av Lars Borgström

Advent

â€Hosianna, Davids son! Välsignad är Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!†(Matt. 21:9)

SÃ¥ ropade folkskaran när Jesus gjorde sitt intÃ¥g i Jerusalem, ridande pÃ¥ en Ã¥sna. â€Hosianna†betyder â€Herre, frälsâ€, alltsÃ¥ â€Herre, rädda ossâ€. Det viktigaste som Jesus räddar oss frÃ¥n är straffet för vÃ¥ra synder. Därför är Han vÃ¥r Frälsare. Och â€Davids son†ropade folket eftersom den som skulle rädda dem enligt profetiorna, förutsägelserna, i Gamla testamentet skulle vara en ättling, alltsÃ¥ en släkting, till kung David som hade levt tusen Ã¥r tidigare. David var Jesu stamfader sÃ¥ ropen stämde bra in pÃ¥ Honom.

När Jesus sedan gick till tempelplatsen och drev bort alla som köpte och sÃ¥lde där, eftersom Han inte ville att Hans Faders hus skulle vara ett rövarnäste utan ett bönens hus, var det en skara barn som fortsatte att ropa: â€Hosianna, Davids son!†(Matt. 21:15). DÃ¥ blev översteprästerna och de skriftlärda, de religiösa â€specialisternaâ€, mycket arga eftersom de hatade Jesus. â€Hör du vad de säger?†sade de till Jesus och ville att Han skulle tysta barnen. Men Jesus tycker om att bli hyllad av barn och därför svarade Han dem: â€Har ni aldrig läst: Ur barns och spädbarns mun lÃ¥ter du en lovsÃ¥ng stiga upp till dig.â€

Jesus är vÃ¥r allra bäste vän och Han vill att vi, liksom barnen i Jerusalem den gÃ¥ngen för länge sedan, skall hylla Honom som vÃ¥r Kung. â€Advent†betyder ankomst och nu förbereder vi oss för att Jesus skall komma till oss. Det gör Han genom Bibelns Ord, varje gÃ¥ng vi hör om Honom. Till jul firar vi ocksÃ¥ särskilt att Han kom till oss genom att födas i Betlehem.

Konungen kommer, hylla Honom!

Bön: Herre, hjälp oss att lyssna ofta och uppmärksamt på Ordet om Jesus, så att Han alltid är hos oss. Amen.

Julafton

â€Ã„ra vare Gud i höjden

och frid på jorden,

till människor Hans välbehag†(Luk. 2:14).

SÃ¥ sjöng en stor änglaskara utanför Betlehem en natt för lite mer än tvÃ¥ tusen Ã¥r sedan. De sjöng att friden nu hade kommit till jorden eftersom Jesus hade fötts. Profeten Jesaja hade sju Ã¥rhundraden tidigare sagt att det mörker som synden ställt till med skulle försvinna genom födelsen av ett alldeles speciellt barn. Barnet skulle vara â€Mäktig Gud†och â€Fridsfurste†(Jes. 9:6).

Jesus är inte bara Marias utan ocksÃ¥ Guds Son. Han är den enda fullkomligt goda människa som nÃ¥gonsin funnits och samtidigt är Han fullt ut Gud, â€Mäktig Gudâ€. Med Honom kom den fullkomliga friden. Guds välbehag, Han goda vilja och kärlek, hade genom barnet nÃ¥tt människorna. Därför är Jesus uppfyllelsen av Guds löfte genom profeten Jesaja.

Änglarna är syndfria himmelska varelser som inte behöver någon Frälsare. De har ju ingen syndaskuld de behöver befrias från. Ändå gläds de över Guds goda vilja gentemot oss människor, då Han sände sin Son för att frälsa oss. Om nu änglarna, som för egen del inte behöver frälsas, gläds så över barnet i stallet, hur mycket mer borde då inte vi med tack och lov till Gud förundras över Jesusbarnet, som befriar oss från synden, djävulen och helvetet. Låt oss också, precis som änglarna, lovsjunga Gud för Hans stora kärlek!

Bön: Jesus, tack för att du kommer med den sanna och eviga friden. Hjälp mig att vända mig bort från all falsk frid och glädje i världen för att istället ta emot den frid som bara du kan ge. Amen.

Juldagen

â€Hon skall föda en Son, och du skall ge Honom namnet Jesus, ty Han skall frälsa sitt folk frÃ¥n deras synder†(Matt. 1:21).

Så sade en Herrens ängel till Josef om hans trolovade, den unga kvinnan Maria. Det som ängeln sade gick sedan i uppfyllelse, precis som allt annat Guds Ord.

Detta var ett löfte som hade getts redan i tidernas begynnelse. SÃ¥ fort Adam och Eva, de första människorna, hade syndat och skulle bli utdrivna ur paradiset fick de höra att syndens makt en gÃ¥ng skulle brytas genom en kvinnas Son. Till djävulen, den gamle ormen (jfr Upp. 12:9), som hÃ¥ller människorna i sin makt med hjälp av deras synder, sade Gud om den kommande Frälsaren: â€Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen†(1 Mos. 3:15). Den kommande Frälsaren skulle alltsÃ¥ besegra djävulen.

PÃ¥ detta löfte hoppades redan Adam och Eva och sedan, efter dem, mÃ¥nga andra genom de lÃ¥nga och mörka Ã¥rhundradena. Eva trodde redan att hennes förstfödde son var Frälsaren, dÃ¥ hon glatt utropade: â€Jag har fÃ¥tt en man frÃ¥n HERREN†(1 Mos. 4:1) eller, i annan översättning, â€nämligen HERRENS manâ€, d.v.s. den som utlovats som Frälsaren. Men det var inte sÃ¥, Kain var inte Frälsaren utan den förste mördaren (1 Mos. 4:8).

Hoppet levde vidare genom Ã¥rhundradena, Gud sände den ena profeten efter den andra med förnyade löften om Frälsaren. Och nu, genom Maria, blev äntligen det första evangeliet, d.v.s. glädjebudskapet om frälsning, frÃ¥n 1 Mos. 3:15 verklighet. Jesus föddes och krossade satans välde dÃ¥ Han sedan, som vuxen trettio Ã¥r senare, tog bort alla vÃ¥ra synder genom att dö för dem pÃ¥ korset. Denna smärtsamma frälsning innebar att Han blev â€huggen i hälenâ€.

Jesus betyder Frälsare och därför sade ängeln till Josef om hans trolovade Maria: â€Hon skall föda en Son, och du skall ge Honom namnet Jesus, ty Han skall frälsa sitt folk frÃ¥n deras synder†(Matt. 1:21).

Bön: Gode Gud, tack för att du sände din egen Son till jorden, så att var och en som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Amen.

Annandag jul

â€Uppfylld av den Helige Ande sÃ¥g han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod pÃ¥ Guds högra sida†(Apg. 7:55).

Dessa ord sägs om Stefanus, som blev den förste martyren i den apostoliska församlingen, alltså den allra tidigaste kyrkan som började växa genom apostlarnas predikan. Vet du vad ordet martyr betyder? Det betyder egentligen vittne, men har också fått betydelsen en som dör för sin tros skull. Det fick nämligen många av de första kristna göra därför att de berättade om Jesus och frälsningen genom Honom.

Orden vi läste om Stefanus handlar om när han falskeligen stod anklagad för hädelse, alltså för att ha talat illa om Gud, och strax därefter stenades till döds. Det var alltså en mycket svår stund för honom, mänskligt sett. Men ändå var det inte svårt för honom. Jesus var nämligen med honom så tydligt att han t.o.m. fick se Frälsaren, eftersom himlen öppnades för hans ögon. Han såg då att Jesus stod på Guds högra sida.

Vi hör flera gÃ¥nger i Bibeln att Jesus sitter pÃ¥ Guds högra sida. T.ex. skriver Paulus att â€Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter pÃ¥ Guds högra sida och ber för oss†(Rom. 8:34, se även Kol. 3:1, Hebr. 1:3, 8:1, 12:2 och 1 Petr. 3:22). Men när nu Stefanus, Hans trogna vittne, stenas till döds är Jesus sÃ¥ engagerad att Han stÃ¥r upp. Han sitter inte stilla utan följer inlevelsefullt vad som sker och är beredd att ta emot Stefanus efter att tryggt och säkert ha fört honom genom dödsskuggans dal. SÃ¥ gör vÃ¥r gode Herde Jesus (Ps. 23:4). Därför är de som följer Honom alltid trygga, även om de skulle befinna sig i det djupaste mörker eller den största fara. Detta gäller även oss.

Bön: Herre Jesus, tack för att du hjälper och beskyddar oss, inte minst då vi hamnar i svårigheter. Hjälp oss att tryggt lita på dig i livets all situationer. Amen.

Nyårsafton

â€HERREN skall bevara din utgÃ¥ng och din ingÃ¥ng frÃ¥n nu och till evig tid†(Ps. 121:8).

Du står nu på gränsen till ett nytt år. Det gamla året läggs bakom ryggen och ett nytt år rings in. En nyårsafton ger tillfälle att se tillbaka hur det varit och blivit under det år som gått. Kan vi med ro lägga det passerade året och dess händelser bakom oss, eller finns där besvärliga saker som följer oss in i det nya året? Blir utgången av året god?

Och hur blir det nya året? Kan vi med frimodighet öppna dess blad och ta del av dess händelser? Blir vår ingång till det nya kalenderåret god?

SÃ¥dana frÃ¥gor är viktiga att ställa sig. En ärlig tillbakablick, där Guds Ande fÃ¥r visa oss hur pass väl vi följt Guds heliga lag i Bibelns bud, ger anledning till Ã¥nger och bekännelse: â€Herre, jag har syndat. FörlÃ¥t mig!†När vi kommer med en sÃ¥dan bekännelse i Jesu namn och Ã¥beropar Hans blodiga död och pina, är synden med en gÃ¥ng borttagen. DÃ¥ kan vi som Guds glada och trygga barn se det nya Ã¥ret an och genom den kraft som Han skänker oss i förlÃ¥telsen utföra Hans vilja: â€Ty Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, sÃ¥ att vi skall vandra i dem†(Ef. 2:10).

Men orden från Psaltaren har också en större betydelse. Där talas om evigheten. Tänk så viktigt att inte bara detta år, utan hela ditt liv, vid din död, får en god utgång. Så blir det om du genom Ordet, d.v.s. Bibelns budskap, och sakramenten, d.v.s. dopet och nattvarden, bevaras i tron på Jesus som din Herre och Frälsare. Den goda utgången är en salig död i förtröstan på Jesus. Då blir också ingången till evighetens värld god. Den som lämnar detta liv på det sättet får del av det evigt goda livet i Himlen.

Bön: Gode Gud, tack för att din nåd är ny varje morgon. Led mig på den eviga vägen så att min utgång från detta liv blir god, liksom min ingång till det eviga livet. Amen.

Nyårsdagen

â€Allt det goda vi fÃ¥r och varje fullkomlig gÃ¥va är frÃ¥n ovan och kommer ner frÃ¥n ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker†(Jak. 1:17).

Idag är det första dagen av ett nytt år. Det är svårt att veta hur allt kommer att bli i vår föränderliga värld. Människor som står oss nära kan flytta långt bort eller t.o.m. lämna detta liv. Dramatiska händelser i samhället kan förändra livets villkor för många människor och även för oss. Vi kan drabbas av svåra olyckor och sjukdomar eller så kan vi få uppleva fantastiskt roliga saker.

I alla förändringar finns det ändÃ¥ en som är oföränderlig, nämligen Gud själv, â€hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörkerâ€. Han är den Gode, ja den ende som är verkligt god (Mark. 10:18, Luk. 18:19). â€Allt det goda vi fÃ¥r och varje fullkomlig gÃ¥va är frÃ¥n ovanâ€, frÃ¥n Honom.

â€Allt det goda†innefattar allt det som Han i sin faderliga godhet slösar över oss varje dag: â€mat och kläder, hus och hem och allt vad jag behöver till mitt livsuppehälle. Han beskyddar mig för allt farligt och bevarar mig för allt ont†(Luthers Lilla katekes, första trosartikeln). Ingen av oss förtjänar detta, men Han ger oss det ändÃ¥ därför att Han är sÃ¥ god.

Men Gud ger oss även â€fullkomliga gÃ¥vorâ€. Här fÃ¥r vi tänka oss sÃ¥dant som har evighetsvärde: syndernas förlÃ¥telse, frid med Honom och evig salighet. Som vi hörde ger Gud oss de jordiska gÃ¥vorna av bara nÃ¥d, men med dessa gÃ¥vor är det ännu mer sÃ¥. Gud ger oss de eviga gÃ¥vorna av bara nÃ¥d – för Jesu skull. Jesus är vÃ¥r Frälsare. â€Han har Ã¥terlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, ifrÃ¥n alla synder, ifrÃ¥n döden och djävulens vÃ¥ld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod, och med sin oskyldiga pina och död†(Luthers Lilla katekes, andra trosartikeln).

Det är tryggt att veta, när vi nu pÃ¥börjar ett nytt Ã¥r, att vÃ¥r himmelske Fader inte förändras utan förblir lika full av kärlek som alltid. Vi säger därför inför tidens växlingar och den osäkerhet som ibland kan drabba oss i svaga stunder: â€Men du är densamme och dina Ã¥r har inget slut†(Ps. 102:28).

Bön: Tack gode Fader i Himlen för att du är så god emot mig, som inte alls förtjänar din kärlek. Tack för dina timliga och eviga gåvor. Välsigna det nya året i Jesu namn. Amen.

Trettondag jul

â€Och se, stjärnan som de hade sett gÃ¥ upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. När de sÃ¥g stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje†(Matt. 2:9-10).

I 4 Mos. 24:17 stÃ¥r profeten Bileams profetia frÃ¥n 1400-talet f.Kr. nedtecknad: â€En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel.†Kungen, den kommande Messias, Han som smord med helig Ande (Messias betyder â€den Smordeâ€) skulle frälsa mänskligheten, skulle födas i Israel. En stjärna skulle tändas pÃ¥ himlen när det var dags.

Kunskapen om denna urgamla profetia hade kommit även Österns visa till del. Judarna hade sedan 500-talet f.Kr. levt i fÃ¥ngenskap där, och därför hade deras hopp blivit känt även bland hedningarna. Profeten Daniel, verksam som statsman i det babyloniska hovet, kan mycket väl ha spridit kunskapen om att världens Frälsare skulle komma frÃ¥n Israel. Dessutom läste judarna upp sina heliga skrifter i synagogorna – sÃ¥ kallades deras kyrkobyggnader – och intresserade hedningar, som var nyfikna pÃ¥ tron pÃ¥ den ende sanne Guden, kom för att lyssna och lära.

SÃ¥ plötsligt, vid Kristi födelse, vÃ¥r tideräknings början, tändes en ny stjärna pÃ¥ himlen. Du mÃ¥ tro att det blev fart pÃ¥ de österländska stjärntydarna! De förstod att frälsningens timme nu var slagen. När stjärnan rörde sig tog de det som en maning att följa den till Frälsarbarnet, den nye Kungen. De blev inte besvikna, trots att resan säkert var obekväm och trots att de fick svara pÃ¥ besvärliga frÃ¥gor frÃ¥n den onde kung Herodes, som ville döda Jesusbarnet (Matt. 2:7, 12). När de kom fram till huset där barnet fötts, â€föll de ned och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gÃ¥vor till barnet: guld, rökelse och myrra†(Matt. 2:11).

Österns vise föll ned framför Jesus och tillbad Honom. Så får också vi göra. Jesus är den tillbedjansvärde Guden som frälst oss ifrån allt ont. Vi lever i en mörk värld där de flesta är alldeles främmande för Honom. I världen kan vi inte finna Jesus, men vi har, som de vise männen, en stjärna att följa. Den stjärnan är Guds Ord, som lyser upp vägen för oss (Ps. 119:105). Guds Ord leder oss till Jesus som vår Herre och Frälsare, och därmed leder det oss också hela vägen hem till Himlen.

Bön: Herre Jesus, tack för att du är vårt hopp som aldrig slår fel, att allt vad du lovat alltid går i uppfyllelse. Bevara mig genom Guds Ord alltid hos dig, så att jag inte går miste om den sista uppfyllelsen: att alla dina trogna skall samlas inför dig i Himlen. Amen.