av Lars Borgström Betraktelse 16:e eft. tref. Ef. 3:13:21

â€Ni skall dÃ¥ tillsammans med alla de heliga kunna förstÃ¥ bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som gÃ¥r lÃ¥ngt utöver vad nÃ¥gon kan förstå†(Ef. 3:18-19).

SÃ¥ skriver Paulus om vad som sker dÃ¥ vÃ¥r inre människa fÃ¥r kraft och styrks av Guds Ande, när Kristus bor i vÃ¥ra hjärtan genom tron och vi blir rotade och grundade i kärleken (Ef. 3:16-17). DÃ¥ kommer vi att förstÃ¥ â€bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som gÃ¥r lÃ¥ngt utöver vad nÃ¥gon kan förstÃ¥â€.

Bredden av Kristi kärlek är sÃ¥ vid att den sträcker sig ut över hela världen och innefattar alla människor. I Rom. 5:18 läser vi: â€AlltsÃ¥: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, sÃ¥ har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.†Vidare läser vi i Bibeln: â€SÃ¥ älskade Gud världen att Han utgav sin enfödde Son†(Joh. 3:16), â€Han är försoningen inte bara för vÃ¥ra synder, utan ocksÃ¥ för hela världens†(1 Joh. 2:2) och Han är â€predikad bland folken†(1 Tim. 3:16). Guds förlÃ¥telse är sÃ¥ omfattande att det heter om Honom: â€SÃ¥ lÃ¥ngt som öster är frÃ¥n väster lÃ¥ter han vÃ¥ra överträdelser vara frÃ¥n oss†(Ps. 103:12).

Längden av Kristi kärlek är ocksÃ¥ obegränsad. Den sträcker sig frÃ¥n evighet till evighet. â€Med evig kärlek har jag älskat dig, därför lÃ¥ter jag min nÃ¥d förbliva över digâ€, säger Herren (Jer. 31:3). Om frälsningens budskap heter det: â€Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vÃ¥r Herre†(Ef. 3:11). Genom Kristus har Gud fört â€fram en evig rättfärdighet†(Dan. 9:24).

Höjden av Kristi kärlek är svindlande. Den övergÃ¥r änglars och människors förnuft. Gud â€förmÃ¥r göra lÃ¥ngt mer än allt vi ber om eller tänker†(Ef. 3:20). Paulus kallar evangeliet “fridens evangelium” (Ef. 6:15) och tillskriver alla som tror evangeliet en frid, som â€Ã¶vergÃ¥r allt förstÃ¥nd†(Fil. 4:7).

Djupet av Kristi kärlek är utgrundligt. Paulus brister i slutet av Rom. 11 ut i en lovsÃ¥ng: â€O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte Hans domar och hur outrannsakliga Hans vägar†(Rom. 11:33). Guds kärlek sträcker sig sÃ¥ djupt ned att den fÃ¥ngar upp ocksÃ¥ den i synd djupast sjunkne. Ingen människa kan sjunka lägre än att Guds kärlek nÃ¥r honom. David sjunger i tacksamhet: â€Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter pÃ¥ en klippa och gjorde mina steg fasta†(Ps. 40:1).

När vi människor mäter olika ting gör vi det i tre dimensioner. Vi mäter längd, bredd och höjd. Men när Paulus talar om Kristi kärlek lägger han till en fjärde dimension: bredd, längd, höjd och djup. Detta visar att Ã¥terlösningens hemlighet är obegripligt stor, den gÃ¥r utöver allt vad vi kunnat tänka ut eller ana. Den spränger vÃ¥ra vanliga tankekategorier och innebär nÃ¥got sÃ¥ oändligt underbart, att det är nÃ¥got som â€Ã¶gat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett Ã¥t dem som älskar Honom†(1 Kor. 2:9). Ingenting är sÃ¥ brett, lÃ¥ngt, högt eller djupt att inte Kristus kan frälsa. Hans kärlek överträffar allt.

Denna kärlek kommer vi alltsÃ¥ att alltmer lära känna, när Kristus bor i vÃ¥ra hjärtan och vi därmed blir alltmer rotade och grundade i kärleken. Kristus kommer till oss genom sitt Ord. Vi har alla möjligheter att varje dag tränga allt djupare in i detta genom att läsa Bibeln, samlas till gudstjänst och lovprisa Honom i bön och sÃ¥ng. Paulus skriver: â€LÃ¥t Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sÃ¥nger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan†(Kol. 3:16).

Frågan till oss idag gäller om vi tar vara på de rika nådestillfällen Herren bjuder oss, eller om vi hellre ägnar oss åt denna världs angelägenheter. Lyssnar vi helst till Guds ords predikan eller vill vi hellre se på TV eller surfa på ytliga Internetsidor? Nådatiden, den tid vi lever här på jorden, är ofantlig kort i jämförelse med den långa evigheten. Det är här allt avgörs, ifall vi skall leva tillsammans med Jesus, de heliga änglarna och alla kristtrogna och i all evighet få upptäcka mer och mer och mer av bredden, höjden, längden och djupet av Guds kärlek – eller om vi skall pinas i helvetet tillsammans med djävulen och hans onda änglar (Matt. 25:41).
För alla försummelser på andaktslivets och bibelläsningens område, för alla felprioriteringar vi gjort då vi värdesatt förgängliga, kanske t.o.m. direkt syndiga ting högre än det som hör till den eviga saligheten, får vi nu be om förlåtelse, då vi faller ned inför Guds nådetron.