig från Gud.

Se nu tillbaka pÃ¥ det Ã¥r som gÃ¥tt, tänk pÃ¥ hur du umgÃ¥tts med Herren och med dina föräldrar, syskon och vänner. Har du älskat â€Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstÃ¥nd†(Matt. 22:37)? Har du älskat â€din nästa som dig själv†(Matt. 22:38)? Finns det ett och annat som du Ã¥ngrar? Har du syndat genom att strunta i Herren och Hans bud, varit dum mot dina föräldrar, syskon och vänner, är det mycket illa – â€ty den som hÃ¥ller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt†(Jak. 2:10). Du kan inte heller gottgöra dina brott. Jesus frÃ¥gar: â€Vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?†(Mark. 8:37). Ingenting, är svaret. Inte heller kan dina föräldrar eller syskon rädda din själ, hur kristna de än är: â€Men sin broder kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom†(Ps. 49:8).

Jesus arbetade för din frälsning

Men det finns en som har tagit sig an din sak. Det är Jesus Kristus själv, Guds evige Son (Hebr. 1:3). Han är försoningen för dina synder, och inte bara för dina â€utan ocksÃ¥ för hela världens†(1 Joh. 2:2). Det var ett tungt och mödosamt arbete Han utförde för att kunna utplÃ¥na dina överträdelser och synder. Han säger: â€Du har vÃ¥llat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar†(Jes. 43:24). PÃ¥ korset fick Han kämpa och lida dÃ¥ Han betalade priset för din själ. Men detta arbete utförde Han sÃ¥ grundligt att alla dina synder – inte bara de under det gÃ¥ngna Ã¥ret utan alla, ja alla synder under hela ditt liv – blev för evigt utplÃ¥nade. Jesus, Guds Sons, blod renar dig frÃ¥n all synd (1 Joh. 1:7).

Jesus månar om sitt namn

Jesus gjorde detta för din skull, men ocksÃ¥ för sin egen skull. Han älskar dig och vill inte att din själ gÃ¥r förlorad. Han är ocksÃ¥ mÃ¥n om sitt namn som Frälsare och vill äras som människosläktets Ã…terlösare. Därför säger Han: â€Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihÃ¥g†(Jes. 43:25).

Så får du avsluta detta år med ett gott samvete, en själ som har frid med Gud och ett hjärta som är tvättat rent i Jesu blod.

Amen.Betraktelse Annandag jul

För barn Posted on 2010-12-25 19:49:49

Betraktelse för Annandag jul Matt. 2:13-18

Denna betraktelse är lÃ¥ng och därför indelad i smÃ¥ korta avsnitt. En god idé är att dela in de olika avsnitten i tvÃ¥ delar. Den första delen kan man läsa pÃ¥ Annandag juls morgon och den andra delen, frÃ¥n och med â€Jesus fick själv utstÃ¥ förföljelseâ€, pÃ¥ kvällen.

Morgonandakten

Fridsfursten föds

När Jesus föddes bland oss här pÃ¥ jorden sjöng änglarna utanför Betlehem att friden, den verkliga friden, hade kommit till jorden (Luk. 2:14). Detta eftersom barnet som blivit fött i stallet och lagd i krubban var Gud själv, Fridsfursten som profeten Jesaja hade sagt skulle komma med ljus, glädje och befrielse. Den sanna friden, frälsningen, är helt och hÃ¥llet förbunden med barnet som Maria födde. Jesaja hade sagt att allt skulle bli bra och ordna sig för människorna i syndens mörker, â€ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. PÃ¥ hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, RÃ¥dgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste†(Jes. 9:6). Bland allt annat underbart Jesus är hör ocksÃ¥ Fridsfurste till beskrivningen av Honom.

Jesus kommer med frid…

När Jesus är vår vän är det verkligen så att vi har frid med Gud. Vi har goda samveten eftersom vi vet att vi genom Jesus har förlåtelse för alla våra synder. Och det är ju synden, allt det onda, fula och smutsiga vi gjort, som skiljer oss från Gud och som verkligen kan skada oss.

Det finns ingenting som kan skada oss så mycket som synden eftersom vi inte kan leva tillsammans med den gode, allsmäktige och livgivande Guden om vi har oförlåtna synder. Men när synden är förlåten är den borttagen och vi har evigt liv redan här och nu. Jesus skänker oss allt detta. Därför är Han Fridsfursten. För detta är vi Honom evigt tacksamma.

…inte fred

Men alla var inte tacksamma när Jesus föddes. Det fanns de som t.o.m. ville döda Honom. När fridens ljus börjar att lysa på jorden vill alltid ljusets motståndare släcka den himmelska lågan. Bakom de fientliga människorna som hatar Jesus, och som också hatar den sanna kyrkan som tror på Fridsfursten, står satan. När Jesus föddes hade han intalat kung Herodes att Jesus var ett hot mot dennes världsliga makt. Därför ville Herodes döda Jesus.

Kampen mellan Jesus och satan står det om redan i 1 Mos. 3:15. Kvinnans avkomma, den kommande Frälsaren, skulle komma att krossa ormens, djävulens huvud. Senare sägs det att det är genom Abrahams (1 Mos. 12:3, 22:18), Isaks (1 Mos. 26:4) och Jakobs (1 Mos. 28:14) avkomma, d.v.s. genom det judiska folket, som denna djävulens besegrare skulle komma. Därför gjorde den onde allt han kunde för att förhindra att profetian om kvinnans avkomma skulle gå i uppfyllelse. Faraos (2 Mos. 1:22) och Herodes småbarnsmord (Matt. 2:16) var av allt att döma led i detta. Genom dödandet av de judiska pojkarna i Egypten skulle släktlinjen från Abraham skäras av. Och genom att påverka Herodes till att ge befallning om de hemska spädbarnsmorden i Betlehem och trakten däromkring hoppades satan få Jesusbarnet mördat.

Ofreden drabbar också de kristna

Fiendskapen mot Jesus präglar ocksÃ¥ världens barns inställning till den sanna kyrkan, d.v.s. de människor som tror pÃ¥ Bibeln, Ordet om Fridsfursten. Jesus hade sagt att det skulle bli sÃ¥: â€Kom ihÃ¥g vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de ocksÃ¥ förfölja er†(Joh. 15:20).

Denna fiendskap mot dem som äger och lever i den sanna kärleken och friden, Guds barn, har alltid funnits på jorden, ända sedan syndafallet då djävulen lyckades locka Adam och Eva att göra det onda. En del människor vill följa Jesus. De tror på Honom och älskar Honom. Andra människor hatar Jesus och vänder sig emot dem som tror på Honom. Adam och Eva fick först två söner som hette Kain och Abel. Kain trodde inte på Guds löfte att Jesus skulle komma och frälsa människorna från djävulens makt. Abel däremot var rättfärdig (Matt. 23:35) och trodde på den kommande Fridsfursten. Därför hatade Kain Abel och dödade sin lille bror (1 Mos. 4:8).

Precis som det gick en skiljelinje genom Adams och Evas familj, där Kain vandrade i mörkret och hatade Abel som var ett ljusets barn, skapar budskapet om Fridsfursten Jesus ofred och hat här pÃ¥ jorden. Skiljelinjen skär genom alla gemenskaper; samhällen, arbetsplatser, skolklasser och familjer. Inte bara Adams och Evas familj blev splittrad utan Jesus säger själv att det nödvändigtvis blir sÃ¥ i mÃ¥nga familjer: â€Tro inte att jag har kommit för att skapa fred pÃ¥ jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son frÃ¥n sin far, en dotter frÃ¥n sin mor och en sonhustru frÃ¥n sin svärmor, och en man fÃ¥r sina egna till fiender†(Matt. 10:34-36).

Din egen familj

Om alla i din familj tror på Jesus, vill vara Hans vän och följa Honom skall du vara väldigt glad. Bed att Gud bevarar båda dina föräldrar, dig själv och alla dina syskon i tron på Jesus! Om alla blir kvar hos Jesus kommer alla att återses i Himmelen och leva för evigt tillsammans med Jesus.

Men enligt Jesu egna ord är det mÃ¥nga familjer som är splittrade dÃ¥ det gäller det allra viktigaste i världen, inställningen till Honom. Lever du i en sÃ¥dan familj skall du be för de familjemedlemmar som vandrar i mörkret. Du skall pÃ¥ alla sätt visa dem kärlek och vänlighet, men du skall inte följa med dem ut i mörkret när de försöker fÃ¥ dig att överge Jesus. Jesus säger när Han talar om splittringen inom familjerna: â€Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig†(Matt. 10:37).

Kvällsandakten

Jesus fick själv utstå förföljelse

Det kan bli sÃ¥ att de människor som inte vill följa Jesus sluter sig samman och gör Guds barn illa pÃ¥ olika sätt. Det kan ske genom hÃ¥n, mobbning, uteslutning och t.o.m. förföljelse. När sÃ¥dant händer skall vi veta att Jesus själv fick utstÃ¥ förföljelse. Det skedde inte bara när Han som vuxen blev bekämpad av fariseerna och till slut blev gripen, pinad och dödad, utan redan när Han var nyfödd ville Herodes döda Honom. Herodes soldater hade fÃ¥tt order om att döda alla pojkar under tvÃ¥ Ã¥r i och omkring Betlehem (Matt. 2:16). Korsets hotfulla skugga vilade redan över stallet. En diktare har sagt: â€Du gjorde väl, du kom … Men ack, min frälserman! din vagga och ditt kors stÃ¥ redan när varann†(Bellman).

Stunden för Jesu lidande och död hade dock ännu inte kommit. Det skulle dröja ytterligare trettio år innan tiden var inne för Jesu korsfästelse. Därför visade sig en Herrens ängel för Jesu styvfar Josef och förvarnade honom om Herodes planer (Matt. 2:13). Den heliga familjen flydde efter ängelns anvisning till Egypten.

Jesus förstår oss och känner med oss

Till vårt land kommer flyktingar från andra länder. Många av dem har haft det svårt och tvingats fly från krig och annat elände. En del har tvingats fly därför att de är kristna, andra av politiska skäl eller för att de helt enkelt drabbats av svåra lidanden. Särskilt för de små barnen i sådana familjer kan det vara svårt. Jesus, som är vår broder och känner med oss i alla våra lidanden, har också delat erfarenheten av att vara flyktingbarn. Därför förstår Han också de svårigheterna.

Vare sig du som läser detta är flyktingbarn eller inte kan du vara alldeles säker pÃ¥ att Jesus förstÃ¥r dig i alla dina livssituationer. Alltid kan du i bön vända dig till Honom och be om hjälp. Han har skapat dig och känner dig utan och innan (Joh. 2:25), ja bättre än vad du själv gör. Dessutom är Han själv människa och vet av egen erfarenhet hur det är att gÃ¥ igenom svÃ¥righeter av olika slag. â€Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med vÃ¥ra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd†(Hebr. 4:15).

Jesus är den segrande Guds Son

Annandag juls budskap om trons martyrium, d.v.s. att man som kristen fÃ¥r lida för sin tro, ibland ända in i döden, är ett hÃ¥rt tal. Men mitt i det svÃ¥ra som kan drabba därför att man är en kristen, äger vi kristna en â€frid som övergÃ¥r allt förstÃ¥nd†(Fil. 4:7), en djup och varaktig lycka som överträffar allting annat. Detta därför att vi är pÃ¥ den segrande sidan! Jesus har en gÃ¥ng för alla besegrat satan. Det skedde pÃ¥ korset. Den segern kan vi redan nu genom tron vara alldeles säkra pÃ¥. En gÃ¥ng i framtiden, när satan kastas i eldsjön (Upp. 20:10), skall vi ocksÃ¥ se det med vÃ¥ra egna ögon.

När Jesus familj hade flytt till Egypten undan Herodes förföljelse dröjde det inte länge förrän Herodes hade dött och de kunde Ã¥tervända (Matt. 2:15). Samma främlingsland, Egypten, hade Israels folk ocksÃ¥ levt i under fyra hundra Ã¥r av slit och mödor. När ängeln som tidigare varnat Josef visade sig pÃ¥ nytt och sade att de kunde Ã¥tervända (Matt. 2:20) gick ett profetiskt ord frÃ¥n Hos. 11:1 i uppfyllelse: â€Ut ur Egypten kallade jag min son†(Matt. 2:15).

Detta ord gällde först Israel, Guds folk, som också kallades Guds son (2 Mos. 4:22, Hos. 11:1). Genom Mose kallade Gud sin förste son Israel ut ur Egypten. Men nu gällde Guds kallelse genom ängeln Jesus, Guds andre Son (som egentligen, i en annan mening, var Guds enfödde Son).

Israel kunde inte uppfylla den gudomliga viljan utan var en olydig son. Men vad Israel inte lyckades med, det kunde Guds gudomlige Son uppfylla. Israel hade varit otroende och avfällig. Folket hade förbrutit sig mot buden och därför gick många under när de i fyrtio år måste vandra i öknen. Men Jesus, Guds fullkomlige Son, prövades också i öknen under en fyrtioperiod (fyrtio dagar) och stod emot alla satans angrepp (Matt. 4:1-11). Och Han gjorde det i allas vårt ställe.

