Recension av Om Gud och Jesus – Gardells tankar i Bibelns och forskningens ljus

â€Jag betvivlar att Jesus dog för vÃ¥ra synder [—]. Den tolkningen gör Gud till en obehaglig, jag skulle vilja säga otillbörlig kombination av lagstiftare, domare och bödelâ€.

â€LÃ¥t oss vÃ¥ga tänka tanken att den primitiva, outvecklade religionens idé om gudar som mÃ¥ste blidkas eller manipuleras med blodsoffer är just detta: primitiv och outvecklad. [—] Och i det ögonblick vi släpper tanken pÃ¥ Jesus som syndoffer förlorar jungfrufödelsen mycket av sin relevans, liksom behovet av att Jesus mÃ¥ste ha varit syndfriâ€.

â€Själv pÃ¥stod Jesus sig aldrig, vad man vet, vara Gud. [—] Nej, han pÃ¥stod sig inte vara Gudâ€

Vem är det som kommer med sÃ¥dana för kristna människor hädiska och provocerande uttalanden? Vem är det som framför sÃ¥dana attacker mot evangeliet om syndernas förlÃ¥telse i Jesu namn och blod? Är det en muslimsk apologet som gÃ¥r till storms mot Kristi försoningsverk och Gudom? Vem är det som dessutom säger om Guds Ã¥tskiljande pÃ¥ domedagen att det inte är nÃ¥gon principiell skillnad mellan Hitler och den Gud som dömer människor? Och som säger att Gud egentligen kanske bara är en kemisk hormonell reaktion som uppstÃ¥r vid en viss form av stimuli i hjärnan (â€sÃ¥ kan det naturligtvis ocksÃ¥ varaâ€). Är det kanske Christer Sturmark frÃ¥n Humanisterna?

Nej, den man som skrivit sÃ¥dana rader reser runt i Sverige och framför sitt budskap i fullsatta domkyrkor, frikyrkor och församlingshem, ja, i snart sagt alla möjliga â€kristna†sammanhang. I vÃ¥r skall han i Ã¥tta SVT-program förklara för svenska folket vad kristendom är. Mannen heter Jonas Gardell och har skrivit tvÃ¥ böcker, en om Gud och en om Jesus, som bÃ¥da blivit storsäljare. Teologiska fakulteten i Lund har, applÃ¥derad av den svenskkyrkliga eliten, förärat honom titeln hedersdoktor i teologi.

Att ovanstående överhuvudtaget är möjligt säger väldigt mycket om tillståndet i vårt lands kristenhet. Aldrig tidigare har den andliga förvirringen varit större och förförelsen mer utbredd. Finns det då några röster som avslöjar lögnen och pekar på vad Herren verkligen säger i sitt Ord?

Ännu finns lyckligtvis några sådana röster kvar. Den kvalificerade bibelforskaren Seth Erlandsson har gjort svensk kristenhet en stor tjänst genom att i sin nyutkomna bok Om Gud och Jesus – Gardells tankar i Bibelns och forskningens ljus avslöja de ihåliga lögner Gardell framför.

Det skall genast sägas att den som sedan tidigare är bekant med Erlandssons författarskap mest intresserar sig för kap. 1. Det är i detta kapitel Gardells senaste bok Om Jesus analyseras. Kap. 2, där Gardells bok Om Gud granskas, är en lätt bearbetning av ett kapitel från Erlandssons tidigare bok Gardells Gud, Da Vinci-koden och Bibeln. Kap. 3, som utan direkt anknytning till just Gardells böcker analyserar det principiella förhållandet mellan vetenskaplig bibelforskning och kristen tro, anknyter till ett annat kapitel i Erlandssons Gardells Gud…. Kap 4, slutligen, som handlar om den verklige Jesus från Nasaret, ansluter till ett kapitel ur Erlandssons tidigare bok Vem är han?

