Blog Image

Skattkistan

Aftonbön av Luther

Böner Posted on 2007-04-11 12:01:53

Aftonbön av Luther

Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, att du denna dag nådeligen har bevarat mig, och jag ber dig, att du ville förlåta mig alla mina synder, där jag gjort orätt, och denna natt nådeligen bevara mig. Ty jag befaller mig med kropp och själ och allt i dina händer. Din helige ängel vare med mig, så att den onde fienden inte får någon makt över mig. Amen.Morgonbön av Luther

Böner Posted on 2007-04-11 11:59:45

Morgonbön av Luther

Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, att du denna natt har bevarat mig för all skada och farlighet, och jag ber dig, att du denna dag ville bevara mig för synd och allt ont, så att mitt liv och mina gärningar behagar dig. Ty jag befaller mig med kropp och själ och allt i dina händer. Din helige ängel vare med mig, så att den onde fienden inte får någon makt över mig. Amen.Fader vår – Herrens bön

Böner Posted on 2007-03-14 20:13:03

Fader vår, som är i himmelen,
helgat varde ditt namn,
tillkomme ditt rike,
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd, giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Amen.Barnabön

Böner Posted on 2007-03-11 22:30:16

Gud som haver barnen kär,
Se till mig som liten är!
Vart jag mig i världen vänder,
Står mitt väl i Dina händer.
Lyckan kommer, lyckan går.
Du förbliver, Fader vår.

Gode Fader, i din vård
Tag oss här i denna gård:
Far, att han får kraft att sträva;
Gode Gud, att mor får leva.
Gud som haver barnen kär,
Hjälp ock den som liten är.

Alla hem där mor är död.
Alla barn som lida nöd.
Seglare på stormigt vatten.
Vandrare i mörka natten.
Käre gode Fader vår,
Trösta den som sorgsen går.

Fader som i himlen bor
Hjälp Du den som glömt sin mor.
Alla fattiga och stora,
Som sin barnasjäl förlora,
För dem hem från villsam stig
Att bli barn och små hos dig.

Alla gamla tag i hand,
Led dem till ditt ljusa land
Genom livets nöd och vimmel.
Blinda som ej se din himmel
Eller jordens sommarskrud,
Låt dem se Dig själv, o Gud.

Tack att ingen ensam går
Som din fadersarm ej når.
Tack att dina milda händer
Sträckas över folk och länder.
Tack för att Du hjälper visst.
Tack, o Gud, för Jesus Krist.

v 2-6 Siri Dahlquist, f. Jonsson