Nedanstående insändare publicerades den 8/2 2012 i tidningen Dagen, dock inte i papperstidningen utan endast elektroniskt på hemsidan: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=296885 .

———–

Ur askan i elden

Sigfrid Deminger har nog i sin debattartikel (3/2) till stor del rätt angÃ¥ende den traditionella frikyrkligheten. Men att lämna den för att söka sig till Svenska kyrkan är som att komma ur askan i elden. Bland de saker Deminger efterlyser finns Bibelns centrala plats och den bibelcentrerade predikan. Ingen omdömesgill person kan pÃ¥stÃ¥ att detta utmärker Svenska kyrkan, som pÃ¥ den ena punkten efter den andra helt oförblommerat Ã¥sidosätter Bibelns klara ord. Det finns t.ex. inte längre nÃ¥gon biskop som företräder den apostoliska ordningen beträffande ämbetet (1 Kor. 14:33-38, 1 Tim. 2:11-13), biblisk sexualetik (Matt. 19:4-6, 1 Kor. 6:9-10) eller som i klara och otvetydiga ord förkunnar Jesus som världens ende Frälsare, utan vilken ingen människa kan bli salig (Joh. 3:36, 14:6). Inte heller handlar de svenskkyrkliga prästernas predikan om Bibelns centrala budskap: synd och nÃ¥d, frälsning och förtappelse. Ett stort och fruktansvärt avfall har ägt rum och det tjänar ingenting till att förneka det, att säga att allt – eller Ã¥tminstone det mesta – stÃ¥r väl till, trots att allt inte stÃ¥r väl till (jfr Hes. 13:10).

Allvarliga kristna skall naturligtvis lämna såväl liberaliserade, förvärldsligade frikyrkosamfund som Svenska kyrkan och istället söka sig till församlingar där man rättar sig efter Guds ord och där lag och evangelium predikas. Endast på ordets grund kan levande, biblisk kristendom ännu en gång upprättas i vårt land. Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (f.d. präst i Svenska kyrkan)