Det saliga bytet

Vi är lika lite som Israel i oss själva lydiga och rättfärdiga Guds barn. Vi har syndat och gjort det som är ont. Vi har varit olydiga och ofta tänkt mest på oss själva istället för på Gud och andra människor. Vi har fallit och förtjänar inte att få vara Guds barn. Men Jesus älskar oss så mycket att Han uppfyllt hela lagen i vårt ställe (Gal. 4:4-5). Han har segrat i vårt ställe och genom Hans seger är vi helt och hållet rättfärdiga. På korset skedde ett saligt (lyckligt) byte: Jesus tog våra synder så att vi slipper straffas för dem. Samtidigt gav Han oss sin laglydnad och helighet så att vi inför Gud räknas som lika rättfärdiga som Han själv är.

Eftersom vi är döpta och lever i tro pÃ¥ Fridsfursten ser vÃ¥r himmelske Fader pÃ¥ oss med samma glädje som Han sÃ¥g pÃ¥ sin Son vid dennes dop: â€Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje†(Luk. 3:22).

Amen.Betraktelse för 4:e advent

För barn Posted on 2010-12-20 10:16:39

Betraktelse för Fjärde advent

â€Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren†(Joh. 1:23).

Har ni tänt det fjärde adventsljuset hemma? Adventsstaken har fyra ljus därför att adventstiden börjar fyra söndagar före jul. Söndag efter söndag tänds ljus efter ljus och idag skall hela adventsstaken vara tänd, därför att idag är det sista söndagen före jul!

Jesus är världens ljus

Ljus hör julen till. Varför dÃ¥? Därför att vi firar Jesu födelse vid jul och med Jesus kom ljuset till vÃ¥r värld. Utan Jesus är allt mörker. Gud hade skapat allt underbart men genom att de första människorna syndade, och sedan alla deras efterföljande efter dem, hade hela världen svepts in i mörker, ett andligt mörker där Gud inte lÃ¥ter sig finnas. Men Gud hade sagt genom sin profet Jesaja: â€Men det skall inte vara nattsvart mörker där Ã¥ngest nu rÃ¥der [—]. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset strÃ¥la fram†(Jes. 9:1-2).

Sju Ã¥rhundraden senare var det dags. â€Det sanna ljuset, som ger ljus Ã¥t alla människor, skulle nu komma till världen†(Joh. 1:9). Jesus, Han som är rättfärdighetens sol (Mal. 4:2), den klara morgonstjärnan (Upp. 22:16), Lammet som skall vara vÃ¥rt ljus i den Himmelska staden (Upp. 21:3), föddes. Alltsedan dess kan alla som tror pÃ¥ Honom fÃ¥ säker vägledning genom denna mörka, dimfyllda värld till Himmelens salighet. Jesus säger själv: â€Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus†(Joh. 8:12).

Johannes vittnar om ljuset

Denna dag, Fjärde advent, handlar om Johannes och om hur han visar till Kristus. Han var en profet som var sänd av Gud. Han predikade sÃ¥ kraftfullt om Guds rike att mÃ¥nga trodde att Han var Messias, ljuset som de troende i Israel väntade pÃ¥ alltsedan de gamla profeternas dagar. Det är lätt att förstÃ¥ varför folket trodde sÃ¥ med tanke pÃ¥ att â€bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes†(Luk. 7:28), men de trodde fel om honom. â€Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset†(Joh. 1:8).

Johannes sade själv med profeten Jesajas ord: â€Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren†(Joh. 1:23). Det var för Herren Jesus Kristus som Johannes beredde väg. Han ville göra vägen alldeles rak sÃ¥som man gör när en kung skall komma. Kungens framträdande skall ske utan nÃ¥gra hinder. Johannes kunde genom sin predikan förbereda folket att ta emot sin Kung, iordningställa vägen för Jesus Kristus. Därför är han den store vägröjaren.

Berg, sjunken, djup, stån opp!

Säkert har du nu under adventstiden före jul sjungit â€Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stÃ¥n opp!†(Lova Herren 87:1). Johannes predikade sÃ¥ att marken jämnades för Jesus. Bergen och höjderna sjönk och dalarna fylldes (Luk. 3:5). Men vilka berg var det som sjönk? Inte var det Judeens berg inte. Den yttre naturens form förändrades inte. Det var istället människornas högmod som krossades. Johannes talade nämligen om för dem att de var syndare som inte kunde bestÃ¥ inför Guds dom (Luk. 3:7). Och det kan inte du heller! Tror du att du är helig och ren därför att du är tillräckligt snäll och god har du ett högt berg av högmod och stolthet inom dig. DÃ¥ kan inte Jesus, ärans Konung, göra sin ankomst i ditt hjärta.

Att bli avslöjad som syndare är förödmjukande. Men det leder dig till Jesus Kristus, som är syndares vän. De som är Ã¥ngerfulla över sina synder och är nedtryckta i den djupa förtvivlans dalar blir tröstade och uppresta av det glada budskapet om förlÃ¥telse genom Jesus Kristus. SÃ¥ fylls dalarna av syndaförlÃ¥telsen och all Guds nÃ¥ds gÃ¥vor. SÃ¥ kan du fira en verkligt god jul och ta emot den största gÃ¥van av alla, Jesus Kristus själv, â€härlighetens sken, ljus av Faderns ljus utgÃ¥nget†(Lova Herren 261:3).

Amen.Korta barnbetraktelser för jul

För barn Posted on 2010-12-16 14:22:33

Små andakter vid adventstid och julens helger

Första advent

â€Och när Han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frÃ¥gade: ´Vem är Han?´†(Matt. 21:10).

Vem var det som drog in i Jerusalem? Det var Jesus Kristus som gjorde sitt intÃ¥g där för snart tvÃ¥ tusen Ã¥r sedan. Han red pÃ¥ en Ã¥sna och den stora folkskaran bredde ut sina mantlar för Honom pÃ¥ vägen. Samtidigt sjöng de och ropade â€Hosianna, Davids son! Välsignad är Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! (Matt. 21:9). â€Hosianna†betyder â€Herre, fräls!â€, alltsÃ¥ â€Herre, rädda oss!â€

Jesu intåg i Jerusalem, judarnas huvudstad, väckte sådant uppseende att hela staden började att undra vem Han var. De fick svaret att Han är Profeten, den som skulle komma för att verkligen uppenbara Guds vilja (5 Mos. 18:15, 18). Men Jesus är också mycket mer än så. Han är den sanne Konungen som har all makt i Himmelen och på jorden (Matt. 28:18). Han är vår sanne Överstepräst som burit fram sig själv som ett evigt gällande offer för våra synder (Hebr. 7:27, 9:14, 9:26, 10:14). Det var därför Han kom till Jerusalem den gången för snart två tusen år sedan. Han kom för att lida och dö för våra synder och sedan uppstå igen på den tredje dagen (Luk. 24:46).

Jesus är alltså vår sanne Överstepräst, Profet och Konung. Dessutom är Han Guds Son. Han är både människa, en som vi, och Gud på samma gång. Vem vill inte ha en sådan vän? Det bästa vi kan göra är att hylla Honom såsom folket gjorde vid Hans intåg i Jerusalem. Liksom Han kom till den heliga staden den gången för länge sedan vill Han nu komma till oss alla.

Andra advent

Denna söndag handlar om att â€Guds rike är näraâ€. Guds rike hör alltid samman med dess Konung Jesus. 1) För det första kom Guds rike till jorden pÃ¥ ett särskilt sätt dÃ¥ Jesus föddes, 2) för det andra kommer det till dig när du tror pÃ¥ Jesus och 3) för det tredje kommer det att upprättas synligt i sin fulla härlighet dÃ¥ Jesus kommer tillbaka.

1) â€Simeon var rättfärdig och gudfruktig och väntade pÃ¥ Israels tröst†(Luk. 2:25).

Advent betyder ankomst. På tågstationen finns en stor tavla där de som väntar på tågen kan se när de ankommer. Den vi i adventstid väntar på är Jesus. Hans ankomst till jorden skedde för lite mer än två tusen år sedan. Då gjorde han sin första ankomst. Många hade sedan länge väntat på Honom. Att Jesus Guds Son föddes till jorden och blev allas vår Frälsare är julens stora glädje- och firningsämne. Därför kallas de fyra veckorna före jul för adventstid.

2) â€Se, jag stÃ¥r vid dörren och klappar på†(Upp. 3:20).

Jesus vill också komma till dig personligen. Om du tror på budskapet om Honom, att Han är din Frälsare, har Han också gjort sin ankomst till ditt hjärta. Han vill in i alla människors hjärtan och där Han kommer in blir det en underbar gemenskap mellan Honom och den troende. Detta, skulle vi kunna säga, är Jesu ankomst till dig personligen.

3) â€Vänta alltsÃ¥ tÃ¥ligt, bröder, tills Herren kommer†(Jak. 5:7).

Jesus kommer också att synligt komma tillbaka hit till jorden för att döma levande och döda. Det blir Hans sista ankomst och då avslutas världshistorien. De otroende kommer att straffas för evigt men de som tror på Honom blir evigt frälsta. Så viktigt därför att Han fått göra sin ankomst i ditt hjärta redan nu.

Tredje advent

â€Det är om honom det stÃ¥r skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig†(Matt. 11:10).

Jesus citerar Gamla testamentet. Om vem handlar bibelversen? Den handlar om Johannes Döparen. I profeten Malakis bok, som skrevs på 400-talet före Kristi födelse, stod det att alldeles innan Frälsaren någon gång i framtiden skulle komma skulle något speciellt inträffa. En budbärare skulle gå framför Honom och bereda väg för Honom.

Nu hade detta bibelord gÃ¥tt i uppfyllelse! Johannes var denne budbärare, en verklig Herrens vägröjare – alltsÃ¥ en som gjorde det möjligt för människorna att tro pÃ¥ Herren och leva i gemenskap med Honom. Liksom de tidigare profeterna sade han till folket att de skulle överge sina synder och istället följa Guds vilja. Gud är ju helig och god och den som skall tillhöra Honom mÃ¥ste ocksÃ¥ vara sÃ¥dan. Detta innebär, att om du har syndat, varit dum mot nÃ¥gon i familjen eller bland vännerna, är du inte sÃ¥dan att du kan höra till Gud.

Men vet du vad Gud helst av allt vill? Han vill förlÃ¥ta dig och alla andra människor. Och det kan bara ske genom tron pÃ¥ Jesus Kristus. Därför pekade Johannes ocksÃ¥ pÃ¥ Jesus och sade: â€Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd†(Joh. 1:29). Jesus var ett speciellt och fullkomligt offer som pÃ¥ korset tog bort inte bara nÃ¥gra synder för nÃ¥gra människor utan alla synder för alla människor. MÃ¥nga syndare började tro pÃ¥ Jesus genom Johannes predikan. Nu uppmanar Gud ocksÃ¥ dig till det som gör dig till ett Guds barn: â€Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd.†Att se är detsamma som att tro, att förtrösta pÃ¥ nÃ¥gon.

Fjärde advent

â€Detta hände i Betania pÃ¥ andra sidan Jordan, där Johannes döpte†(Joh. 1:28).

Johannes kallades Döparen, därför att döpa var vad han gjorde vid sidan av att predika. MÃ¥nga människor kom ut till honom där han stod vid floden Jordan för att lÃ¥ta döpa sig (Mar. 1:5). BÃ¥de sÃ¥dana som öppet levt i synd och sÃ¥dana som var egenrättfärdiga – alltsÃ¥ trodde sig vara heliga och goda av sig själva – Ã¥ngrade sina synder och fick ta emot â€omvändelsens dop till syndernas förlÃ¥telse†(Mark. 1:4). Att bli omvänd är att lämna ett liv i otro, synd och mörker och istället komma till Kristus och leva i ljuset tillsammans med Gud. Eftersom det bara är genom Kristus som det ges förlÃ¥telse för synder förstÃ¥r vi att det dop Johannes döpte med var ett kristet dop.

De flesta i vÃ¥rt land har döpts som smÃ¥ spädbarn. Om detta gäller dig tog Gud genom det heliga dopet dig till sitt barn redan innan du frÃ¥gade efter Honom eller förstod vad dopet handlar om. Du fick förlÃ¥telse för det onda som finns i dig och som ibland gör sig pÃ¥mint dÃ¥ du syndar och gör det som är ont och elakt. Du fick ocksÃ¥ utan att du visste det Guds särskilda beskydd. Änglarna vakade över dig. SÃ¥ fick du under dina första Ã¥r i livet leva som ett Guds barn utan att du funderade över det. Nu är du äldre och förstÃ¥r mer. Du har blivit mer medveten och din tro behöver näras om den skall överleva. Därför är det viktigt att du lär dig mer om Guds kärlek genom Jesus Kristus, vÃ¥r Herre och Frälsare. â€Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd†(Mark. 6:16).

Julafton

â€Och hon födde sin förstfödde Son och lindade Honom och lade Honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget†(Luk. 2:7).

Julafton är den dag på året då man ger varandra presenter. Julklappar kallas de. Visst är det fint och vackert att visa varandra kärlek och uppskattning genom att ge varandra gåvor.

Gud har ocksÃ¥ gett oss en gÃ¥va. Den gÃ¥van gav Han inte därför att vi varit duktiga, goda och lydiga, utan därför att Han älskar oss sÃ¥ mycket. GÃ¥van är Hans egen Son (Joh. 3:16). Med Sonen har Han ocksÃ¥ gett oss allt; syndernas förlÃ¥telse, frälsning och evigt liv. â€Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet†(1 Joh. 5:12).

Det är klart att Gud, som är kärlek (1 Joh. 4:8), vill att alla människor skall ta emot Hans gåva och bli frälsta (1 Tim. 2:4). Gud hoppas, nu när Hans Sons födelse uppmärksammas till jul, att den som tidigare föraktat Hans gåva nu äntligen, denna jul, skall ta emot den. Han vill också att du tar emot Jesus, Hans stora julgåva. Den gåvan låter du väl inte ligga oöppnad?

Juldagen

â€Ty i dag har en Frälsare blivit född Ã¥t er i Davids stad, och han är Messias, Herren†(Luk. 2:11).

En ängel uppenbarade sig för några herdar utanför Betlehem för drygt två tusen år sedan. Han bar bud om en stor glädje då han talade om att ett barn hade fötts. Vem var det då som hade fötts? Det var Jesus och det speciella med detta var att det var Herren som föddes, Gud själv. Gud är treenig; Fadern, Sonen och den Helige Ande. Den som föddes var Sonen, som också kallas Kristus eller Messias med ett ord från hebreiskan, som var det språk judarna talade. Kristus eller Messias betyder att vara smord med Guds Helige Ande och det var Jesus verkligen.

Det sägs också att detta barn, som föddes den heliga julnatten, är en Frälsare. Vad betyder det? En frälsare betyder en som räddar. Om någon t.ex. ramlar ned i en isvak vore det underbart om någon kom förbi och räddade livet på den drunknande. Skulle detta ske blir den som hjälpts tacksam mot sin räddare resten av sitt liv.

Jesus är en ännu mycket större räddare eller Frälsare. Han har nämligen frälst oss från våra synder, från den eviga döden i helvetet och från djävulens hela makt. Ett sådant stort frälsningsverk kan bara den göra, som inte bara är människa som vi utan samtidigt Gud. Nog har vi anledning att vara tacksamma och fira Hans födelse, julens stora firningsämne, med stor glädje.

Annandag jul

â€Och de hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och dessa överföll Stefanus, släpade honom med sig och förde honom inför Stora rÃ¥det †(Apg. 6:12).

Under julhelgen firar vi Annandag jul som handlar om martyrerna. Martyr betyder egentligen vittne, men har fått betydelsen en som lider och dör för sin kristna tros skull. Det är nämligen många Jesu vittnen som under århundradenas lopp dödats för sin kristna tros skull. Stefanus, som var diakon (församlingstjänare) i den allra första församlingen i Jerusalem, var den förste som dödades.

Tycker du synd om honom för det? Det skall du inte göra. När han förhördes i judarnas domstol sÃ¥g alla att hans ansikte sÃ¥g ut som en ängels och när de sedan ville döda honom fick han uppfylld av Guds helige Ande se Jesus pÃ¥ Guds högra sida. Han var sÃ¥ uppfylld av Guds kärlek att han t.o.m. sade om den folkhop som stenade honom till döds: â€Herre, ställ dem inte till svars för denna synd†(Apg. 7:60). När han lämnade detta jordeliv kom han genast till Jesus och fick del av Himmelrikets glädje.

Du skall vara glad och tacksam till Gud att du lever i ett land där det är tillåtet att vara kristen. Men om det skulle bli svåra tider och situationer behöver du inte vara rädd eftersom Gud då ger dig kraft att stå fast i tron såsom Han gjorde med Stefanus.

Söndagen efter jul

â€Där [vid templet] fanns ocksÃ¥ [förutom Simeon] en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam†(Luk. 2:36).

Simeon och Hanna var två fromma, gudfruktiga människor som länge hade väntat på Israels tröst, den kommande Frälsaren. När Jesus fötts skulle han fyrtio dagar gammal bäras fram till templet och Maria och Josef skulle då offra ett par duvor såsom det var bestämt i Mose lag (3 Mos. 12:2-4, 8).

Simeon hade fått veta av Gud att han före sin död skulle få se Frälsaren och vägledd av Guds Helige Ande hade han begett sig till templet just när Jesu familj kom dit. Han blev så lycklig när han såg dem komma att han tog det lilla barnet Jesus i sina armar och stämde upp en lovsång till Gud.

Hanna befann sig alltid i templet och tjänade Gud med fastor och böner både dag och natt. Just när Josef och Maria kom med Jesus prisade hon Gud och talade med alla om den Frälsare som de väntade på.

Simeon och Hanna visste vad som var det viktigaste i livet. De var helt inriktade på Jesus och tänkte och talade knappast om någonting annat. Deras största glädje i livet var den frälsning som Gud berett åt alla folk. Så är det väl också i ditt liv? Ingenting är ju större och mer underbart än den kärlek Gud visat oss genom att sända oss sin Son så att vi får syndernas förlåtelse, evigt liv och lycka.

Nyårsafton

â€Han skall Ã¥ter förbarma sig över oss och trampa pÃ¥ vÃ¥ra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup†(Mika 7:19).

Nyårsafton är årets sista dag. Då kan det vara passande att tänka tillbaka på det år som varit. När Guds Ande får visa oss hur vi levt våra liv i förhållande till Guds heliga lag, ser vi att vi inte alls varit så goda, skötsamma och vänliga som vi borde varit (Joh. 16:9-10). Vi har inget att berömma oss av (Rom. 3:27) utan allt vi kan hoppas på är Guds nåd och barmhärtighet.

Nu är det sÃ¥ väl att Gud sänt sin Son till jorden just för att â€försegla synder†och â€försona skuld†(Dan. 9:24), d.v.s. ta bort all vÃ¥r syndaskuld. Det gjorde Han sÃ¥ grundligt pÃ¥ korset att det med rätta heter att alla vÃ¥ra synder är kastade i havets djup (Mika 7:19). Meningen är att lika förlorade och oÃ¥tkomliga de föremÃ¥l är för oss som sjunkit till botten pÃ¥ ett flera tusen meter djupt hav, lika (eller ännu mer!) borta, för evigt utplÃ¥nade, är vÃ¥ra synder genom Kristi försoning.

Därför får vi lägga alla våra synder bakom oss och börja ett nytt år lika rena och vita som ett alldeles nytt och obefläckat papper, eller, med en annan jämförelse som gäller oss på ett direkt sätt: Vi är p.g.a. Jesus, trots ännu ett år av ofullkomlighet och synder, lika rena, heliga och rättfärdiga som vi var den dagen då Gud tog oss upp i sin familj genom det heliga dopet.

Nyårsdagen

â€Men du är densamme och dina Ã¥r har inget slut†(Ps. 102:28).

Ett nytt år ligger framför dig. Ingen vet hur det nya året kommer att bli. Många överraskningar väntar, både sådant som kommer att glädja dig och sådant som kommer att göra dig ledsen.

En del människor ser med oro pÃ¥ framtiden, men det behöver inte du göra. Vad som än händer vet du ju att Herren Gud sitter pÃ¥ tronen i Himmelen. Den allsmäktige Konungen älskar dig och det ligger en underbar trygghet i det. DÃ¥ kan ju inget verkligt ont, nÃ¥got som för evigt skadar dig, inträffa. Tvärtom mÃ¥ste ju allt som sker dig, även det smärtsamma och trÃ¥kiga, till sist, i det lÃ¥nga loppet, vändas till välsignelse för dig. Paulus skriver: â€Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa†(Rom. 8:28). Därför kan du med trygghet lägga det nya Ã¥ret i Herrens hand och säga till Honom: â€Men du är densamme och dina Ã¥r har inget slut†(Ps. 102:28).

Söndagen efter Nyårsdagen

â€När Jesus hade blivit döpt, steg Han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och Han sÃ¥g Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över Honom. Och en röst frÃ¥n himlen sade: ´Denne är min Son, den Älskade. I Honom har jag min glädje.´†(Matt. 3:16-17).

När Jesus döptes hördes Hans himmelske Faders röst. Samtidigt sänktes den Helige Ande ner över Honom. Himmelen var öppen och Gud Fader sade att Jesus är Hans älskade Son.

Vi hör här talas om tre väldiga, allsmäktiga personer: Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. Du har nog hört talas om treenigheten. Vad betyder egentligen det ordet? Det betyder att Gud är en enda samtidigt som den ende sanne Guden är tre personer; Fadern, Sonen och den Helige Ande (Matt. 28:19). Därför är Gud tre-enig. De tre gudomspersonerna, fastän ett till sin natur eller sitt väsen, står i relation till varandra – de talar till varandra och de lever i en evig, fullkomligt kärleksfull gemenskap med varandra. Jesus är Faderns älskade Son som vi hörde rösten från Himmelen säga vid Jesu dop.

Kan du förstå hur Gud kan vara en enda och samtidigt tre personer? Nej, det kan du inte eftersom ingen människa kan det. Det finns ingenting liknande i hela skapelsen och därför kan vi inte heller göra jämförelser för att kunna förstå. Men du behöver inte förstå allt som har med Gud att göra. Däremot får du tro på Guds uppenbarelse, vad Han visar dig i sin heliga bok Bibeln. Du får tro att du har en Fader i Himmelen som älskar dig, att Guds Son Jesus Kristus i sin oändligt stora kärlek frälst dig och att Guds gode Helige Ande leder dig allt närmare Jesus.

Trettondedag jul

â€När Jesus var född i Betlehem i Judeen pÃ¥ kung Herodes tid, se, dÃ¥ kom visa män frÃ¥n Östern till Jerusalem och frÃ¥gade: ´Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett Hans stjärna gÃ¥ upp och har kommit för att tillbe Honom´” (Matt. 1:1-2) .

Visa män från Östern hade sett en stjärna gå upp. De visste att detta betydde att en stor Konung hade fötts. De lämnade sitt land och begav sig iväg på en lång och mödosam resa för att hylla och tillbe den nyfödde. Stjärnan ledde dem till slut till det hus där Jesus var.

OcksÃ¥ du har en stjärna som visar dig till Jesus. Den stjärnan är Bibeln, Guds Ord. I Psaltaren stÃ¥r det: â€Ditt Ord är mina fötters lykta och ett ljus pÃ¥ min stig†(Ps. 119:105). I Bibeln finner du Jesus. Genom den undervisning du fÃ¥r i Bibeln stärks din tro pÃ¥ den underbare Frälsaren och du kan falla ned och tillbe Honom sÃ¥som de visa männen gjorde.Betraktelse 3:e advent

För barn Posted on 2010-12-12 14:58:32

Betraktelse för Tredje advent

Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er: Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig†(Matt. 11:7-10).

Den tredje söndagen i advent handlar om Johannes Döparen. Som den siste i raden av alla Gudsmän som vittnade om den kommande Frälsaren trädde han fram. Han är en mycket viktig person i Guds rikes historia och därför kommer både denna söndag och nästa att handla om honom. Men vem var han egentligen? Jesus säger att

Johannes är budbäraren

Det budskap Johannes frambar beredde vägen för Jesus, och därför kallas han den store vägröjaren. Johannes var verkligen en vägröjare som öppnade folkets väg till Jesus. Han fick många av Israels folk att omvända sig till Herren, deras Gud. Det kunde han göra, därför att han uppfylld av den Helige Ande vittnade om sanningen. Nästa söndag skall du få höra mer om hans budskap. Idag skall vi ta reda på hur hans predikan kunde ha sådan mäktig verkan och hur den helige Andes kraft märktes i hans liv.

Hemligheten ligger i orden som Jesus frÃ¥gade folket som sökt upp Johannes ute öknen: â€Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strÃ¥ som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder?” Nej, ingenting av detta var Johannes.

Johannes var inte nÃ¥gon vindflöjel…

Vet du vad en vindflöjel är? Det är en vimpel (liten flagga) som sitter högst upp pÃ¥ masttoppar. När man vill veta Ã¥t vilket hÃ¥ll det blÃ¥ser tittar man pÃ¥ vindflöjeln. Den är som ett â€strÃ¥ som vajar för vindenâ€. Det finns mÃ¥nga människor som är sÃ¥dana. SÃ¥ fort de fÃ¥r reda pÃ¥ att de flesta i samhället tycker pÃ¥ ett visst sätt anpassar de sig efter detta, oavsett om det är rätt eller fel. NÃ¥gon vindflöjel, nÃ¥gon som vänder kappan efter â€samhällsvindarna†och ändrar sig efter varje ny idé som blir allmänt accepterad, var Johannes inte. DÃ¥ hade han aldrig kunnat förbereda vägen för Jesus.

Johannes var verkligen radikal. Att vara radikal är inte, som mÃ¥nga tror, att ha extrema och märkliga idéer och strida för sin sak, gärna pÃ¥ ett aggressivt sätt. Att vara radikal har istället med förankring att göra. â€Radikal†kommer frÃ¥n latinets ord för rot. Den som är radikal har sina rötter djupt planterade i jorden. Rötterna har sökt sig sÃ¥ djupt att de är förankrade i själva stengrunden. Och för en kristen är den klippan Kristus.

I våra tider är det tyvärr mycket som är galet i samhället. När en ny idé allmänt accepteras vänder sig alla strån efter vinden, även om det strider mot både Guds Ord och vad som är förnuftigt. Men den kristne står i sådana situationer fast på Guds Ords orubbliga grund. Sedan må han eller hon av världsmänniskorna kallas extremist eller något ännu mycket värre. Det viktiga är inte vad människorna anser. Det viktiga är hur Gud ser på saken.

Johannes var förankrad i Kristus. Han var inte ett strå som vajade för vinden. Hans rötter sökte sig djupt ned, ända ned till klippan Kristus. Du vill väl också vara som Johannes och hålla dig till Guds Ords sanning, även om de flesta tycker annorlunda?

…eller nÃ¥gon framgÃ¥ngsrik världsmänniska

Johannes var inte heller nÃ¥gon framgÃ¥ngsrik, välbetald världsmänniska. “Gick ni ut i öknen för att se en man klädd i fina kläder?” frÃ¥gade Jesus folket. “Nej, sÃ¥dana finns i kungapalatsen” blev svaret som Han själv gav. Anpassar man sig till världens icke-kristna tankesätt kan det ibland leda till framgÃ¥ng och rikedom. Men Johannes eftersträvade inte sÃ¥dant. Han bar istället kläder av kamelhÃ¥r och hans mat var gräshoppor och vildhonung (Matt. 3:4). Hans tillvaro var alltsÃ¥ lÃ¥ngt frÃ¥n yttre, världslig framgÃ¥ng, frÃ¥n de fina kläderna och kungapalatsen.

Visserligen hamnade Johannes till sist i kungapalatset, men då i dess fängelsehåla. Han hade nämligen sagt till själve kung Herodes att det var förbjudet för honom att gifta sig med sin brors hustru, vilket han hade gjort (Mark. 6:17-18). Eftersom Johannes predikade mot synden blev han belagd med fängelsestraff och senare avrättning. Så mycket betydde Guds Ords sanning för Johannes att han hellre dog än att förtiga den eller ansluta sig till lögnen.

Vi skall vara glada att vi inte behöver sitta i fängelse därför att vi är kristna. Men vi skall älska sanningen så mycket att vi är beredda att lida för den, om det skulle bli nödvändigt. Sådan var Johannes. Tänk om vi idag skulle be Jesus att Han ännu mer uppfyller oss med den Helige Ande, så att vi fick något av den kraft Johannes hade och så modigt kan vittna om Guds Ords sanning för släktingar och vänner, ja för både kända och okända.

Amen.Barnbetraktelse 2:a advent

För barn Posted on 2010-12-05 22:04:33

Betraktelse för Andra advent

â€När ni ser att detta händer, vet ni [—] att Guds rike är nära. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgÃ¥, förrän allt detta sker. Himmel och jord skall förgÃ¥, men mina ord skall aldrig förgå†(Luk. 21:31-33).

När Jesus kommer tillbaka hit till jorden kommer Guds rike inte längre att vara osynligt, sÃ¥som det är nu, utan dÃ¥ kommer â€nya himlar och en ny jord†att bli hemmet för alla som tror pÃ¥ Honom. Där kommer bara â€rättfärdighet bo†(2 Petr. 3:13), d.v.s. i denna nya värld kommer allt att präglas av Guds kärlek, av det som är gott, rätt och sant. Jesus har sagt att när tiden för detta börjar närmar sig, dÃ¥ kommer vissa saker att ske med denna gamla värld som vi nu lever i. När vi ser de tecken som Jesus anger skall vi inte bli rädda och missmodiga – för det är trÃ¥kiga saker som skall ske – utan istället, som Jesus säger, â€lyfta upp era huvuden†för dÃ¥ â€närmar sig er förlossning†(Luk. 21:28), d.v.s. dÃ¥ är dagen nära dÃ¥ Han skall ta oss hem till Himmelen.

Vad är det då för tecken som Jesus talar om skall visa att Guds fullkomliga härlighetsrike är nära? Han anger tre olika slags tecken.

Tecken i naturen

Jesus säger att det kommer att bli väldiga omvälvningar här på jorden när tiden är nära för Hans återkomst. Havet kommer att dåna, väldiga eldsvådor att härja (Luk. 21:26) och stora jordbävningar drabbar den ena platsen efter den andra (Matt. 24:7).

Om vi studerar de jordbävningar, tsunamis, orkaner och skogsbränder som ägt rum de senaste decennierna är det tydligt att sÃ¥dant har ökat. Enligt en vetenskaplig rapport har naturkatastroferna fyrdubblats de senaste tjugo Ã¥ren. Det tycks verkligen som att tiden hÃ¥ller pÃ¥ att rinna ut, att den tid är nära, dÃ¥ â€himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad†(Jes. 51:6). Men dÃ¥ skall du inte bli ängslig och rädd. Det behöver bara de icke-troende vara. Andra delen av den bibelvers jag nyss citerade lyder: â€Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas nerâ€.

Tecken i människovärlden

Jesus säger ocksÃ¥ att det kommer att bli förändringar i samhället, hur människor är mot varandra. Han säger att â€folk skall resa sig mot folk och rike mot rike†(Luk. 21:10), det kommer att höras â€stridslarm och rykten om krig†(Matt. 24:6). Det kommer att begÃ¥s fler brott och den allmänna kärleken mellan människor kommer att svalna (Matt. 24:12).

Även här ser vi att det som Jesus beskriver stämmer in pÃ¥ vÃ¥r tid. Den samlade kriminaliteten ökar och sÃ¥dana grova brott som mord, som var ytterst ovanligt för bara nÃ¥gon generation sedan, är i dag vardagsmat som knappt noteras i tidningarna. Men inte heller detta behöver skrämma Guds barn. â€Se till att ni inte blir skrämdaâ€, säger Jesus (Matt. 24:6). Den som vill höra Jesus till kommer att bli bevarad hos Honom genom alla svÃ¥righeter. â€Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig nÃ¥gonsin gÃ¥ förlorade, och ingen skall rycka dem ur min handâ€, säger Han (Joh. 10:28).

Tecken i kristenheten

Det svåraste som enligt Jesus kommer att ske före Hans återkomst, och som vi alla behöver vara särskilt på vår vakt emot, är att många kyrkor och församlingar kommer att överge den kristna tron. Han talar om att många falska frälsare kommer att träda fram och bedra många (Matt. 24:5) bl.a. genom tecken och under (Matt. 24:24) och genom sin apostel Paulus säger Han att ett stort avfall kommer att ske före Hans återkomst (2 Tess. 2:3, 1 Tim. 4:1).

Ser vi ut över de olika kyrkorna idag är det mycket få av dem som följer Bibeln och predikar evangeliet, det glada budskapet om frälsning genom Jesus Kristus. Avfallet från kristen tro är mycket stort inom kristenheten. Ta dig därför till vara! Långtifrån allt som ger sig ut för att vara kristendom är i själva verket det. Hur skall du då veta vad som är sanningen? Det vet du ju genom att jämföra med vad som står i Bibeln. Den är ju måttstocken som vi skall pröva allt efter (Apg. 17:11, 1 Petr. 4:11). Om någon säger att det inte finns någon Himmel eller något helvete, att Jesus inte är Guds Son och Frälsaren som dött på korset och sedan uppstått igen på den tredje dagen, att Guds Ord inte är fullkomligt sant o.s.v. skall du inte tro på dem eller vara med i deras kyrka eller församling.

Det är lätt att bli ledsen när man ser hur många kyrkor övergett Guds Ord, men även detta är alltså ett tecken på att Jesus är nära, att tiden för Hans ankomst är inne. Därför kan vi vara trygga och varje dag vänta oss att Jesus kommer tillbaka. Kanske Han kommer idag?Barnbetraktelse 1:a advent

För barn Posted on 2010-12-02 14:39:34

Betraktelse för Första advent

â€Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar pÃ¥ vägen. Andra skar kvistar frÃ¥n träden och strödde pÃ¥ vägen. Och folket, bÃ¥de de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! †(Matt. 21:8-9).

Advent betyder ankomst och adventstiden är de sista fyra veckornas väntan innan vi firar Jesu ankomst till vår jord, alltså Hans födelse i Betlehem. På olika sätt vill söndagarna i advent förbereda oss på att kunna fira jul på ett välsignat sätt. Första advent handlar om när Jesus gjorde sin ankomst till Jerusalem, judarnas huvudstad, bara några dagar innan Han dog och uppstod.

Förutsägelsen

Bibeln är en märklig bok som innehåller övernaturlig, himmelsk uppenbarelse. Gud uppenbarar i sitt heliga Ord sådant som vi annars inte skulle känna till. Under gamla förbundets tid, den som rådde före Jesu födelse, förutsade Gud genom sina profeter vad som skulle komma att ske i framtiden. Han hade sagt genom sin profet Sakarja över fem hundra år i förväg att Israels Konung skulle komma ridande på en åsna, på en åsninnas föl (Sak. 9:9). Kungar brukar ju rida på ståtliga stridshästar, men denne Konung var annorlunda. Mild och ödmjuk red Han på det anspråkslösa djuret. Även den jublande skaran som hyllade Jesus vid intåget i Jerusalem finns förutsagd i Psaltaren, Bibelns stora bönbok. I Ps. 118:24-27 står det:

â€Detta är den dag som HERREN har gjort, lÃ¥t oss pÃ¥ den jubla och vara glada! O, HERRE, fräls! O, HERRE, lÃ¥t allt lyckas väl!†Välsignad vare Han som kommer i HERRENS namn! Vi välsignar er frÃ¥n HERRENS hus. HERREN är Gud, och Han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna.â€

Just så sjöng människorna när Jesus red in i Jerusalem århundraden senare. Är inte Bibeln en märklig bok som så exakt förutsäger händelser som ännu inte ägt rum? Ingen människa skulle kunna göra sådana framtidsförutsägelser. Du kan därför vara fullt och fast säker på att allt som står i Bibeln är Guds eget Ord och fullständigt sant.

Den första fullbordan

Det som profeterades i Ps. 118 – att Guds folk skulle bära kvistar i händerna och ropa â€O, HERRE, fräls†– fick alltsÃ¥ sin uppfyllelse vid Jesu intÃ¥g i Jerusalem dÃ¥ den Hosianna-ropande folkmassan med palmblad hyllade Honom. â€Hosianna†betyder nämligen just â€Herre, fräls!â€. Palmblad använde man för att visa att nÃ¥gon segrat. Folkskaran hyllade alltsÃ¥ Jesus som sin sanne och segrande Konung och bad Honom att frälsa, rädda, dem.

SÃ¥ skall ocksÃ¥ du göra. Gör du det har du gemenskap med Jesus. Liksom Han ödmjuk red in i Jerusalem – judarnas huvudstad och världens andliga centrum – den gÃ¥ngen för snart tvÃ¥ tusen Ã¥r sedan, kommer Han ocksÃ¥ stilla och fridfullt in i ditt hjärta – din personlighets centrum – och skänker dig frid och glädje.

Den slutliga fullbordan

Vi har sett hur profetian, förutsägelsen, från Ps. 118 gick i fullbordan för länge sedan i Jerusalem. Men ännu återstår den fullkomliga uppfyllelsen av Psaltarens Ord. När folket med palmblad hyllade Jesus var detta bara en liten föraning av, ett svagt förspel till, den eviga hyllning som alla frälsta människor en gång kommer att stämma upp i det himmelska Jerusalem, som är den eviga glädjen hos Gud.

Jesu lärjunge Johannes fick pÃ¥ sin Ã¥lderdom se in i framtiden och t.o.m. ända in i Himmelen. Han fick dÃ¥ se alla frälsta genom alla tider, en stor vit skara som ingen kunde räkna. Och med palmblad i händerna ropade de med hög röst: â€Frälsningen tillhör vÃ¥r Gud, Honom som sitter pÃ¥ tronen, och Lammet†(Upp. 7:10). Lammet är Jesus.

Guds folk var i Johannes syn redan hemkomna till det slutliga Himmelriket. Nu ropade de inte längre om att bli frälsta (som i Ps. 118:25 och Matt. 21:8-9) utan nu lovsjöng de Gud och Lammet därför att frälsningen tillhör dessa gudomspersoner.

Fanns du med i Johannes syn bland alla dem som här i tiden, medan de levde på jorden, blivit frälsta? Det gjorde du om du tror på Honom som din Konung och Frälsare och därmed redan nu lever i gemenskap med Honom.

Amen.Next »