Nedanstående lades ut på samtalsforumet Via Lutherforum den 22/7 2011 och sändes samma dag till Missionsprovinsens samtliga biskopar och dess provinssekreterare Bengt Birgersson. Ännu (den 18/8 2011) har inget svar eller någon reaktion avgetts från Missionsprovinsen.

—————————————————————–

Vänner på Lutherforum!

För ett halvår sedan offentliggjorde vi präster i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet ett öppet brev om Missionsprovinsens prokatolicism. Vi uttryckte vår oro över den ekumenism gentemot Rom som Missionsprovinsen gett uttryck åt dels på sin hemsida och dels genom biskop Göran Beijers deltagande (tillsammans med bl.a. den romersk-katolske biskopen) i en ceremoni vid Östanbäcks kloster, där grundstenen lades för byggandet av Enhetens kyrka.

Missionsprovinsens ledning ingrep inte mot Beijer efter denna skandal, och dessvärre har nu pÃ¥ nytt nÃ¥got liknande inträffat. Här en artikel i Katrineholmskuriren: http://kkuriren.se/nyheter/vingaker/1.1113775?m . Bl.a. rapporteras frÃ¥n kapellets invigning: “Vid ceremonin kom Göran Hallberg och representanterna frÃ¥n Katolska kyrkan och missionsprovinsen gÃ¥ende med ett kors av björkstammar mellan sig.” Vem eller vilka som representerade Missionsprovinsen vet vi inte, men att man lÃ¥ter sig representeras i sÃ¥dana sammanhang är fruktansvärt.

Det är nu hög tid att Missionsprovinsen äntligen gör upp med sin prokatolicism. Det skulle man ha gjort för länge sedan, eftersom varningar inte har saknats. Lite surdeg syrar hela degen, och det är kanske det vi nu bevittnar. Vårt öppna brev och samtal med Missionsprovinsens ledare har hittills inte lett till något annat än att Missionsprovinsen beklagat att Beijer inte kontaktat sina biskopskolleger före sitt deltagande i välsignelseceremonin för Enhetens kyrka vid Östanbäcks kloster.

År 1932 gav Missourisynoden ut en kort framställning av sin lära. Denna utmärkta bekännelse planerar vi i LFS att publicera som ett vittnesbörd om den sanna, bibliska tron. Förhoppningsvis kan den leda till ett uppvaknande hos Missionsprovinsens företrädare. Där sägs nämligen om antikrist i artikel 43:

Vad beträffar antikrist lär vi att den Heliga Skrifts profetior om antikrist (2 Tess. 2:3-12, 1 Joh. 2:18) har blivit uppfyllda i Roms pÃ¥ve och hans herravälde. Alla antikrists drag i dessa profetior, även de mest avskyvärda och fruktansvärda, t.ex. att anitkrist â€sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud†(2 Tess. 2:4), att han fördömer själva centrum i Kristi evangelium, d.v.s. läran om syndernas förlÃ¥telse av nÃ¥d allena, för Kristi skull allena, genom tron allena, utan nÃ¥gon förtjänst eller värdighet hos människan (Rom. 3:20-28, Gal. 2:16), att han endast erkänner dem som böjer sig under hans auktoritet som medlemmar av den kristna Kyrkan, och att han, likt en syndaflod, översvämmat hela Kyrkan med sina antikristliga läror ända tills Gud genom reformationen avslöjade honom – alla dessa drag är framträdande kännetecken hos pÃ¥vedömet (Om pÃ¥vens makt och överhöghet, par. 39-41, SKB, s 347-348). Därför skriver vi under pÃ¥ vÃ¥ra bekännelseskrifters uttalande att pÃ¥ven är â€den verklige antikrist†(Schmalkaldiska artiklarna, andra delen, fjärde art., par 10, SKB, s 321).

Ingemar Andersson, kyrkoherde LFS Lars Borgström, komminister LFS Kopia av detta inlägg sänds till Missionsprovinsens samtliga biskopar och dess provinssekreterare Bengt Birgersson.