Till Silverdalens Evangelisk-Lutherska Församling.

â€Jag känner dina gärningar. Se, jag har lÃ¥tit en dörr stÃ¥ öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hÃ¥llit fast vid mitt Ord och inte förnekat mitt namn†(Upp. 3:8).

Med detta ord vill Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet hälsa församlingen i Silverdalen på den stora högtidsdagen, då det firas att kapellet använts av församlingen under 20 års tid.

Bibelordet från Uppenbarelseboken är i första hand ställt till den lilla och mänskligt sett svaga församlingen i Filadelfia. Men där fanns mitt i den yttre svagheten en styrka som övervinner världen. Eftersom församlingen höll fast vid Guds Ord och inte förnekade frälsarnamnet Jesus, ägde de frälsningens kraft. Just därför att de i sig själva var små och svaga hade de bevarat den.

Bibelordet riktas inte bara till Filadelfiaförsamlingen där och dÃ¥, utan riktas nu ocksÃ¥ till er i Silverdalen. Endast i egen svaghet kan frälsningens kraft bevaras. Jesus säger till er: â€Min nÃ¥d är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.†DÃ¥ bör ni svara som Paulus: â€Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig†(2 Kor. 12:9).

Det är trösterikt att veta att kraften finns hos Herren. Det kommer inte an på storlek och medlemsantal, utan på trohet; på fasthållandet av Guds Ord och bekännandet av Jesu namn.

MÃ¥ denna trohet även prägla församlingen under de kommande 20 Ã¥ren, ja ändÃ¥ till den dag dÃ¥ Jesus, den högste Herden uppenbarar sig – vare sig det dröjer mer eller mindre än 20 Ã¥r – â€dÃ¥ skall ni fÃ¥ härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar†(1 Petr. 5:4).

Lutherska församlingen i Stockholmsområdet

genom komminister Lars Borgström