Jag har under detta läger fått höra mycket Guds ord här och nu vill jag ge er något tillbaka. Flera av er vet min historia, att jag flyttade till Stockholm för att fly från min kristna uppväxt och den kristna gemenskapen. Man kan säga att jag ville fly från Jesus.

Efter ca 10 år av otro och synd kallade Gud tillbaka mig genom en märklig händelse (den finns att läsa på www.predikan.se Möte med Gud). Av alla ställen på jorden mötte Gud mig smutsiga och förlorade syndare i ett soprum.

Jag har funderat mycket på vad som fick mig att förlora fästet i tron och föra mig bort från Jesus. Svaret på den frågan är att jag anklagade Gud för min livssituation och för alla svårigheter som jag var utsatt för. Det jag inte förstod var att följden av synden och syndafallet (se 1 Mos 3:13) drabbar oss i svårigheter som sjukdomar, olyckor, förföljelse, döden etc.

Det står i Bibeln att för Gud är ingenting omöjligt, varför låter han det då ske? Gud vill pröva oss och vår tro, det är en fostran för himmelriket och den kommande världen liv.

Vad skall du göra?

Tacka Gud under dina goda dagar men under de svårigheter som du får gå igenom. Tänk på att det finns alltid någon människa här på jorden som har det sämre än dig och som kanske får lida mer än dig. Hur mycket du än får lida har Jesus lidit mest av alla. Han tog hela världens synder på sig och dog på korset för vår skull. Bevara det i ditt hjärta när du lider nöd och har det svårt. Ibland måste Gud göra oss små och hjälplösa för att kunna hjälpa oss eller använda oss i sin tjänst.

Herre hjälp oss i tacksamhet och bön bära vårt kors här på jorden och evigt tacka dig. Amen

Rom 8:17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

2 Tess 1:5 Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för.