Blog Image

Skattkistan

Vittnesbörd till deltagarna på Fridhems påskläger 2008

Vittnesbörd Posted on 2008-03-24 22:16:22

Jag har under detta läger fått höra mycket Guds ord här och nu vill jag ge er något tillbaka. Flera av er vet min historia, att jag flyttade till Stockholm för att fly från min kristna uppväxt och den kristna gemenskapen. Man kan säga att jag ville fly från Jesus.

Efter ca 10 år av otro och synd kallade Gud tillbaka mig genom en märklig händelse (den finns att läsa på www.predikan.se Möte med Gud). Av alla ställen på jorden mötte Gud mig smutsiga och förlorade syndare i ett soprum.

Jag har funderat mycket på vad som fick mig att förlora fästet i tron och föra mig bort från Jesus. Svaret på den frågan är att jag anklagade Gud för min livssituation och för alla svårigheter som jag var utsatt för. Det jag inte förstod var att följden av synden och syndafallet (se 1 Mos 3:13) drabbar oss i svårigheter som sjukdomar, olyckor, förföljelse, döden etc.

Det står i Bibeln att för Gud är ingenting omöjligt, varför låter han det då ske? Gud vill pröva oss och vår tro, det är en fostran för himmelriket och den kommande världen liv.

Vad skall du göra?

Tacka Gud under dina goda dagar men under de svårigheter som du får gå igenom. Tänk på att det finns alltid någon människa här på jorden som har det sämre än dig och som kanske får lida mer än dig. Hur mycket du än får lida har Jesus lidit mest av alla. Han tog hela världens synder på sig och dog på korset för vår skull. Bevara det i ditt hjärta när du lider nöd och har det svårt. Ibland måste Gud göra oss små och hjälplösa för att kunna hjälpa oss eller använda oss i sin tjänst.

Herre hjälp oss i tacksamhet och bön bära vårt kors här på jorden och evigt tacka dig. Amen

Rom 8:17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

2 Tess 1:5 Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för.Vad är meningen med livet?

Artiklar Posted on 2007-10-07 00:48:04

av David Svensson

Hur många människor är det inte som söker efter meningen med livet? En del människor kan säkert vandra hela livet på jorden utan att finna svaret på denna fråga. Om du hade ställt mig den frågan för 5 år sedan skulle jag troligtvis ha svarat: Meningen är att göra sitt bästa och uppleva så mycket som möjligt. Det skulle säkert många människor kunna instämma i men är detta ett svar som ger ro i själen? Nej, det kan det inte göra. Var finns då svaret på denna fråga? Svaret finns bara på ett ställe, i Bibeln!

Joh 1:4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Hur kan jag vara så säker på det? Jo, jag har själv upplevt Guds ords kraft med hjälp av predikningar som bygger på Bibeln som Guds heliga och sanna ord. Jag har gått från total hopplöshet till ett meningsfullt liv i gemenskap med Gud. När jag flyttade hemifrån förlorade jag sakta men säkert gemenskapen i kyrkan och med Guds ord. På samma gång förlorade jag också meningen med livet utan att reflektera över det eller se vad som skedde.

Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Meningen med livet kan vi bara få uppleva om vi tror på Gud och hans ord. Det enda vi vet om vår framtid är att vi ska dö men ordet säger oss att det finns en evighet och ett liv efter döden. Vetskapen om detta skänker en salig frid och som ger livet mening. Här på jorden är vi drabbade av syndens lön som är döden. Men Gud sände sin son till jorden för att dö på korset i vårt ställe och för våra synder. I tro får vi ta del av Jesu rättfärdighet och döden är för oss som tror, porten till himmelriket.

Matt 16:26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ?

Joh 11:25 Jesus sade: “Jag är uppstÃ¥ndelsen och livet. Den som tror pÃ¥ mig skall leva om han än dör.

