av Lars Borgström Predikan 14:e söndagen efter trefaldighet.

Gal. 5:16-24

â€Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, sÃ¥ kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De tvÃ¥ strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill†(Gal. 5:16-17).

Lyssna till Guds ord, inte till ditt hjärta!

Idag fÃ¥r vi frÃ¥n olika kulturpersonligheter och psykologiska rÃ¥dgivare ofta höra att vi skall lyssna till vÃ¥rt hjärta, följa vÃ¥r innersta önskan, och pÃ¥ det sättet förverkliga oss själva. T.o.m. präster talar sÃ¥, men de är inte Herrens sändebud utan falska profeter. Hjärtat är nämligen inte nÃ¥gon god vägledare dÃ¥ vi skall träffa olika val i livet. Herren säger genom Jeremia: â€Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstÃ¥ det?†(Jer. 17:9). Och Frälsaren själv säger: â€Ty frÃ¥n hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelse†(Matt. 15:9).

SÃ¥ ont och svekfullt är alltsÃ¥ hjärtat. Bättre dÃ¥ att ta vägledning av Guds ord, som skall vara vÃ¥ra fötters lykta och ett ljus pÃ¥ vÃ¥r stig (Ps. 119:105). Det är sant att ordet frÃ¥n Gud, genom att tala till oss om vÃ¥r Frälsare och Hans verk, omskapar vÃ¥ra hjärtan, gör dem levande (Hes. 11:19, 36:26) och skriver in lagen – Guds heliga, goda vilja – i dem (Jer. 31:33). Men det är ocksÃ¥ sant att den pÃ¥nyttfödde fortfarande bär pÃ¥ den gamla naturen och därför dras mellan tvÃ¥ viljor; köttet och anden (Rom. 7:14-23). â€Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller†(Rom. 8:7). Det blir en livslÃ¥ng kamp, där den ena makten söker övervinna den andra. â€Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De tvÃ¥ strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill†(Gal. 5:17).

Eftersom den kristne egentligen är tvÃ¥ människor, bÃ¥de gammal och ny, kött och ande, skall han vara misstänksam mot sig själv och inte följa sin inre önskan, utan göra det som är rätt enligt Guds ord. Om hans vilja kommer i konflikt med Guds ord kan han vara alldeles säker pÃ¥ att det är den gamla, köttsliga naturen som vill göra vad syndigt är – det är inte Guds ord som är förÃ¥ldrat och behöver modifieras till vÃ¥r moderna, â€upplysta†tid. Den som i en sÃ¥dan konflikt följer köttet väljer den väg som djävulen banat för oss. Paulus beskriver den sÃ¥: â€Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sÃ¥dant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever sÃ¥ skall inte ärva Guds rike†(Gal. 5:20-21).

Kampen mellan kött och ande

Att följa Guds ord mot sin egen vilja är svÃ¥rt och kostar pÃ¥. Det är att förneka sig själv, ja att â€hata sitt eget liv†för Jesu skull (Luk. 14:26). Det är pÃ¥ kort sikt ofta enklare och bekvämare att välja det som köttet vill. Men â€den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv†(Joh. 12:25).

Jesus säger att den som vill följa Honom, den som vill vara Hans lärjunge och höra Honom till, skall förneka sig själv och ta sitt kors pÃ¥ sig. Han säger t.o.m.: â€Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge†(Luk. 14:27). Hur annorlunda ljuder inte detta Frälsarens budskap frÃ¥n de mÃ¥nga uppmaningar vi möter idag – frÃ¥n sÃ¥ mÃ¥nga olika hÃ¥ll – att vi skall leva ut vÃ¥r innersta vilja och lÃ¥ta vÃ¥ra jag växa, expandera. Men ett kors är inget gödningsmedel för vÃ¥ra jag, det är ett avrättningsredskap. Varför erbjuder Jesus oss ett kors och uppmanar oss att ta det? Det har att göra med, att den gamla människan i oss mÃ¥ste dö.

Att vilja behÃ¥lla sitt liv betyder att vilja bli kvar i det gamla syndaväsendet, att inte vilja utlämna den gamla människan till att dödas, korsfästas. Att vilja behÃ¥lla sitt liv är att följa de onda, själviska begären istället för att göra det som är rätt inför Herren. Man vill behÃ¥lla sitt liv, dÃ¥ man inte vill lÃ¥ta sig omvändas och lÃ¥ta Herren störta den gamla människan frÃ¥n hjärtats tron för att Han själv skall kunna sätta sig pÃ¥ den. Jesus Kristus är världsalltets Konung genom sin allmakt, men Han vill ocksÃ¥ regera ditt hjärta med sin kärleks makt. Men dÃ¥ mÃ¥ste du mista ditt liv för Hans skull, sÃ¥ att du med Honom vinner det sanna, eviga livet. Vilken skillnad det dÃ¥ blir jämfört med köttets gärningar! Paulus beskriver det nya livet sÃ¥: â€Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tÃ¥lamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning†(Gal. 5:22-23).

Korset som dödar den gamla människan bereder rum för den nya människan. Det innebär lidanden, men nödvändiga, fostrande och välsignande lidanden. Det är en oundviklig del av livet som kristen. Paulus skriver: â€De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär†(Gal. 5:24). Det är Gud själv som lägger korset pÃ¥ dig, för att genom tuktan forma dig till en ny människa, â€efter Hans Sons bild†(Rom. 8:29). All egenvilja, självgodhet, girighet, kättja och vad det nu är som hör till det gamla jaget vill Gud ta bort hos dig, och detta gör ont. Det är plÃ¥gsamt men nödvändigt. Flyr du dÃ¥ undan korset och obehaget kan du inte vara en Jesu lärjunge. Det är hÃ¥rda ord. Och orden kan verka sÃ¥ krävande att man blir förskräckt för dem. MÃ¥ste det vara sÃ¥ svÃ¥rt att vara en Jesu lärjunge? MÃ¥ste man känna korsets tyngd? Är det inte tillÃ¥tet att leva glatt, ljust och lätt som kristen?

En sak vi mÃ¥ste komma ihÃ¥g när korset känns tungt är att det är ett hälsosamt kors. Den gamla, köttsliga människan korsfästs och dödas för att den nya människan, som är en skapelse i Kristus (2 Kor. 5:17), skall växa till. Och detta nya liv är ett liv â€i rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande†(Rom. 14:17). Där finns den sanna lyckan som kallas salighet. Jesus säger att den som mister sitt liv, alltsÃ¥ det gamla, köttsliga livet, han skall vinna livet, alltsÃ¥ detta nya, sanna, saliga och eviga liv.

Undergång eller evigt liv

Köttet eller Anden – det är inte bara frÃ¥ga om hur livet gestaltas i detta liv, det har ocksÃ¥ konsekvenser för evigheten. â€Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och dÃ¥ skall han löna var och en efter hans gärningar†(Matt. 16:27). Det blir alltsÃ¥ en domens dag, en stund dÃ¥ räkenskap skall avläggas för hur vi levt vÃ¥ra liv.

Varje människa bär pÃ¥ ett stort ansvar inför Gud. Det är allvarligt att vara människa. Det finns böcker i Himmelen där alla vÃ¥ra handlingar finns uppskrivna (Upp. 20:12). PÃ¥ den sista dagen skall räkenskap avläggas. â€Ty vi mÃ¥ste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall fÃ¥ igen efter sina gärningar†skriver Paulus i 2 Kor. 5:10 och i Gal. 5:7-8 läser vi: â€Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sÃ¥r skall hon alltsÃ¥ skörda. Den som sÃ¥r i sitt kötts Ã¥ker skall av köttet skörda undergÃ¥ng, men den som sÃ¥r i Andens Ã¥ker skall av Anden skörda evigt livâ€.

Käre vän, se till att du sÃ¥r i Andens Ã¥ker. Synda inte, lev inte efter köttet! DÃ¥ fÃ¥r du skörda undergÃ¥ng. Om denna predikan rört upp saker i ditt samvete skall du vara tacksam. Nu finns det nämligen fortfarande tröst och förlÃ¥telse att fÃ¥. Den slutliga domen har ju inte fallit än. Synden blir utstruken genom förlÃ¥telsen för Jesu skull, och bara genom denna. Se till att ditt namn finns med i Livets bok, där alla de stÃ¥r uppskrivna, som bett om och fÃ¥tt förlÃ¥telse för Jesu skull, därför att Han led och dog och utgav sin kropp och sitt blod till frälsning för syndare. Säg till Herren: â€Döm mitt hjärta här i tiden, Innan världen döms av dig, Och när tiden är förliden, I din dom frikalla mig†(Lova Herren 375:5). DÃ¥ skall det, för Jesu Kristi och Hans frälsande blods skull, bli dig som du hoppas!

Amen.