av Lars Borgström Änglarna och julen

Förutom himlen och jorden, växter och djur och oss människor har Gud även skapat änglar. Han har skapat massor av dem. När profeten Daniel en gÃ¥ng fick se in i den himmelska tronsalen, fick Han se att â€tusen gÃ¥nger tusen†änglar tjänade Herren Gud och â€tio tusen gÃ¥nger tio tusen†stod inför Honom. Det är inget litet antal änglar det! Kan du multiplicera tusen gÃ¥nger tusen? Det blir en hel miljon. Och om du multiplicerar tio tusen gÃ¥nger tio tusen blir det hundra miljoner!

Men vad gör alla dessa änglar? De tjänar Gud. Det gör de på flera olika sätt. Det allra viktigaste är att

Änglarna lovar, prisar och tillber Gud

Denna tillbedjan började de med sÃ¥ fort de skapats. De var sedan med när Gud skapade jorden. DÃ¥ var de sÃ¥ lyckliga över Guds vackra skapelse, att det stÃ¥r i Bibeln, att â€alla Guds söner ropade av glädje†(Job 38:7). Och deras lovsÃ¥ng har pÃ¥gÃ¥tt alltsedan dess. Profeten Jesaja, som liksom Daniel fick blicka in i Guds tronsal, fick se hur de heliga änglar som kallas serafer ropade frÃ¥n den ene till den andre: “Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av Hans härlighet” (Jes. 6:3). Det var ett sÃ¥ mäktigt ljud att dörrposterna och trösklarna skakade (Jes. 6:4).

Detta lov och pris till Herren kommer änglarna att fortsätta med i all evighet. Jesu lärjunge Johannes fick i en uppenbarelse se hur alla änglar föll ner pÃ¥ sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. De sade: “Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vÃ¥r Gud i evigheternas evigheter. Amen” (Upp. 7:11-12).

Vi skall lära oss av änglarna. De är ju heliga, alltigenom goda, och gör alltid det rätta. De är så helt inriktade på att tacka och lova Gud eftersom de vet att detta är det rätta och bästa vi kan göra. Vi har ju så mycket att tacka Gud för. Han har skapat oss och frälst oss. Låt oss därför tillsammans med änglarna ära Gud genom att ge Honom vårt tack och lov!

Och det är bara Gud som vi skall tillbe och lovsjunga. Hur heliga och mäktiga änglarna än är, fÃ¥r vi inte be till dem. När lärjungen Johannes en gÃ¥ng skulle till att falla ned framför en ängel och tillbe honom, sade ängeln genast: â€Gör det inte! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna [—]. Endast Gud skall du tillbe†(Upp. 22:9). Det är alltsÃ¥ änglarnas vilja att vi bara tillber Gud och om vi börjar tacka Honom här och nu för frälsningens gÃ¥va genom Jesus Kristus, fÃ¥r vi sedan för alltid, tillsammans med änglarna, lovsjunga Honom i Himmelen.

Vet du varifrån änglarna har fått sitt namn? De kallas så, därför att

Änglarna är gudomliga budbärare

Ordet â€Ã¤ngel†beskriver vad de har för uppgift. â€Ã„ngel†betyder nämligen budbärare. De kommer till människor med vissa budskap.

Innan Bibeln hade skrivits färdigt behövde Gud ofta sända änglar med särskilda uppenbarelser till sitt folk här på jorden. De behövde få reda på hur det förhöll sig med olika saker och vad som skulle ske i framtiden. Fortfarande kan Gud sända sina änglar till människor med särskilda budskap. Men det är mycket ovanligt och vi skall inte heller förvänta oss att Han gör det.

Vi har hela Bibeln färdigskriven och där står allt som vi behöver veta för att vi skall bli frälsta. I sitt skrivna Ord försäkrar Gud oss att den som tror på Jesus har evigt liv och att Jesus en dag skall komma tillbaka och hämta oss till vårt himmelska hemland, där Gud och änglarna bor.

Fram till den dagen skall vi inte hoppas pÃ¥ eller vänta oss att änglarna skall komma med särskilda budskap som de gjorde innan vi hade Bibeln. Det behövs inte längre sedan Bibeln blev färdig. PÃ¥ sätt och vis är det nu istället vi kristna som skall utföra änglarnas uppgift, att vara budbärare. Jesus uppmanar oss: â€GÃ¥ ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen†(Mark. 16:15).

Istället för att vara budbärare arbetar nu änglarna med att kämpa mot de onda makterna så att Guds vilja kan ske på jorden. Det gör de bl.a. genom att vaka över oss så att vi inte skadar oss.

Änglarna beskyddar oss från olyckor och skada

Det är lätt att glömma bort att änglarna följer och beskyddar oss dygnet runt, men så är det. Har du sett någon ängel någon gång? Troligtvis har du inte det eftersom de oftast inte visar sig synligt. De är ju andar och har egentligen inga kroppar (Hebr. 1:14). De är alltså egentligen osynliga, även om de ibland, vid sällsynta tillfällen kan visa sig, så att vi människor skall förstå att de är närvarande.

Det är nödvändigt att Guds osynliga änglar vakar över dig och beskyddar dig varje dag. Utan deras hjälp skulle du inte ha en chans att klara dig från alla olyckor som du skulle kunna råka ut för.

Kommer du ihÃ¥g profeten Daniel, han som fick se alla miljoner änglar kring Guds tron? En gÃ¥ng blev han kastad i en lejongrop. Efter att ha varit en hel natt i lejonkulan sade Daniel till Darejaves, kungen som hade lÃ¥tit kasta honom bland lejonen: â€Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap, sÃ¥ att de inte har gjort mig nÃ¥gon skada†(Dan. 6:22). PÃ¥ liknande sätt har Guds änglar skyddat dig ocksÃ¥, även om du inte vet om det.

Änglarna omger dig alltså och beskyddar dig. Du har en eller kanske t.o.m. flera skyddsänglar som skyddar just dig. Jesus säger nämligen att de små har särskilda änglar (Matt. 18:10). Vart du än går är de med dig. Men jag vet ett ställe där änglarna särskilt mycket tycker om att vara, dit de gärna vill följa dig. Det är på gudstjänsten.

Änglarnas deltar i församlingens gudstjänster

Fastän änglarna har övernaturligt förstÃ¥nd och är oerhört visa är de inte fullärda. De besöker nämligen gudstjänster här pÃ¥ jorden för att lära sig mer dÃ¥ Guds Ord läses och evangeliet, det glada budskapet om Jesus, förkunnas. I Bibeln stÃ¥r skrivet att det är genom församlingen och hennes gudstjänster som änglarna ännu mer lär känna Guds vilja att frälsa människorna: “SÃ¥ skulle Guds vishet i sin mÃ¥ngfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen” (Ef. 3:10). Det är de mäktiga änglarna som kallas â€härskare och väldigheter i den himmelska världenâ€. Och Jesu lärjunge Petrus skriver att änglarna önskar blicka in i evangeliet som predikas av Guds Ords förkunnare, alltsÃ¥ prästerna (1 Petr. 1:12).

Änglarna vill alltså inte bara undervisa oss om Guds sanning utan de är också åhörare. Därför deltar de i församlingens gudstjänst. Detta är något att tänka på när man är på gudstjänst! På de tomma bänkplatserna finns det kanske osynliga änglar som är ivriga att lära sig mer om Guds vilja för världen, vad Gud bestämt om människornas frälsning. Det är inte för att själva bli frälsta som de deltar i gudstjänsten. De är redan evigt hos Gud och kan inte falla i synd.

Den här artikeln heter Änglarna och julen. Hittills har vi sett att änglarna 1) lovsjunger Gud, 2) är gudomliga budbärare, 3) beskyddar oss och 4) deltar i våra gudstjänster. Nu skall vi se hur allt detta blev särskilt tydligt och viktigt vid juletid, när vår Frälsare Jesus Kristus, Guds Son, föddes för lite mer än två tusen år sedan.

Änglarna och julen

â€PÃ¥ den tiden dÃ¥ Herodes var kung i Judeen fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias†(Luk. 1:5). SÃ¥ stÃ¥r det i början av Lukasevangeliet, där julberättelsen ocksÃ¥ tar sin början. Sakarias skulle hÃ¥lla gudstjänst i det heliga templet i Jerusalem. Hans uppgift var att bära fram rökelseoffret, som bars fram tvÃ¥ gÃ¥nger om dagen. Rökelseoffret var ett offer som skulle lära Guds folk att ett pris mÃ¥ste betalas till Gud för vÃ¥r synd. PÃ¥ sÃ¥ sätt lärde de sig att vänta och hoppas pÃ¥ Jesus Kristus, som skulle offra sig pÃ¥ korset för all världens synd. Även änglarna tog lärdom av de ständigt upprepade offren och närvarade vid Sakarias gudstjänst, precis som vid andra gudstjänster. Du kommer väl ihÃ¥g att â€Guds vishet i sin mÃ¥ngfald†skulle â€genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen” (Ef. 3:10)?

Denna gång var det ingen mindre än ängeln Gabriel som var där. Han visade sig för Sakarias, som blev mycket förskräckt. Änglarna är nämligen mycket mäktiga heliga andeväsen och vi människor är syndiga. Vi blir rädda för änglarnas alldeles rena, syndfria strålglans. Men Sakarias lugnades och fick ett mycket speciellt och glädjande budskap. Han och hans hustru skulle få en son, som de hade bett om. Denne son skulle inte vara ett vanligt barn, utan en profet som skulle förbereda folket att ta emot Herren som skulle komma alldeles efter honom. Sakarias skulle ge sitt märkliga barn namnet Johannes. Som vuxen kom han sedan att kallas Johannes Döparen.

Vi ser alltsÃ¥ att änglarna är just vad deras namn betyder, â€budbärareâ€. Särskilt upptagna med att vara detta var de kring tiden vid Jesu födelse. Inte bara Sakarias utan även Maria och Josef fick änglabesök.

Sex månader efter det att Gabriel sagt till Sakarias att Johannes skulle födas kom han också till Maria. Också hon blev förskräckt, men sedan han lugnat henne sade han henne det alldeles otroliga att hon skulle föda Guds Son och att hon skulle ge honom namnet Jesus. Josef, Marias trolovade som hon snart skulle gifta sig med, nåddes också genom änglabesök av samma budskap.

Kommer du ihåg vilken änglarnas allra viktigaste uppgift är? Det är att lovsjunga Gud. När Josef och Maria hade kommit till Betlehem för att skattskriva sig blev det dags för Maria att föda sitt barn. Hon födde Jesus i ett stall eftersom hon och Josef inte kunde finna någon plats i värdshuset. När detta underbara, alldeles fantastiska inträffade, att Guds Son, som själv är Gud, föddes till jorden för att frälsa oss från synden, döden och djävulen, blev naturligtvis änglarna alldeles hänförda. På himlen över Betlehem visade sig för traktens herdar mitt i natten en stor änglaskara som beundrande prisade Guds vishet och kärlek:

â€Ã„ra vare Gud i höjden

och frid på jorden,

till människor Hans välbehag†(Luk. 2:14)

Det fanns de som likt änglaskaran, likt herdarna och senare likt de visa männen, Simeon och Hanna och andra, gladdes över att Gud nu lät alla löften som Han tidigare gett om Frälsaren gå i uppfyllelse. Men när något så underbart händer samlar sig också mörkrets makter till motangrepp. Djävulen ville naturligtvis förhindra att Jesus skulle växa upp och undervisa människorna om Guds rike. Djävulen använde sig av den ondskefulle kung Herodes i sina försök att döda Jesus redan som spädbarn. Herodes, som inte ville veta av några konkurrenter när det gällde vem som var kung, befallde sina soldater att alla små pojkar som var under två år i och omkring Betlehem skulle dödas. Då tänkte han att den nyfödde kungasonen, som det talades om, skulle vara bland dem som avrättades.

Det såg svårt ut för Josef och Maria. Men du minns väl att änglarna skyddar och bevarar oss människor? Särskilt skyddar och bevarar de oss, som genom tron på Jesus är Guds barn. Därför kan du också vara säker på att de skyddade Josef, Maria och Jesus från Herodes mordiska planer. En ängel visade sig för Josef i en dröm och varnade honom för kungens ondska och sade åt honom att fly med sin familj till Egypten (Matt. 2:13). Det var också en ängel som meddelade Josef att Herodes hade dött och att tiden var inne för dem att återvända till Israel (Matt: 2:19-20).

â€Han skall ge sina änglar befallning om dig
att bevara dig på alla dina vägar.
De skall bära dig på händerna,

så att du inte stöter din fot mot någon sten†(Ps. 91:11-12).

————

Nu vet du vilka mäktiga vänner du har genom änglarna. De har framfört viktiga budskap som vi nu har nedskrivna i Bibeln. De skyddar och bevarar dig från olika slags faror och olyckor. De vill tillsammans med dig tacka och lova Herren vår Gud för alla Hans underbara verk, för allt gott Han har gjort mot oss och ständigt på nytt gör mot oss. De är alltid ivriga att lära sig mer om Guds goda vilja. Tillsammans med dig får de nu göra det under julhelgens högtider och gudstjänster.

Amen.