Nedanstående publicerades i Dagen den 4/11 2011 (den inskickade insändaren var betydligt längre men fick av utrymmesskäl förkortas)

Hur ofta predikade Jesus om den eviga förtappelsen? En genomläsning av alla Matteusevangeliets 28 kapitel ger vid handen att det skedde vid inte mindre än 19 tillfällen. Förtappelsen tycks alltså ha varit ett centralt och ofta återkommande ämne för Honom. Det var i stor kärlek Han varnade sina åhörare för att gå förlorade. Han ville ju inte att någon enda av dem Han mötte och predikade för skulle hamna i helvetet.

Om dessa 19 tillfällen skulle varit jämnt fördelade skulle de återfunnits ganska exakt i två av tre kapitel. Till detta skall tilläggas, att endast de längsta kapitlen i Matteusevangeliet närmar sig en normallång nutida predikan. Dessutom upptas en hel del av Matteusevangeliet av skildrandet av händelser, där inte Jesu direkta undervisning återges.

Denna lilla statistiska sammanställning ger vid handen, att en 25-30 minuters predikan som inte någon gång varnar för förtappelsen, nog är en predikan där proportionerna mellan lag och evangelium, synd och nåd, helvete och Himmel, inte är desamma som Mästarens i Hans förkunnelse.

Lars Borgström

präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet