Nedanstående insändare skickades till en rad tidningar; Dagen, Världen Idag, Barometern och Säffle-Tidningen, men blev inte publicerad.

Mörk framtid för kristdemokraterna

KD har länge varit på glid bort från traditionella värderingar på etikens område, värderingar som i vårt land länge försvarades av landets kyrkor och kristna opinionsbildare. Denna utveckling började redan under Alf Svenssons period, men eskalerade fullständigt under Göran Hägglunds år som partiledare. Så har man sedan länge övergett försvaret av de ofödda människorna och var t.o.m. genom Göran Hägglunds agerande huvudansvarigt parti då rätten för utländska kvinnor att genomgå aborter i Sverige infördes (abortturismen).

Nu stÃ¥r KD inför valet av ny partiledare och Ebba Busch Thor har framstÃ¥tt som den främsta kandidaten. De som hoppas pÃ¥ ett Ã¥tervändande till den kristna värdegrunden lär bli besvikna. Ebba Busch Thor har beskrivits som mer värdekonservativ än andra kandidater, men i en radiointervju (Ekot 14/2) redogör hon helt oförblommerat för sin människofientliga linje: Aborter skall fÃ¥ utföras upp till v 22 med Socialstyrelsens tillÃ¥telse och abortturismen är enligt henne â€en ordning som fungerar väl†och hon â€ser inte anledning att riva upp denâ€. Att beskriva det industriella avlivandet av människor som en â€ordning som fungerar väl†är fruktansvärda ord! De vittnar om en total okänslighet för hur människovärdet kränks genom dessa bestiala handlingar. Att det med skattebetalares pengar rutinmässigt dödas ofödda människor – ca 100 per dag, Ã¥ret runt – är en himmelskriande oförrätt som trycker vÃ¥rt land djupt ned i det moraliska träsket. Skulden för dessa dÃ¥d bringar olycka över land och folk.

Ebba Busch Thor anser också, enligt samma intervju, att homosexuella skall få adoptera. Att barn behöver och mår bäst av en mamma och en pappa, den naturliga ordning som också framhålls av den kristna etiken, tycks också vara en hållning som KD alltmer främjar sig ifrån.

Det förtroendekapital KD en gÃ¥ng hade, dÃ¥ de följde partiets ursprungliga riktlinjer, är helt förbrukat. Ingenting finns kvar. Partiet har inte nÃ¥got existensberättigande längre och epitetet â€Kristâ€- i partinamnet blir närmast ett hÃ¥n mot dem som omfattar den kristna etiken.

Lars Borgström, styrelseledamot Kristna Värdepartiet

Bengt-Olov Söderkvist, styrelseledamot Kristna Värdepartiet