Insändare inskickad till Dagen den 31/1. Refuserad.

Anden verkar genom Ordet och sakramenten

I sitt försvar för sin uppskattande hÃ¥llning gentemot andra religioner hävdar biskop Ã…ke Bonnier att Guds Ande verkar i dem och att vi alla är â€barn till en och samma gud†(Dagen 31/3). Insändare inskickad till Dagen den 31/1. Refuserad.

Bibeln lär emellertid att endast de som är kristna är Guds barn: â€Men Ã¥t alla som tog emot honom (Ordet, Kristus) gav han rätten att bli Guds barn, Ã¥t dem som tror pÃ¥ hans namn†(Joh. 1:12). För Svenska kyrkans företrädare betyder emellertid inte Bibeln särskilt mycket. Därför är det möjligt att frÃ¥n det hÃ¥llet möta snart sagt vilka pÃ¥stÃ¥enden och uppfattningar som helst. Att lösgöra sig frÃ¥n den Heliga Skrift och ägna sig Ã¥t egna funderingar, Ã¥beropa privata uppenbarelser eller luta sig mot kyrkliga traditioner kallas inom luthersk teologi för svärmeri. Guds Ande uppenbarar sanningen för oss genom sitt Ord, i Bibeln. Genom sitt Ord och sina sakrament – ingen annanstans, och verkligen inte i andra religioner! – verkar Han pÃ¥ vÃ¥ra hjärtan, sÃ¥ att vi tror evangeliet om frälsning genom Jesus Kristus. VÃ¥r syndfulla natur vill emellertid inte lÃ¥ta sig nöja med det givna Ordet i den Heliga Skrift, utan ägnar sig hellre Ã¥t svärmeri i en eller annan form. Luther skriver pÃ¥ följande sätt i Schmalkaldiska artiklarna:

â€Med ett ord vidlÃ¥der svärmeriet Adam och hans barn frÃ¥n världens begynnelse till dess slut, enär det inplanterats och inympats som ett gift i dem av den gamle draken. Det är ocksÃ¥ ursprunget och drivkraften till allt kätteri, även till pÃ¥vedömet och muhamedanismen. Därför böra vi ovillkorligen hÃ¥lla fast därvid, att Gud vill handla med oss människor blott genom sitt yttre ord [d.v.s. Bibeln, egen anm.] och sakrament. Men allt som utan detta ord och sakrament prisas sÃ¥som ande, det är av djävulen.†(Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 334).

När Bonnier hävdar att det finns frälsning ocksÃ¥ i andra religioner visar han inte bara hur han avlägsnat sig frÃ¥n Bibelns vittnesbörd, utan även frÃ¥n sin egen kyrkas bekännelseskrifter. Luther skriver pÃ¥ ett annat ställe i Schmalkaldiska artiklarna om tron pÃ¥ Jesu Kristi försoningsverk, att â€allenast denna tro gör oss rättfärdiga†och gÃ¥r sedan genast vidare med hur viktigt det är att kyrkan hÃ¥ller fast vid detta:

â€FrÃ¥n denna artikel kan man icke vika eller beträffande densamma kan man icke göra nÃ¥gra eftergifter, om än himmel och jord och vad som icke äger bestÃ¥nd störtade samman. Ty ´det finns intet annat namn Ã¥t människorna givet, genom vilket vi kunna bliva saliga´, säger den helige Petrus Apg. 4. ´Och genom hans sÃ¥r äro vi helade´, Jes. 53†(Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 313).

Bara den kyrka som troget håller fast vid Bibelns ord om frälsning endast genom Jesus Kristus och frimodigt förkunnar detta budskap är till någon nytta och välsignelse för världen. Utan spridandet av detta budskap föds, lever och dör människor i andligt mörker. Det finns endast en Frälsare och utan Honom går människor förlorade (Joh. 3:36, 14:6, Apg. 4:12, 1 Joh. 2:23, 5:12, 2 Joh. 1:9).

Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet