Betraktelse för Fjärde advent

â€Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren†(Joh. 1:23).

Har ni tänt det fjärde adventsljuset hemma? Adventsstaken har fyra ljus därför att adventstiden börjar fyra söndagar före jul. Söndag efter söndag tänds ljus efter ljus och idag skall hela adventsstaken vara tänd, därför att idag är det sista söndagen före jul!

Jesus är världens ljus

Ljus hör julen till. Varför dÃ¥? Därför att vi firar Jesu födelse vid jul och med Jesus kom ljuset till vÃ¥r värld. Utan Jesus är allt mörker. Gud hade skapat allt underbart men genom att de första människorna syndade, och sedan alla deras efterföljande efter dem, hade hela världen svepts in i mörker, ett andligt mörker där Gud inte lÃ¥ter sig finnas. Men Gud hade sagt genom sin profet Jesaja: â€Men det skall inte vara nattsvart mörker där Ã¥ngest nu rÃ¥der [—]. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset strÃ¥la fram†(Jes. 9:1-2).

Sju Ã¥rhundraden senare var det dags. â€Det sanna ljuset, som ger ljus Ã¥t alla människor, skulle nu komma till världen†(Joh. 1:9). Jesus, Han som är rättfärdighetens sol (Mal. 4:2), den klara morgonstjärnan (Upp. 22:16), Lammet som skall vara vÃ¥rt ljus i den Himmelska staden (Upp. 21:3), föddes. Alltsedan dess kan alla som tror pÃ¥ Honom fÃ¥ säker vägledning genom denna mörka, dimfyllda värld till Himmelens salighet. Jesus säger själv: â€Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus†(Joh. 8:12).

Johannes vittnar om ljuset

Denna dag, Fjärde advent, handlar om Johannes och om hur han visar till Kristus. Han var en profet som var sänd av Gud. Han predikade sÃ¥ kraftfullt om Guds rike att mÃ¥nga trodde att Han var Messias, ljuset som de troende i Israel väntade pÃ¥ alltsedan de gamla profeternas dagar. Det är lätt att förstÃ¥ varför folket trodde sÃ¥ med tanke pÃ¥ att â€bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes†(Luk. 7:28), men de trodde fel om honom. â€Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset†(Joh. 1:8).

Johannes sade själv med profeten Jesajas ord: â€Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren†(Joh. 1:23). Det var för Herren Jesus Kristus som Johannes beredde väg. Han ville göra vägen alldeles rak sÃ¥som man gör när en kung skall komma. Kungens framträdande skall ske utan nÃ¥gra hinder. Johannes kunde genom sin predikan förbereda folket att ta emot sin Kung, iordningställa vägen för Jesus Kristus. Därför är han den store vägröjaren.

Berg, sjunken, djup, stån opp!

Säkert har du nu under adventstiden före jul sjungit â€Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stÃ¥n opp!†(Lova Herren 87:1). Johannes predikade sÃ¥ att marken jämnades för Jesus. Bergen och höjderna sjönk och dalarna fylldes (Luk. 3:5). Men vilka berg var det som sjönk? Inte var det Judeens berg inte. Den yttre naturens form förändrades inte. Det var istället människornas högmod som krossades. Johannes talade nämligen om för dem att de var syndare som inte kunde bestÃ¥ inför Guds dom (Luk. 3:7). Och det kan inte du heller! Tror du att du är helig och ren därför att du är tillräckligt snäll och god har du ett högt berg av högmod och stolthet inom dig. DÃ¥ kan inte Jesus, ärans Konung, göra sin ankomst i ditt hjärta.

Att bli avslöjad som syndare är förödmjukande. Men det leder dig till Jesus Kristus, som är syndares vän. De som är Ã¥ngerfulla över sina synder och är nedtryckta i den djupa förtvivlans dalar blir tröstade och uppresta av det glada budskapet om förlÃ¥telse genom Jesus Kristus. SÃ¥ fylls dalarna av syndaförlÃ¥telsen och all Guds nÃ¥ds gÃ¥vor. SÃ¥ kan du fira en verkligt god jul och ta emot den största gÃ¥van av alla, Jesus Kristus själv, â€härlighetens sken, ljus av Faderns ljus utgÃ¥nget†(Lova Herren 261:3).

Amen.