Betraktelse för Nyårsafton

â€Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihÃ¥g†(Jes. 43:25).

NyÃ¥rsafton är Ã¥rets sista dag. Ett helt Ã¥r, trehundrasextiofem dagar, ligger bakom dig. Hur har Ã¥ret varit? Nog har mycket hänt som varit roligt. Annat som varit ledsamt har ocksÃ¥ inträffat. Men viktigare än de yttre omständigheterna är hur ditt inre liv sett ut. Jesus säger att din själ är viktigare än allt gott, stort och fint i världen. Han frÃ¥gar: â€Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?†(Mark. 8:36) och menar att om själen gÃ¥r förlorad är allt annat meningslöst.

En tillbakablick

Den ende som kan ge din själ evigt liv är Jesus (1 Joh. 5:12). Därför borde du fråga dig denna dag om det år som förflutit har fört dig närmare eller längre bort ifrån din Frälsare. Tron och lydnaden för dig allt närmare Honom. Ju mer du umgås med Jesus genom att lyssna till Honom i Bibelns Ord och gudstjänstens predikan och ju mer du samtalar med Honom i bönen, desto mer intar Han ditt hjärta och uppfyller det (Joh. 14:23). Och ju noggrannare du tar det med att efterfölja Honom, leva efter Hans vilja, desto närmare Honom lever du, desto tydligare ser du Honom (Joh. 7:17). Men det motsatta gäller också. Ju mer sällsynta de tillfällen blir då du lyssnar till Hans röst, desto mer avlägsen blir Han. Du rör dig mot de yttre utmarkerna av Guds rike och kanske bort över gränsen. Du börjar leva i synd och synden skiljer dig från Gud.

Se nu tillbaka pÃ¥ det Ã¥r som gÃ¥tt, tänk pÃ¥ hur du umgÃ¥tts med Herren och med dina föräldrar, syskon och vänner. Har du älskat â€Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstÃ¥nd†(Matt. 22:37)? Har du älskat â€din nästa som dig själv†(Matt. 22:38)? Finns det ett och annat som du Ã¥ngrar? Har du syndat genom att strunta i Herren och Hans bud, varit dum mot dina föräldrar, syskon och vänner, är det mycket illa – â€ty den som hÃ¥ller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt†(Jak. 2:10). Du kan inte heller gottgöra dina brott. Jesus frÃ¥gar: â€Vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?†(Mark. 8:37). Ingenting, är svaret. Inte heller kan dina föräldrar eller syskon rädda din själ, hur kristna de än är: â€Men sin broder kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom†(Ps. 49:8).

Jesus arbetade för din frälsning

Men det finns en som har tagit sig an din sak. Det är Jesus Kristus själv, Guds evige Son (Hebr. 1:3). Han är försoningen för dina synder, och inte bara för dina â€utan ocksÃ¥ för hela världens†(1 Joh. 2:2). Det var ett tungt och mödosamt arbete Han utförde för att kunna utplÃ¥na dina överträdelser och synder. Han säger: â€Du har vÃ¥llat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar†(Jes. 43:24). PÃ¥ korset fick Han kämpa och lida dÃ¥ Han betalade priset för din själ. Men detta arbete utförde Han sÃ¥ grundligt att alla dina synder – inte bara de under det gÃ¥ngna Ã¥ret utan alla, ja alla synder under hela ditt liv – blev för evigt utplÃ¥nade. Jesus, Guds Sons, blod renar dig frÃ¥n all synd (1 Joh. 1:7).

Jesus månar om sitt namn

Jesus gjorde detta för din skull, men ocksÃ¥ för sin egen skull. Han älskar dig och vill inte att din själ gÃ¥r förlorad. Han är ocksÃ¥ mÃ¥n om sitt namn som Frälsare och vill äras som människosläktets Ã…terlösare. Därför säger Han: â€Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihÃ¥g†(Jes. 43:25).

Så får du avsluta detta år med ett gott samvete, en själ som har frid med Gud och ett hjärta som är tvättat rent i Jesu blod.

Amen.