Idag ser jag på mitt liv som i den uppenbarelse jag fick på ett fjäll i Nordnorge. Jag var på ett kristet läger och vi skulle klättra upp till toppen på ett högt fjäll. På vägen upp passerade vi trädgränsen och lutningen var väldigt brant. Efter ett tag började jag bli yr i huvudet och väl uppe på en klippavsats valde jag att avbryta min färd mot toppen. Utsikten var underbar och midnattssolen sken på mig där jag satt och väntade på att de andra skulle komma tillbaka. Men efter en tid försvann solen bakom ett fjäll och blev genast kallt och mörkt. Jag satte mig på väskan och lutade mig mot en sten för att ta mig en tupplur. Klockan var ca 2 på natten och jag var ganska trött. Efter ca en timme såg jag att strålarna började titta fram på andra sidan av berget. Då steg genast temperaturen och det blev varmt igen. Då fick jag en uppenbarelse om att just så har mitt liv varit, från ljuset till mörker och sedan tillbaka till ljuset. Den dagen som jag övergav Gud blev livet mörkt, kallt och meningslöst. Dagen då Gud väckte mig ur min djupa sömn fick livet äntligen mening, ljus och värme.

Hebr 12:6 Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär.

Bara för att vi blir kristna och väljer att följa Jesus betyder det inte att Gud gör vÃ¥ra liv lätta att leva och utan bekymmer. Om livet skulle vara lätt vad skulle dÃ¥ vi behöva Gud till? Bördorna Gud lägger pÃ¥ vÃ¥ra axlar är till för vÃ¥rt eget bästa. Visst kan det vara svÃ¥rt att se hur sjukdomar, fattigdom och andra lidanden kan vara bra för oss! Men för att Gud ska kunna använda oss behöver vi ha en rätt ställning till honom, vi behöver inse att vi i oss själva inte har nÃ¥got att komma med inför honom. Gud mÃ¥ste riva ner det â€hus†som vi har byggt upp genom egen räddfärdighet för att han ska kunna ge oss en fast grund att bygga pÃ¥, Jesus, Guds enfödde son.

Kol 1:23 Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

Gud är visare än alla människor tillsammans, försök inte att förstå hur Gud tänker eller handlar, så länge vi är smittade av synden och lever här på jorden kan vi aldrig förstå oss på honom. Vi får bara böja oss för hans vilja och tro evangelium.

Tack gode Gud för ditt heliga ord och att du har fört mig tillbaka in i ljuset.Ägna Gud en tanke

Artiklar Posted on 2007-05-16 23:00:08

Av David Svensson

Hur stor del av din tid under ett dygn tillägnar du Herren? Det kan bara du svara på men om jag ser på mitt eget liv har jag förståelse för att det kanske inte är så mycket tid som det borde vara. Det finns säkert många aktiviteter och måsten också i ditt liv som tar upp din tid.

För mig är morgonen och aftonen är de viktigaste tillfällena att ägna åt bön och läsa Guds ord. På morgonen för att dagen ska bli välsignad och på aftonen för en god och trygg nattsömn. Det ger en trygghet att ägna sig åt regelbundna studier av Bibeln. Dessutom, Bibeln innehåller svaren på dina frågor. Om du inte brukar bibeln kommer du heller inte att finna några svar. Bibeln är Guds heliga skrift och en rik källa att hämta kraft och tröst ur.

Apg 2:25 David säger med tanke på honom: Jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida för att jag inte skall vackla.

På ditt arbete kan du inte ägna tid åt Gud men du kan ägna honom en tanke. Det kanske låter konstigt i dina öron men det tror jag Apg 2:25 handlar om. David har alltid Herren för ögonen, alltså han tänker på sin Gud. En tanke på Gud hindrar dig att tänka onda. Om du har Herren vid din sida, hur handlar du då? Är det inte lättare att göra och säga det som är rätt om Herren står vid din sida? Om du arbetar hängivet för Herren och han är med dig blir inte det roligare att arbeta då?

1 Kor 15:58 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

1 Kor 3:8 Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete.

Mannen som arbetar med att sätta plantor och mannen arbetar med att vattna trädgården har samma värde inför Gud. Det handlar inte om vad du utför men hur du utför ditt arbete. Efter hur du utför ditt arbete kommer Gud att belöna dig. Arbeta som om hängivet, som om Gud var din arbetsgivare.

Och till sist:

1 Joh 2:5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.

MÃ¥ Gud bevara dig, Amen.Gud hör bön

Artiklar Posted on 2007-05-13 13:35:04

av David Svensson

Matt 7:7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.

Joh 16:24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.

Ps 69:15 Rädda mig upp ur dyn, så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen.

I mitt liv har jag flera gånger fått uppleva att Gud hör min bön. När det sker kan det vara väldigt lätt att tro att jag av egen kraft klarat av en motgång. Men jag säger dig att låt inte satan intala dig att du av egen kraft kan förändra ditt liv. Jag var mitt ute på det djupaste hav då Jesus kom gående på vattnet mot mig och räckte mig sin hand. Det enda jag behöver göra är att ta tag i Jesu hand men det kan vara svårt. Att bara ta emot hans hjälp utan att ha något själv att komma med. Jag tog tag i Jesu hand och han drog mig upp ur syndens hav. På vandringen genom livet till den andra stranden kommer det att komma tillfällen då jag åter tvivlar eller faller i synd. Då får jag vända blicken mot Jesus och åter greppa hans hand så han får föra mig till livets strand.

Min omvändelse till Jesus är ett är ett bönesvar på grund av mina föräldrars trogna förbön under många år. Men tro inte att bara för du ber i Jesu namn att du skall få vad du ber om. Gud godhet och visdom är så mycket större än vad du kan förstå med din hjärna. Allt Gud gör, det gör han av kärlek till oss människor, han vill rädda oss alla! Det finns ett böneämne som har följt mig genom åren som barn och som jag åter igen ber om. Denna bön om hjälp verkar det som han vägrar att lyssna på trots att jag troget ber om Guds barmhärtighet i Jesu namn. Trots en avsaknad av bönesvar kan jag se att denna prövning fört mig närmare och gjort mig mer beroende av Gud. Jag får böja mig efter Guds vilja och låta hans visdom påverka mitt liv i riktning mot himmelen och evigheten.

Ibland ger Gud bönesvar direkt som den gången när jag var på väg till Umeå och Fridhems påskläger. Under flygresan varnar piloten att det blåser ordentligt och ber oss ha bältet på under hela resan. Jag är inte flygrädd men kände en viss oro för landningen i full storm. Jag vände mig i bön till Gud och bad om hans beskydd samt en välsignad helg på lägret. En stund senare satt jag och tittade ut genom fönstret. Planet var högt uppe bland molnen och just då när solens strålar träffade planet bildades en skugga på ett moln. Då såg jag något märkligt, runt om skuggan syntes solens strålar och en röd ring visade sig runt flygplanet. Oron i mitt hjärta stillades och en salig frid inföll sig resten av resan trots att det var som att åka bergochdalbana.

När ni ber, bed i Jesu namn och han skall bära er bön till Fadern. Be också att Faderns vilja ska ske, han som är kärlekens och fridens Gud Amen.

Blog ImageGud är med dig

Artiklar Posted on 2007-05-12 17:17:07

Av: Okänd författare

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs stranden tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter; det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde, såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnads vandring fanns de bara ett par fotspår. Han mäkrte ochså att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frÃ¥gade Gud om detta. “Herre, Du sa den gÃ¥ngen jag bestämde mig för att följa Dig, att Du aldrig skulle överge mig utan gÃ¥ vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svÃ¥raste tiderna i mitt liv har de funnits bara ett par fotspÃ¥r. Jag kan inte förstÃ¥, att Du lämnade mig när jag behövde Dig mest.”

HERREN svarade: ” Mitt kära barn, jag älskar Dig och skulle aldrig lämna Dig under tider av prövningar och lidande. När Du sÃ¥g bara ett par fotspÃ¥r – dÃ¥ bar jag Dig.”Bibelcitat om tro

Bibelcitat Posted on 2007-03-30 21:59:26

Matt 13:58 Och han gjorde inte många kraftgärningar där, eftersom de inte trodde på honom.

Matt 16:4 Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jonas tecken. Och han lämnade dem och gick sin väg.

Matt 17:20 Han svarade:”Därför att ni har sÃ¥ lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er.”

Matt 21:22 Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror.

Mark 16:16-17 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.

Luk 1:45 Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gÃ¥ i uppfyllelse.”

Luk 22:32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gÃ¥ng har omvänt dig, sÃ¥ styrk dina bröder.”

Joh 1:7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom.

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Joh 3:18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.Änglar finns dom?

Artiklar Posted on 2007-03-25 20:02:30

Av David Svensson

I lågstadiet hade jag en fröken som berättade en historia om någon som hade mött en ängel. Idag minns jag inte vad den handlade om men den gjorde troligtvis ett starkt intryck på mig då. Jag började be till Gud om att få träffa en ängel, gång på gång bad jag men fick inte något bönesvar, trodde jag. Det tog mig 30 år att inse att jag faktiskt har träffat änglar flera gånger i mitt liv. När jag var 8 år hände något underligt och stort, trots detta passerade händelsen utan att jag då reflekterade över det. Jag var kanske för liten för att förstå och sedan glömdes händelsen bort.

Jag och mina fyra syskon har växt upp på en gammal bondgård på västkusten. Vi var vana vid att hjälpa till med sysslorna på gården och den här dagen skulle pappa göra något med skogskärran. Det jag minns är att min storebror åkte på skogskärran och jag följde efter till fots. Pappa hade av någon anledning stannat traktorn, varför, det minns jag inte. När han skulle köra iväg igen råkade han släppa upp kopplingen för fort. Det blev ett ryck som gjorde att min storebror föll av och hamnade framför boggihjulen på skogskärran. Detta uppmärksammade inte min pappa och till min förskräckelse såg jag hur skogskärran på 1,5 ton rullade över hans huvud och kropp. Vi ropade till pappa att stanna traktorn. Jag minns hur han lyfte upp min bror som hade klarat sig utan några men. Det enda som syntes var en svart fläck i tinningen från hjulet på kärran. Hjulet borde ha krossat honom men Gud sände sin ängel för att skydda honom.

Under flera år av vandring på den breda vägen har jag trott att detta varit en dröm. När jag åter blev kallad och kom till tro på Herren har jag frågat både min pappa och min bror. De minns båda den här händelsen.

Var vaksam så att den dagen Gud uppenbarar sin härlighet och sina änglars gärningar i ditt liv att du inte missar det.

Prisad vare Gud i evighet, AmenRecension av SALIGHETEN enligt Anders Nohrborg del 2.

Recensioner Posted on 2007-03-18 00:37:49

PÃ¥ eget förlag, Arne Lindgren Bok, hÃ¥ller nämnde författare och kh. em. pÃ¥ med en utgivning av Anders Nohrborgs klassiska postilla Den fallna människans salighetsordning. De 73 predikningarna planeras att bearbetade ges ut i nio böcker. Hittills har tvÃ¥ böcker getts ut. Den första behandlade Gudsuppfattningen. Denna bok behandlar människosynen eller â€ditt läge innan du accepterat erbjudandet†som är Lindgrens övergripande rubrik för de 13 predikningarna. Det speciella med Nohrborgs postilla är att den inte är uppställd efter kyrkoÃ¥ret utan systematiserad efter salighetsordningen. Naturligtvis följer denna utgivning samma system.

Bearbetningen består främst i att predikningarna kraftigt förkortats. Ett stickprov gav vid handen att predikan 22 e tref till omfånget är reducerad till knappt hälften, predikan 23 e tref till en knapp tredjedel och predikan 10 e tref till ca en fjärdedel.

Saligheten präglas dessutom av Lindgrens speciella terminologi och stil. SÃ¥ kallas t.ex. Herren konsekvent JAG ÄR. Den oomvändes falska säkerhet i synden kallas â€kroppsfixerad säkerhet†(t.ex. s 17, 61, 63, 74). Förvirringen som hör till syndafördärvet beskrivs sÃ¥ här: Den â€kan liknas vid det som elefanten Ã¥stadkommer i en porslinsbutik†(s 6). Otron sägs vara â€ett utslag av delaktighet i djävulens bojkott mot Herren och hans smorde†(s 49). Det ibland särpräglade sprÃ¥ket fungerar för det mesta bra och inspirerar läsaren till djupare begrundan. Formuleringarna är ofta träffande och knyter ibland an till aktuella företeelser i vÃ¥r tid. SÃ¥ ställs t.ex. en dyster diagnos pÃ¥ vÃ¥r samtids kyrka (s 51).

Lindgren har dessutom på några ställen fört in egna längre synpunkter. T.ex. sägs (med rätta) Bibel 2000-översättningen (och även Evangelieboken 2002) vara framsprungen ur för Bibeln själv främmande premisser. Resultatet har blivit att sambandet mellan GT och NT kraftigt försvagats därigenom att de messianska profetiorna suddats bort eller gjorts otydliga (s 60).

Trots att Nohrborg endast blev 42 år gammal (död 1767) hade han hunnit skaffa sig en närmast osannolik bibelkunskap. Det märks genom bibelhänvisningarna. Man blir imponerad över bredden. Många ovanliga ställen lyfts fram ur såväl GT, NT som Apokryferna. Den som tar sig tid att slå upp ställena får ett gediget bibelstudium. Saligheten passar därför som bok för bibelstudiegruppen. Den är knappast till för nybörjaren utan för den som vill äta av den fastare födan.

Saligheten är genom sin systematiska framställning samtidigt en djupgÃ¥ende kristen troslära. Nohrborgs original har inte utan anledning kallats en lekmannadogmatik. Saligheten är klar och saklig, fri frÃ¥n känslosvall och svärmeri. Särskilt i vÃ¥r tid dÃ¥ Ã¥ ena sidan en psykologiserande förkunnelse och Ã¥ andra sidan den karismatiska vÃ¥gen hotar den klassiska, bibliska, evangelisk-lutherska tron är det välgörande att ta del av den undervisning som här möter. Den ytliga (och lagiska) formen av kristendom avvisas: â€I stället för att komma som barnet till sin avhÃ¥llne far och fattig i sin egen ande öppna sig för hans rikedomar, försöker man stundom att själv provocera fram känslor och förnimmelser, som om kristendomens kraft bestÃ¥r i att se, känna och smaka. SÃ¥ ytligt förhÃ¥ller det sig ju aldrig i verkligheten†(s 43).

Nohrborg förenar luthersk-ortodox lära med ett pietistiskt intresse för den enskilda människosjälen och dess olika tillstånd, vilka analyseras på ett skarpsinnigt sätt. Den som vill rannsaka sig själv och sin kristna tro får särskilt här i Saligheten del 2 hjälp till självprövning. Vi möter sådana predikningar som Din fördärvade natur (12 e tref), Ditt högmod (17 e tref) och Ditt fromma hyckleri (23 e tref).

Saligheten är fast förankrad i Bibeln och bekännelsen. Den enda frälsningsmöjligheten är rättfärdiggörelse genom tron allena. PÃ¥ s 2, som introducerande motto, beskrivs rättfärdiggörelsen närmare, ett ställe som det pÃ¥ ett par ställen hänvisas tillbaka till: â€I synden finns det olika grader, men inte sÃ¥ i rättfärdigheten. Den som är det minsta syndig är inte rättfärdig. Det är därför som en människa mÃ¥ste fÃ¥ fly till Jesus som gör syndare rättfärdiga. Hon fÃ¥r dÃ¥ hans kompletta rättfärdighet som sin. Det är innebörden i ordet rättfärdiggörelse. Det är bara en hundraprocentig syndfrihet som är gÃ¥ngbar i himlen. Aldrig skall nÃ¥got orent komma in där, Uppb 21:27.â€

Lars Borgström km, Uppsala

Arne Lindgren: Saligheten enligt Anders Nohrborg, del 2, 84 s
Arne Lindgren Bok ISBN 91-631-4848-X Linköping 2003
Beställning: tfn/fax: 013-15 41 82Next »