Insändare till Dagen skickad den 5/6 2014. Refuserad.

Dags att vakna!
Uppdrag gransknings â€avslöjande†av förekomsten av botande av homosexuella genom förbön i Svenska kyrkan (28/1) gjorde det uppenbart att en kraftig kristendomsfientlig inställning lägrat sig över sÃ¥väl Svenska kyrkan som svenska samhället. Den kristne eller den rättskaffens människa som inte tidigare insett detta mÃ¥ste nu yrvaket inse situationens allvar – och agera!

FrÃ¥gan om homosexualitet är inte endast en frÃ¥ga för kyrkan, utan är i högsta grad även en samhällsfrÃ¥ga. FrÃ¥gan kräver inte heller den särskilda uppenbarelsen genom Bibeln för att fÃ¥ sitt svar. Även icke-kristna förstÃ¥r vad som är rätt pÃ¥ denna punkt. Vad som är “enligt naturen” inses nämligen enkelt genom att man vecklar ut tvÃ¥ planscher över människokroppen; en över den manliga och en över den kvinnliga. De tvÃ¥ är anpassade för varandra. Det är ocksÃ¥ endast en man och en kvinna som kan fortplanta sig. Naturen bär med sig sin egen bruksanvisning.

Det som är Guds goda skapelse- och äktenskapsordningar är detta inte bara för de kristna, i kyrkan, utan för alla människor, i hela samhället. Det heterosexuella, livslånga äktenskapet är det optimala för att befrämja mänsklig lycka och samhällets fortbestånd. Den homosexuella livsstilen däremot är destruktiv, vilket visar sig i homosexuellas överrepresentation vad gäller alkohol- och drogmissbruk, allvarliga depressioner (se Comprehensive Psychopathology 34. May/June 1993), självmordsförsök (se Journal of Personality and Social Psychology 61 [November 1991]:776-88) o.s.v. Idag pågår en fruktansvärd indoktrinering av det uppväxande släktet i skolan, på TV (t.ex. Uppdrag granskning) och i ungdomskulturen att acceptera och ibland t.o.m. anamma homosexualitet, helt enligt RFSL´s och liknande organisationers önskemål.

Det är riksdagsval i höst. Endast ett parti vill riva upp den lag om homosexuella â€Ã¤ktenskap†som antogs 2009 och Ã¥terställa äktenskapsbalken i dess tidigare form. Det partiet vill även dra in alla statliga bidrag till s.k. norm- och queerteoretisk forskning. Det partiet är det nybildade Kristna Värdepartiet. Dags att vakna!

Lars Borgström, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet