Insändare publicerad i Aftonbladet 11/7 2014.

Fel med homosexuella äktenskap

Siewert Öholm vill slå vakt om det traditionella äktenskapet i intervju i Aftonbladet (30/6) och beklagar att Kristdemokraterna inte gör det. Öholms röst är ytterst välkommen.Varje rättskaffens människa som inte tidigare insett situationens allvar måste nu yrvaket göra det – och agera!

FrÃ¥gan om homosexuella äktenskap är i högsta grad en samhällsfrÃ¥ga. Det krävs inga religiösa källor för att förstÃ¥ vad som är rätt pÃ¥ denna punkt. Vad som är “enligt naturen” inses nämligen enkelt genom att man vecklar ut tvÃ¥ planscher över människokroppen; en över den manliga och en över den kvinnliga. De tvÃ¥ är anpassade för varandra. Det är ocksÃ¥ endast en man och en kvinna som kan fortplanta sig. Naturen bär med sig sin egen bruksanvisning.

Det är riksdagsval i höst. Endast ett parti stÃ¥r frimodigt upp för alla människors fulla människovärde och talar samtidigt klarsprÃ¥k om det helgade äktenskapet. Det partiet vill riva upp den lag om homosexuella â€Ã¤ktenskap†som antogs 2009 och Ã¥terställa äktenskapsbalken i dess tidigare form. Det partiet vill även dra in alla statliga bidrag till sÃ¥ kallade norm- och queerteoretisk forskning. Det partiet är det nybildade Kristna Värdepartiet. Sverige, dags att vakna!

Lars Borgström, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet

Bengt-Olov Söderkvist, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet

Gullan Malmquist, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet