Öppet brev till SVT

Jonas Gardell har fått uppdraget att i åtta halvtimmeslånga SVT-sända program presentera den kristna tron. Med tanke på Gardells tidigare uttalanden, som går stick i stäv med elementär, kristen tro såsom den är förankrad i Bibeln och bekänd i två tusen år, var det inte förvånande att också TV-programmen skulle vara i samma anda.

Det finns två saker att säga om detta. Det första är att så grova hädelser och förvrängningar är djupt sårande för kristna människor. Det är möjligt att vi kristna måste tåla detta i yttrandefrihetens namn, men vi är samtidigt övertygade om att ett motsvarande program om islam hade varit en omöjlighet att sända med tanke på respekt för muslimers tro.

Det andra är att Gardells presentation av den kristna tron ur rent vetenskaplig synpunkt är rena bottennappet. Denna pinsamhet skulle i viss mån kunna avhjälpas om det efter de åtta TV-programmen anordnades en debatt, där kunniga personer på ett sakligt och objektivt sätt fick möjlighet att bemöta Gardells osanningar om den kristna tron – och Gardell, med eventuella bisittare, naturligtvis också fick möjlighet att bemöta kritiken. Att låta Gardells genomfalska presentation av kristendomen stå oemotsagd vore djupt oetiskt.

TvÃ¥ granskande böcker av Gardells böcker Om Gud och Om Jesus (som ligger till grund för TV-programmen) har redan publicerats. Generalsekreteraren för Svenska Evangeliska Alliansen Stefan Gustafsson har skrivit Om Jesus och Jonas och docenten i Gamla testamentets exegetik, bibelöversättaren m.m. Seth Erlandsson har skrivit Om Gud och Jesus. Gardells tankar i Bibelns och forskningens ljus. Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i StockholmsomrÃ¥det har följt programmen och även â€recenserat†nÃ¥gra i tidningen Dagen. Dessa tre, som förklarat sig villiga att medverka, skulle lämpa sig väl att kritiskt granska Gardells TV-program i en sÃ¥dan TV-sänd debatt vi efterlyser. Om Erlandssons bok skrev Chrys C. Caragounis, professor emeritus i Nya testamentets exegetik, Lunds Universitet:

â€Seth Erlandsson, docent i Gamla testamentets exegetik, är att gratulera för att han har varit villig nog att ta sig an uppgiften att noggrant läsa Gardells bägge böcker och ge svar pÃ¥ den störtflod av hugskott, sakfel och förvrängningar av bibelfakta som författaren självsvÃ¥ldigt för fram och tolkar efter eget gottfinnande. Även icke-teologer, med intellektuell skärpa, torde kunna se torftigheten i Gardells pÃ¥stÃ¥enden och argument.â€

Ett avslutande program efter de åtta programmen, där möjlighet ges att bemöta och beriktiga Gardells påståenden och hugskott, anser vi helt av nöden. Vi kräver detta av en oberoende, allmännyttig inrättning som SVT, som skall ägna sig åt public service och inte åt att med hjälp av allmänhetens licensavgifter sprida osanningar om företeelser (i detta fall kristendomen) i samhället.

Märsta den 7 maj 2010

Ingemar Andersson

kyrkoherde i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet