av Lars Borgström Predikan 2:a sönd. eft. tref. Luk. 9:51-62

Jesus kallar alla människor till sitt rike. För 61 Ã¥r sedan hölls en predikan i norsk radio över vÃ¥r predikotext. Predikanten, prof. Ole Hallesby, var mycket tydlig med vad kallelsen handlar om. Den handlar om att bli frälst undan den eviga förtappelsen till den eviga saligheten hos Gud. För mÃ¥nga kom detta tydliga budskap som en chock. Hallesby frÃ¥gade det norska folket i direktsänd radio: â€Hur kan du som är oomvänd – hur kan du lugnt lägga dig att sova pÃ¥ kvällen, du som inte vet om du kommer att vakna i din säng eller i helvetet?†Det blev en lÃ¥ng och intensiv debatt efter Hallesbys â€helvetespredikanâ€, en debatt som tog fart ocksÃ¥ i vÃ¥rt land. MÃ¥nga var de teologer, biskopar och präster som försökte lugna allmänheten och försäkrade att saken inte var sÃ¥ allvarlig som Hallesby framställt den, att Gud är god och inte kommer att pina människor för evigt o.s.v. Men saken är just sÃ¥ allvarlig som den predikan, som nÃ¥dde det norska folken den 25 januari 1953, gjorde gällande.

Kallelsen gäller räddning från helvetet

Det är allvarligt att vara människa. Vi lever bara en enda gÃ¥ng och vi dör bara en enda gÃ¥ng. Och när vi dött skall vi dömas en enda gÃ¥ng. â€Det är bestämt om människan att hon en gÃ¥ng skall dö och sedan dömas†(Hebr. 9:27). Det finns bara en enda evighet som sedan följer pÃ¥ domen, och den blir antingen odelat god eller odelat ond – antingen evig salighet i Himmelen eller evig pina i helvetet. I Bibelns sista kapitel läser vi hur människorna fÃ¥r det i och med domen: â€Den orättfärdige mÃ¥ fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige mÃ¥ fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig†(Upp. 22:11). Detta innebär att pÃ¥ domens dag â€fryses†alla människors tillstÃ¥nd och ingen förändring är längre möjlig.

Den som pÃ¥ den dagen lever i orättfärdighet och orenhet utan gemenskap med Frälsaren kommer att fortsätta att göra detta i all evighet. Den som aldrig här i tiden bad â€ske din vilja†kommer att fÃ¥ höra Gud säga till dem: â€Nu fÃ¥r din vilja ske! Nu fÃ¥r du vara sÃ¥ förtappad och oren för alltid som du velat vara under hela din nÃ¥datid.†Detta är stunden frÃ¥n vilken alla kommer att förbli sÃ¥dana de just dÃ¥ är. Därför är det sÃ¥ oerhört viktigt att vi nu, innan det blir för sent, prövar huruvida vi lever i tron. De som lever i orättfärdighet stÃ¥r under domen. Att Gud inte genast straffar dem beror pÃ¥ Hans tÃ¥lmodighet, att Han inte vill att de skall gÃ¥ förlorade. Han uppskjuter straffet och väntar pÃ¥ deras omvändelse. Vi ser det i vÃ¥r text. Samariterna dödades inte fastän de avvisade Jesus. Jakob och Johannes ville att eld skulle falla frÃ¥n himlen över den otroende byn, men Jesus tillrättavisade dem (v 55). Jesus säger själv, pÃ¥ ett annat ställe: â€Inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom Honom†(Joh. 3:17).

Men en dag blir det alltsÃ¥ för sent att omvändas. Den som inte bekänner sin synd och tror pÃ¥ Jesus, Hans nÃ¥d och förlÃ¥telse, kommer pÃ¥ domedagen att bli bestraffad för all den skuld han samlat pÃ¥ sig. Den dagen mÃ¥ste varje människa avlägga räkenskap för sitt liv, vare sig de själva vill det eller inte. Vi skulle kunna säga att Gud ännu med ena handen räcker fram sin nÃ¥d Ã¥t alla syndare, samtidigt som Han med andra handen hÃ¥ller tillbaka sin vrede. SÃ¥dan är situationen under nÃ¥datiden. Men när â€Guds rättfärdiga dom uppenbaras†(Rom. 2:5) dras bÃ¥da händerna tillbaka. Ingen nÃ¥d ges längre och vreden fÃ¥r sitt fulla utlopp.

Guds domseld, som Jakob och Johannes önskade skulle falla över den samaritiska byn, och som faktiskt redan inom tidens gränser har fallit över andra städer som Sodom och Gomorra, skall då för evigt plåga alla som föraktat evangeliet under nådatiden (Matt. 25:41). Det är denna eviga eld, helvetes alla kval och pinor, som Jesus kallar människor bort från.

Kallelsen gäller till himmelriket

Det finns inte bara ett â€frÃ¥n†utan ocksÃ¥ ett â€tillâ€. Jesus kallar oss till himmelriket. Det är brÃ¥dskande att hörsamma denna kallelse. TvÃ¥ av dem som Jesus möter i vÃ¥r text fick höra att allting annat mÃ¥ste stÃ¥ tillbaka för Guds rike. En av dem sade: â€Herre, lÃ¥t mig först gÃ¥ och begrava min far†(v 59). Den andre sade: â€Jag vill följa dig, Herre, men lÃ¥t mig först ta farväl av min familj†(v 61). Jesus sade till dem bÃ¥da att nu, när de hört kallelsen, mÃ¥ste de genast följa Honom: â€Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike†(v 62).

Jesus ryggade inte heller för att tala om lärjungaskapets kostnader. En annan sade till Honom: â€Jag vill följa dig vart du än gÃ¥r†(v 57). Den mannen fick svaret: â€Rävarna har lyor och himlens fÃ¥glar bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot†(v 58). Jesus är tydlig med att det kan fÃ¥ kännbara konsekvenser att följa Honom. En Jesu lärjunge kan bli hÃ¥nad, förföljd och t.o.m. dödad för sin tros skull. Just denne man varnades att han skulle kunna komma att bli utan hem för efterföljelsens skull. SÃ¥ kan det gÃ¥ ocksÃ¥ i vÃ¥r tid.

Men vad än kostnaden blir är det värt priset. Himmelriket är mer värt än allting annat. En gÃ¥ng skall det som här troddes och endast var en fördold verklighet förbytas i Ã¥skÃ¥dning och bli uppenbart. Det sker dÃ¥ Jesus väcker upp de döda och de nya himlarna och den nya jorden uppenbaras. Job säger: “Jag vet att min Ã¥terlösare lever, och som den siste skall Han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skÃ¥da Gud. Jag skall själv fÃ¥ skÃ¥da Honom, med egna ögon skall jag se Honom, inte med nÃ¥gon annans. Därefter trÃ¥nar jag i mitt innersta” (Job. 19:25-27). Tänk att fÃ¥ skÃ¥da Honom som räddat oss, att fÃ¥ se Frälsaren sÃ¥dan Han är!

Kallelsen gäller dig

I en sÃ¥ng sjunger vi: â€Till den himmel, som blir allas, Vilka Kristus höra till, Ingen är, som icke kallas, Ingen han borttappa vill. Till hans hjärta en och var Lika öppen tillgÃ¥ng har. Samma röst till alla ljuder, Samma frälsning han dem bjuder†(Lova Herren 271:1). Herren Jesus vill verkligen att alla människor skall bli frälsta. Han som grät över det obotfärdiga Jerusalem (Luk. 19:41) önskar hett att du inte skall tillsluta ditt hjärta för Honom. PÃ¥ mÃ¥nga sätt söker Han dig. Främst genom sitt Ord naturligtvis. Genom Bibeln och den bibelenliga predikan och undervisningen talar Han till dig. Och när du inte vill lyssna sänder Han olika budbärare framför sig: sorgen, lidandet och glädjen. T.o.m. lidanden och olyckor är verktyg Han använder sig av för att föra oss närmare sig. I 1878 Ã¥rs katekesförklaring läser vi följande: â€De olyckor, som träffar människorna, bör vi aldrig anse sÃ¥som verkan av en slump eller av ett blint och obevekligt öde, utan sÃ¥som för syndens skull skickade av Gud, de ogudaktiga till straff, varning och väckelse, men de gudfruktiga till prövning och stadfästelse av deras hopp, kärlek och förtröstan till Gud (Jer. 2:19, Job 5:17, Pred. 7:4)” (st. 106).

Kallelsen till Guds rike ljuder idag. Det är viktigt att vi betänker stundens allvar. â€Det givs en tid för andra tider, Som kallas mÃ¥ din sökningstid†(Lova Herren 284:1). Det är inte sÃ¥, som vi ibland lättsinnigt tror, att Herren alltid finns pÃ¥ plats när vi tycker att det passar. Jesus finner vi bara, när Han söker och kallar oss. Det gäller att ta vara pÃ¥ den tid dÃ¥ Han kallar oss.

I vÃ¥r text möter vi tre män som kom i samsprÃ¥k med Jesus. Jesus talade med dem om kallelsens brÃ¥dska och efterföljelsens kostnad (v 56-62). Hallesby sade helt riktigt i sin predikan: â€Det är icke mycket vi hör om dessa tre. Vi fÃ¥r inte ens höra deras namn. Inte heller hur det gick med dem. Men vi skall träffa dem igen en gÃ¥ng framför den vita tronen. Och antingen de blev frälsta eller förtappade, sÃ¥ fÃ¥r vi veta att det viktigaste bladet i deras livs historia skrevs denna dag. Därför att dÃ¥ mötte de Jesus. ´Medan de vandrade vägen fram´, stÃ¥r det. Ett oförglömligt stycke väg. Och en oförglömlig vandring i samtal med Jesus.â€

Idag har du fått höra hur viktigt det är att du inte håller dig borta från Jesus. Du har också fått höra hur mycket Jesus vill ha dig hos sig i Himlen. Han har köpt dig sådan du är. Han är betalat hela priset för all din synd och skuld. Det är därför alldeles onödigt att du går förlorad. Kom därför till Honom! Kom, och kom nu!

Amen.