Små andakter vid adventstid och julens helger

Första advent

â€Och när Han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frÃ¥gade: ´Vem är Han?´†(Matt. 21:10).

Vem var det som drog in i Jerusalem? Det var Jesus Kristus som gjorde sitt intÃ¥g där för snart tvÃ¥ tusen Ã¥r sedan. Han red pÃ¥ en Ã¥sna och den stora folkskaran bredde ut sina mantlar för Honom pÃ¥ vägen. Samtidigt sjöng de och ropade â€Hosianna, Davids son! Välsignad är Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! (Matt. 21:9). â€Hosianna†betyder â€Herre, fräls!â€, alltsÃ¥ â€Herre, rädda oss!â€

Jesu intåg i Jerusalem, judarnas huvudstad, väckte sådant uppseende att hela staden började att undra vem Han var. De fick svaret att Han är Profeten, den som skulle komma för att verkligen uppenbara Guds vilja (5 Mos. 18:15, 18). Men Jesus är också mycket mer än så. Han är den sanne Konungen som har all makt i Himmelen och på jorden (Matt. 28:18). Han är vår sanne Överstepräst som burit fram sig själv som ett evigt gällande offer för våra synder (Hebr. 7:27, 9:14, 9:26, 10:14). Det var därför Han kom till Jerusalem den gången för snart två tusen år sedan. Han kom för att lida och dö för våra synder och sedan uppstå igen på den tredje dagen (Luk. 24:46).

Jesus är alltså vår sanne Överstepräst, Profet och Konung. Dessutom är Han Guds Son. Han är både människa, en som vi, och Gud på samma gång. Vem vill inte ha en sådan vän? Det bästa vi kan göra är att hylla Honom såsom folket gjorde vid Hans intåg i Jerusalem. Liksom Han kom till den heliga staden den gången för länge sedan vill Han nu komma till oss alla.

Andra advent

Denna söndag handlar om att â€Guds rike är näraâ€. Guds rike hör alltid samman med dess Konung Jesus. 1) För det första kom Guds rike till jorden pÃ¥ ett särskilt sätt dÃ¥ Jesus föddes, 2) för det andra kommer det till dig när du tror pÃ¥ Jesus och 3) för det tredje kommer det att upprättas synligt i sin fulla härlighet dÃ¥ Jesus kommer tillbaka.

1) â€Simeon var rättfärdig och gudfruktig och väntade pÃ¥ Israels tröst†(Luk. 2:25).

Advent betyder ankomst. På tågstationen finns en stor tavla där de som väntar på tågen kan se när de ankommer. Den vi i adventstid väntar på är Jesus. Hans ankomst till jorden skedde för lite mer än två tusen år sedan. Då gjorde han sin första ankomst. Många hade sedan länge väntat på Honom. Att Jesus Guds Son föddes till jorden och blev allas vår Frälsare är julens stora glädje- och firningsämne. Därför kallas de fyra veckorna före jul för adventstid.

2) â€Se, jag stÃ¥r vid dörren och klappar på†(Upp. 3:20).

Jesus vill också komma till dig personligen. Om du tror på budskapet om Honom, att Han är din Frälsare, har Han också gjort sin ankomst till ditt hjärta. Han vill in i alla människors hjärtan och där Han kommer in blir det en underbar gemenskap mellan Honom och den troende. Detta, skulle vi kunna säga, är Jesu ankomst till dig personligen.

3) â€Vänta alltsÃ¥ tÃ¥ligt, bröder, tills Herren kommer†(Jak. 5:7).

Jesus kommer också att synligt komma tillbaka hit till jorden för att döma levande och döda. Det blir Hans sista ankomst och då avslutas världshistorien. De otroende kommer att straffas för evigt men de som tror på Honom blir evigt frälsta. Så viktigt därför att Han fått göra sin ankomst i ditt hjärta redan nu.

Tredje advent

â€Det är om honom det stÃ¥r skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig†(Matt. 11:10).

Jesus citerar Gamla testamentet. Om vem handlar bibelversen? Den handlar om Johannes Döparen. I profeten Malakis bok, som skrevs på 400-talet före Kristi födelse, stod det att alldeles innan Frälsaren någon gång i framtiden skulle komma skulle något speciellt inträffa. En budbärare skulle gå framför Honom och bereda väg för Honom.

Nu hade detta bibelord gÃ¥tt i uppfyllelse! Johannes var denne budbärare, en verklig Herrens vägröjare – alltsÃ¥ en som gjorde det möjligt för människorna att tro pÃ¥ Herren och leva i gemenskap med Honom. Liksom de tidigare profeterna sade han till folket att de skulle överge sina synder och istället följa Guds vilja. Gud är ju helig och god och den som skall tillhöra Honom mÃ¥ste ocksÃ¥ vara sÃ¥dan. Detta innebär, att om du har syndat, varit dum mot nÃ¥gon i familjen eller bland vännerna, är du inte sÃ¥dan att du kan höra till Gud.

Men vet du vad Gud helst av allt vill? Han vill förlÃ¥ta dig och alla andra människor. Och det kan bara ske genom tron pÃ¥ Jesus Kristus. Därför pekade Johannes ocksÃ¥ pÃ¥ Jesus och sade: â€Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd†(Joh. 1:29). Jesus var ett speciellt och fullkomligt offer som pÃ¥ korset tog bort inte bara nÃ¥gra synder för nÃ¥gra människor utan alla synder för alla människor. MÃ¥nga syndare började tro pÃ¥ Jesus genom Johannes predikan. Nu uppmanar Gud ocksÃ¥ dig till det som gör dig till ett Guds barn: â€Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd.†Att se är detsamma som att tro, att förtrösta pÃ¥ nÃ¥gon.

Fjärde advent

â€Detta hände i Betania pÃ¥ andra sidan Jordan, där Johannes döpte†(Joh. 1:28).

Johannes kallades Döparen, därför att döpa var vad han gjorde vid sidan av att predika. MÃ¥nga människor kom ut till honom där han stod vid floden Jordan för att lÃ¥ta döpa sig (Mar. 1:5). BÃ¥de sÃ¥dana som öppet levt i synd och sÃ¥dana som var egenrättfärdiga – alltsÃ¥ trodde sig vara heliga och goda av sig själva – Ã¥ngrade sina synder och fick ta emot â€omvändelsens dop till syndernas förlÃ¥telse†(Mark. 1:4). Att bli omvänd är att lämna ett liv i otro, synd och mörker och istället komma till Kristus och leva i ljuset tillsammans med Gud. Eftersom det bara är genom Kristus som det ges förlÃ¥telse för synder förstÃ¥r vi att det dop Johannes döpte med var ett kristet dop.

De flesta i vÃ¥rt land har döpts som smÃ¥ spädbarn. Om detta gäller dig tog Gud genom det heliga dopet dig till sitt barn redan innan du frÃ¥gade efter Honom eller förstod vad dopet handlar om. Du fick förlÃ¥telse för det onda som finns i dig och som ibland gör sig pÃ¥mint dÃ¥ du syndar och gör det som är ont och elakt. Du fick ocksÃ¥ utan att du visste det Guds särskilda beskydd. Änglarna vakade över dig. SÃ¥ fick du under dina första Ã¥r i livet leva som ett Guds barn utan att du funderade över det. Nu är du äldre och förstÃ¥r mer. Du har blivit mer medveten och din tro behöver näras om den skall överleva. Därför är det viktigt att du lär dig mer om Guds kärlek genom Jesus Kristus, vÃ¥r Herre och Frälsare. â€Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd†(Mark. 6:16).

Julafton

â€Och hon födde sin förstfödde Son och lindade Honom och lade Honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget†(Luk. 2:7).

Julafton är den dag på året då man ger varandra presenter. Julklappar kallas de. Visst är det fint och vackert att visa varandra kärlek och uppskattning genom att ge varandra gåvor.

Gud har ocksÃ¥ gett oss en gÃ¥va. Den gÃ¥van gav Han inte därför att vi varit duktiga, goda och lydiga, utan därför att Han älskar oss sÃ¥ mycket. GÃ¥van är Hans egen Son (Joh. 3:16). Med Sonen har Han ocksÃ¥ gett oss allt; syndernas förlÃ¥telse, frälsning och evigt liv. â€Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet†(1 Joh. 5:12).

Det är klart att Gud, som är kärlek (1 Joh. 4:8), vill att alla människor skall ta emot Hans gåva och bli frälsta (1 Tim. 2:4). Gud hoppas, nu när Hans Sons födelse uppmärksammas till jul, att den som tidigare föraktat Hans gåva nu äntligen, denna jul, skall ta emot den. Han vill också att du tar emot Jesus, Hans stora julgåva. Den gåvan låter du väl inte ligga oöppnad?

Juldagen

â€Ty i dag har en Frälsare blivit född Ã¥t er i Davids stad, och han är Messias, Herren†(Luk. 2:11).

En ängel uppenbarade sig för några herdar utanför Betlehem för drygt två tusen år sedan. Han bar bud om en stor glädje då han talade om att ett barn hade fötts. Vem var det då som hade fötts? Det var Jesus och det speciella med detta var att det var Herren som föddes, Gud själv. Gud är treenig; Fadern, Sonen och den Helige Ande. Den som föddes var Sonen, som också kallas Kristus eller Messias med ett ord från hebreiskan, som var det språk judarna talade. Kristus eller Messias betyder att vara smord med Guds Helige Ande och det var Jesus verkligen.

Det sägs också att detta barn, som föddes den heliga julnatten, är en Frälsare. Vad betyder det? En frälsare betyder en som räddar. Om någon t.ex. ramlar ned i en isvak vore det underbart om någon kom förbi och räddade livet på den drunknande. Skulle detta ske blir den som hjälpts tacksam mot sin räddare resten av sitt liv.

Jesus är en ännu mycket större räddare eller Frälsare. Han har nämligen frälst oss från våra synder, från den eviga döden i helvetet och från djävulens hela makt. Ett sådant stort frälsningsverk kan bara den göra, som inte bara är människa som vi utan samtidigt Gud. Nog har vi anledning att vara tacksamma och fira Hans födelse, julens stora firningsämne, med stor glädje.

Annandag jul

â€Och de hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och dessa överföll Stefanus, släpade honom med sig och förde honom inför Stora rÃ¥det †(Apg. 6:12).

Under julhelgen firar vi Annandag jul som handlar om martyrerna. Martyr betyder egentligen vittne, men har fått betydelsen en som lider och dör för sin kristna tros skull. Det är nämligen många Jesu vittnen som under århundradenas lopp dödats för sin kristna tros skull. Stefanus, som var diakon (församlingstjänare) i den allra första församlingen i Jerusalem, var den förste som dödades.

Tycker du synd om honom för det? Det skall du inte göra. När han förhördes i judarnas domstol sÃ¥g alla att hans ansikte sÃ¥g ut som en ängels och när de sedan ville döda honom fick han uppfylld av Guds helige Ande se Jesus pÃ¥ Guds högra sida. Han var sÃ¥ uppfylld av Guds kärlek att han t.o.m. sade om den folkhop som stenade honom till döds: â€Herre, ställ dem inte till svars för denna synd†(Apg. 7:60). När han lämnade detta jordeliv kom han genast till Jesus och fick del av Himmelrikets glädje.

Du skall vara glad och tacksam till Gud att du lever i ett land där det är tillåtet att vara kristen. Men om det skulle bli svåra tider och situationer behöver du inte vara rädd eftersom Gud då ger dig kraft att stå fast i tron såsom Han gjorde med Stefanus.

Söndagen efter jul

â€Där [vid templet] fanns ocksÃ¥ [förutom Simeon] en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam†(Luk. 2:36).

Simeon och Hanna var två fromma, gudfruktiga människor som länge hade väntat på Israels tröst, den kommande Frälsaren. När Jesus fötts skulle han fyrtio dagar gammal bäras fram till templet och Maria och Josef skulle då offra ett par duvor såsom det var bestämt i Mose lag (3 Mos. 12:2-4, 8).

Simeon hade fått veta av Gud att han före sin död skulle få se Frälsaren och vägledd av Guds Helige Ande hade han begett sig till templet just när Jesu familj kom dit. Han blev så lycklig när han såg dem komma att han tog det lilla barnet Jesus i sina armar och stämde upp en lovsång till Gud.

Hanna befann sig alltid i templet och tjänade Gud med fastor och böner både dag och natt. Just när Josef och Maria kom med Jesus prisade hon Gud och talade med alla om den Frälsare som de väntade på.

Simeon och Hanna visste vad som var det viktigaste i livet. De var helt inriktade på Jesus och tänkte och talade knappast om någonting annat. Deras största glädje i livet var den frälsning som Gud berett åt alla folk. Så är det väl också i ditt liv? Ingenting är ju större och mer underbart än den kärlek Gud visat oss genom att sända oss sin Son så att vi får syndernas förlåtelse, evigt liv och lycka.

Nyårsafton

â€Han skall Ã¥ter förbarma sig över oss och trampa pÃ¥ vÃ¥ra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup†(Mika 7:19).

Nyårsafton är årets sista dag. Då kan det vara passande att tänka tillbaka på det år som varit. När Guds Ande får visa oss hur vi levt våra liv i förhållande till Guds heliga lag, ser vi att vi inte alls varit så goda, skötsamma och vänliga som vi borde varit (Joh. 16:9-10). Vi har inget att berömma oss av (Rom. 3:27) utan allt vi kan hoppas på är Guds nåd och barmhärtighet.

Nu är det sÃ¥ väl att Gud sänt sin Son till jorden just för att â€försegla synder†och â€försona skuld†(Dan. 9:24), d.v.s. ta bort all vÃ¥r syndaskuld. Det gjorde Han sÃ¥ grundligt pÃ¥ korset att det med rätta heter att alla vÃ¥ra synder är kastade i havets djup (Mika 7:19). Meningen är att lika förlorade och oÃ¥tkomliga de föremÃ¥l är för oss som sjunkit till botten pÃ¥ ett flera tusen meter djupt hav, lika (eller ännu mer!) borta, för evigt utplÃ¥nade, är vÃ¥ra synder genom Kristi försoning.

Därför får vi lägga alla våra synder bakom oss och börja ett nytt år lika rena och vita som ett alldeles nytt och obefläckat papper, eller, med en annan jämförelse som gäller oss på ett direkt sätt: Vi är p.g.a. Jesus, trots ännu ett år av ofullkomlighet och synder, lika rena, heliga och rättfärdiga som vi var den dagen då Gud tog oss upp i sin familj genom det heliga dopet.

Nyårsdagen

â€Men du är densamme och dina Ã¥r har inget slut†(Ps. 102:28).

Ett nytt år ligger framför dig. Ingen vet hur det nya året kommer att bli. Många överraskningar väntar, både sådant som kommer att glädja dig och sådant som kommer att göra dig ledsen.

En del människor ser med oro pÃ¥ framtiden, men det behöver inte du göra. Vad som än händer vet du ju att Herren Gud sitter pÃ¥ tronen i Himmelen. Den allsmäktige Konungen älskar dig och det ligger en underbar trygghet i det. DÃ¥ kan ju inget verkligt ont, nÃ¥got som för evigt skadar dig, inträffa. Tvärtom mÃ¥ste ju allt som sker dig, även det smärtsamma och trÃ¥kiga, till sist, i det lÃ¥nga loppet, vändas till välsignelse för dig. Paulus skriver: â€Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa†(Rom. 8:28). Därför kan du med trygghet lägga det nya Ã¥ret i Herrens hand och säga till Honom: â€Men du är densamme och dina Ã¥r har inget slut†(Ps. 102:28).

Söndagen efter Nyårsdagen

â€När Jesus hade blivit döpt, steg Han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och Han sÃ¥g Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över Honom. Och en röst frÃ¥n himlen sade: ´Denne är min Son, den Älskade. I Honom har jag min glädje.´†(Matt. 3:16-17).

När Jesus döptes hördes Hans himmelske Faders röst. Samtidigt sänktes den Helige Ande ner över Honom. Himmelen var öppen och Gud Fader sade att Jesus är Hans älskade Son.

Vi hör här talas om tre väldiga, allsmäktiga personer: Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. Du har nog hört talas om treenigheten. Vad betyder egentligen det ordet? Det betyder att Gud är en enda samtidigt som den ende sanne Guden är tre personer; Fadern, Sonen och den Helige Ande (Matt. 28:19). Därför är Gud tre-enig. De tre gudomspersonerna, fastän ett till sin natur eller sitt väsen, står i relation till varandra – de talar till varandra och de lever i en evig, fullkomligt kärleksfull gemenskap med varandra. Jesus är Faderns älskade Son som vi hörde rösten från Himmelen säga vid Jesu dop.

Kan du förstå hur Gud kan vara en enda och samtidigt tre personer? Nej, det kan du inte eftersom ingen människa kan det. Det finns ingenting liknande i hela skapelsen och därför kan vi inte heller göra jämförelser för att kunna förstå. Men du behöver inte förstå allt som har med Gud att göra. Däremot får du tro på Guds uppenbarelse, vad Han visar dig i sin heliga bok Bibeln. Du får tro att du har en Fader i Himmelen som älskar dig, att Guds Son Jesus Kristus i sin oändligt stora kärlek frälst dig och att Guds gode Helige Ande leder dig allt närmare Jesus.

Trettondedag jul

â€När Jesus var född i Betlehem i Judeen pÃ¥ kung Herodes tid, se, dÃ¥ kom visa män frÃ¥n Östern till Jerusalem och frÃ¥gade: ´Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett Hans stjärna gÃ¥ upp och har kommit för att tillbe Honom´” (Matt. 1:1-2) .

Visa män från Östern hade sett en stjärna gå upp. De visste att detta betydde att en stor Konung hade fötts. De lämnade sitt land och begav sig iväg på en lång och mödosam resa för att hylla och tillbe den nyfödde. Stjärnan ledde dem till slut till det hus där Jesus var.

OcksÃ¥ du har en stjärna som visar dig till Jesus. Den stjärnan är Bibeln, Guds Ord. I Psaltaren stÃ¥r det: â€Ditt Ord är mina fötters lykta och ett ljus pÃ¥ min stig†(Ps. 119:105). I Bibeln finner du Jesus. Genom den undervisning du fÃ¥r i Bibeln stärks din tro pÃ¥ den underbare Frälsaren och du kan falla ned och tillbe Honom sÃ¥som de visa männen gjorde.