På följande länk återfinns en artikel i Lokaltidningen Mitt i Upplands Väsby 2005-11-15:

http://arkiv.mitti.se:4711/2005/Arkiv%20v46-05/UpplandsVa%CC%88sby/MIUV10A20051114UVV1.pdf