Följande insändare publicerades lätt redigerad i Dagen den 5/8 2009:

Ett köpslående med den kristna tron?

I höst skall Svenska kyrkans kyrkomöte ta ställning till könsneutrala äktenskap. Mycket litet talar för att kyrkopolitikerna kommer att inta den kristna och naturrättsliga ståndpunkten. Troligtvis kommer de att vika sig, ännu en gång, för tidens opinionsströmningar. Detta förhållande föranleder till följande reflektion.

I äldre tider var det vanligt att man i Englands kyrkor målade Herrens bön, de tio budorden och den apostoliska trosbekännelsen längst fram i kyrkan. På detta sätt kunde alla se och läsa dessa heliga texter. Med tiden bleknade naturligtvis bokstäverna bort och i en bykyrka fattades beslut om att anlita en dekorationsmålare för att fylla i de texter som hunnit bli så vaga att de knappt syntes längre. När uppdraget var slutfört skickades en räkning till kyrkorådet:

För reparation av Herrens bön…………………………10 s

För tre nya budord…………………………………………..12 s

För framställande av en helt ny trosbekännelse……….17 s 6 p

Denna berättelse väcker vÃ¥r munterhet. Det vore ju verkligen omöjligt att konstnären skulle ha â€förbättrat†Fader vÃ¥r, lagt till tre nya bud till dekalogen, eller formulerat en helt ny trosbekännelse. Räkningen var tvetydigt formulerad och absurditeten i att konstnären pÃ¥ fri hand skulle ändrat de heliga texterna i kyrkans lära kan vi le Ã¥t och samtidigt förstÃ¥ att han i själva verket bara fyllt i de urblekta gamla texterna pÃ¥ väggen sÃ¥ att de fick ny lyskraft.

Men låt oss gå till vår samtid och se vad som sker i Svenska kyrkan och även andra kyrkor. Där överges, undan för undan, vår allra heligaste tro. Man vill behålla så många kyrkoavgiftsbetalande medlemmar som möjligt och vänder därför sin kappa efter samhällsvindarna. Man vill inte stöta sig med olika samhällsgrupper och förlora medlemmar. Månne följande kalkyl finns på något skrivbord i kyrkokansliet i Uppsala:

Nedtystande av Jesu anspråk i Joh. 14:6 behåller 2 milj. medl., ca 4 miljarder kr/år

Uppgivande av Herrens bud i 1 Kor. 14:33-38 behåller 3 milj. medl., ca 6 miljarder kr/år

Förnekelse av apostelns ord i 1 Kor. 6:9-10 behåller 3 milj. medl., ca 6 miljarder kr/år

Bortförklarande av Jesu ord i Matt. 25:41 behåller 4 milj. medl., ca 8 miljarder kr/år

Vad säger Guds Ord om ett sådant förfarande?

â€Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vÃ¥r gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gÃ¥ng för alla har överlämnats Ã¥t de heliga†(Jud. v 3)

â€Jag uppmanar er, bröder, att ge akt pÃ¥ dem som vÃ¥llar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fÃ¥tt undervisning i. Vänd er bort frÃ¥n dem. Ty sÃ¥dana tjänar inte vÃ¥r Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor†(Rom. 16:17-18).

Lars Borgström