Betraktelse för Andra advent

â€När ni ser att detta händer, vet ni [—] att Guds rike är nära. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgÃ¥, förrän allt detta sker. Himmel och jord skall förgÃ¥, men mina ord skall aldrig förgå†(Luk. 21:31-33).

När Jesus kommer tillbaka hit till jorden kommer Guds rike inte längre att vara osynligt, sÃ¥som det är nu, utan dÃ¥ kommer â€nya himlar och en ny jord†att bli hemmet för alla som tror pÃ¥ Honom. Där kommer bara â€rättfärdighet bo†(2 Petr. 3:13), d.v.s. i denna nya värld kommer allt att präglas av Guds kärlek, av det som är gott, rätt och sant. Jesus har sagt att när tiden för detta börjar närmar sig, dÃ¥ kommer vissa saker att ske med denna gamla värld som vi nu lever i. När vi ser de tecken som Jesus anger skall vi inte bli rädda och missmodiga – för det är trÃ¥kiga saker som skall ske – utan istället, som Jesus säger, â€lyfta upp era huvuden†för dÃ¥ â€närmar sig er förlossning†(Luk. 21:28), d.v.s. dÃ¥ är dagen nära dÃ¥ Han skall ta oss hem till Himmelen.

Vad är det då för tecken som Jesus talar om skall visa att Guds fullkomliga härlighetsrike är nära? Han anger tre olika slags tecken.

Tecken i naturen

Jesus säger att det kommer att bli väldiga omvälvningar här på jorden när tiden är nära för Hans återkomst. Havet kommer att dåna, väldiga eldsvådor att härja (Luk. 21:26) och stora jordbävningar drabbar den ena platsen efter den andra (Matt. 24:7).

Om vi studerar de jordbävningar, tsunamis, orkaner och skogsbränder som ägt rum de senaste decennierna är det tydligt att sÃ¥dant har ökat. Enligt en vetenskaplig rapport har naturkatastroferna fyrdubblats de senaste tjugo Ã¥ren. Det tycks verkligen som att tiden hÃ¥ller pÃ¥ att rinna ut, att den tid är nära, dÃ¥ â€himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad†(Jes. 51:6). Men dÃ¥ skall du inte bli ängslig och rädd. Det behöver bara de icke-troende vara. Andra delen av den bibelvers jag nyss citerade lyder: â€Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas nerâ€.

Tecken i människovärlden

Jesus säger ocksÃ¥ att det kommer att bli förändringar i samhället, hur människor är mot varandra. Han säger att â€folk skall resa sig mot folk och rike mot rike†(Luk. 21:10), det kommer att höras â€stridslarm och rykten om krig†(Matt. 24:6). Det kommer att begÃ¥s fler brott och den allmänna kärleken mellan människor kommer att svalna (Matt. 24:12).

Även här ser vi att det som Jesus beskriver stämmer in pÃ¥ vÃ¥r tid. Den samlade kriminaliteten ökar och sÃ¥dana grova brott som mord, som var ytterst ovanligt för bara nÃ¥gon generation sedan, är i dag vardagsmat som knappt noteras i tidningarna. Men inte heller detta behöver skrämma Guds barn. â€Se till att ni inte blir skrämdaâ€, säger Jesus (Matt. 24:6). Den som vill höra Jesus till kommer att bli bevarad hos Honom genom alla svÃ¥righeter. â€Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig nÃ¥gonsin gÃ¥ förlorade, och ingen skall rycka dem ur min handâ€, säger Han (Joh. 10:28).

Tecken i kristenheten

Det svåraste som enligt Jesus kommer att ske före Hans återkomst, och som vi alla behöver vara särskilt på vår vakt emot, är att många kyrkor och församlingar kommer att överge den kristna tron. Han talar om att många falska frälsare kommer att träda fram och bedra många (Matt. 24:5) bl.a. genom tecken och under (Matt. 24:24) och genom sin apostel Paulus säger Han att ett stort avfall kommer att ske före Hans återkomst (2 Tess. 2:3, 1 Tim. 4:1).

Ser vi ut över de olika kyrkorna idag är det mycket få av dem som följer Bibeln och predikar evangeliet, det glada budskapet om frälsning genom Jesus Kristus. Avfallet från kristen tro är mycket stort inom kristenheten. Ta dig därför till vara! Långtifrån allt som ger sig ut för att vara kristendom är i själva verket det. Hur skall du då veta vad som är sanningen? Det vet du ju genom att jämföra med vad som står i Bibeln. Den är ju måttstocken som vi skall pröva allt efter (Apg. 17:11, 1 Petr. 4:11). Om någon säger att det inte finns någon Himmel eller något helvete, att Jesus inte är Guds Son och Frälsaren som dött på korset och sedan uppstått igen på den tredje dagen, att Guds Ord inte är fullkomligt sant o.s.v. skall du inte tro på dem eller vara med i deras kyrka eller församling.

Det är lätt att bli ledsen när man ser hur många kyrkor övergett Guds Ord, men även detta är alltså ett tecken på att Jesus är nära, att tiden för Hans ankomst är inne. Därför kan vi vara trygga och varje dag vänta oss att Jesus kommer tillbaka. Kanske Han kommer idag?