Det är alltsÃ¥ endast kap 1 (som dock utgör ca halva boken) som är nyskrivet. Detta kan tyckas märkligt men motiveras av att boken Gardells Gud…är slutsÃ¥ld – läsare utan tillgÃ¥ng till den boken kan nu i den nya publikationen ta del av de relevanta kapitlen. Dessutom passar de â€repriserade†kapitlen (i synnerhet kap. 2) in i denna nyutkomna helhet, där Gardells böcker analyseras.

Här skall i fortsättningen endast kap. 1 presenteras. PÃ¥ ett pedagogiskt sätt använder Erlandsson en stor del av detta kapitel Ã¥t jämförelser mellan Gardells och apostlarnas Jesus. PÃ¥ punkt efter punkt kan läsaren följa den starka kontrasten mellan dessa. Ett exempel: Gardells Jesus tog miste när det gällde centrum i hans budskap, att Riket var nära: â€Jesus hade fel i det som han själv ansÃ¥g vara det mest centrala i hans budskap.mest centrala i hans budskapâ€.aliten d”et, vara Gud. dells och apostlornas Jesus.art: “ns tidigare bok tro, a kap 1, d.v.s. s†Apostlarnas Jesus däremot kommer med Guds himmelska visdom (se t.ex. Joh. 3:31f.) och tog inte alls miste om Guds rikes ankomst, utan förkunnade ett evigt, himmelskt rike som inte är av världslig art; â€Mitt rike är inte av den här världen†(Joh. 18:36). Erlandsson visar sedan pÃ¥ omrÃ¥de efter omrÃ¥de de stora och helt avgörande skillnaderna mellan Gardells och apostlarnas Jesus.

Erlandsson visar också i ett särskilt avsnitt övertygande hur de av Gardell påstådda motsägelserna i Bibeln i själva verket inte alls är motsägelser utan beror på oförmåga att förstå Bibelns grundläggande budskap (t.ex. Guds rikes natur och skillnaden mellan lag och evangelium).

Gardell plockar upp gamla bibelkritiska teorier när han angriper Bibelns Jesus. Dessa kullkastas lugnt och metodiskt av Erlandsson. Gardells Jesusbok är alltså inte nydanande utan ett hopkok av gammal bibelkritisk skåpmat, även om hopkoket får sägas vara personligt och eget för Gardell. Erlandsson visar dock hur fullständigt godtycklig Gardell är i konstruktionen av sin Jesusgestalt. Det är Gardells egen önskade fantasi som framträder när han presenterar Jesus. Det som verkar vara huvudsaken för Gardell är att Jesus skall acceptera hans homosexualitet och inte anse att någon människa behöver omvända sig från synden.

Gardell är i alla fall ärlig nog att erkänna: â€Jag vet att ocksÃ¥ den Jesus som jag skriver om är en spekulation, en skuggestalt…Han är mina föreställningars Jesus Kristus, jag vet detâ€. Erlandsson visar att Gardell ändÃ¥, detta erkännande till trots, gÃ¥ng pÃ¥ gÃ¥ng lätt glider över i pÃ¥stÃ¥enden och fastslÃ¥enden, sÃ¥ att läsaren fÃ¥r intrycket att det trots allt är fakta som presenteras.

Om Gud och Jesus – Gardells tankar i Bibelns och forskningens ljus avslöjar inte bara Gardells fantasier som förföriska lögner utan visar ocksÃ¥ läsaren pÃ¥ den verklige Jesus, den som Bibeln vittnar om. Förhoppningsvis kan Erlandsson genom sin nya utomordentliga bok rikta nÃ¥gra människors blickar frÃ¥n Gardells eller andras (t.ex. Dan Browns) skuggestalter till den verklige Jesus – den som apostlarna, de ögonvittnen som dagligen vandrat tillsammans med honom i mer än tre Ã¥r, vittnar om: Frälsaren som genom sitt lidande, sin död och sin uppstÃ¥ndelse alldeles gratis erbjuder syndare förlÃ¥telse och nytt liv.

Lars Borgström

präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet

Seth Erlandsson: Om Gud och Jesus. Gardells tankar i Bibelns och forskningens ljus, 136 s. XP Media. ISBN 978-91-89299-85-6, Vendelsö 2009.