av Lars Borgström Julbetraktelse för barn

Evangelisten Lukas berättar att när den unga kvinnan Maria skulle föda sin förstfödde son fanns det inte något rum för henne och hennes trolovade man Josef (Luk. 2:4-7). De hade kommit till Betlehem för att skattskriva sig, men det fanns inte plats i härbärget – ett hotell kan man säga. De blev visade till ett stall. Det kan inte ha känts särskilt bra för Maria att föda sitt barn i en sådan miljö. Och stackars Josef som inte kunde ordna det bättre för sin trolovade Maria! Nu behövde hon ju mer än annars stillhet och ro.

Stallet

I stallet var det säkert kallt om natten. Hur tror du att det luktade? Där levde djuren och jag tror inte att det luktade särskilt gott. Det var trångt, smutsigt, illaluktande, kallt och mörkt därinne.

Skulle verkligen Jesus, som är Guds Son, födas på en sådan plats? Hade inte profeterna sagt att Messias, den smorde Frälsaren, skulle vara Davids son, alltså en kungason? Jo, så hade de sagt (Jer. 23:5f., Hes. 37:24f.) och så hade också folket sjungit i psalmerna (Ps. 132:17). Och skulle inte Messias ha kungaspira och härska (regera) för evigt? Jo, så var utlovat i de heliga skrifterna (1 Mos. 49:10, Ps. 2:9, Jes. 9:6f.). Men då hade väl Jerusalems palats varit mer passande för Marias sons födelse? Ja, så tyckte också de vise männen som reste från fjärran land för att ge kungabarnet sin hyllning. De reste inte genast till Betlehem, utan först till Jerusalem (Matt.2:1f.). Först följde de stjärnan som Gud använde som vägvisare, men sedan började de följa sitt förnuft, och det ledde dem fel. För förnuftet verkade Betlehem vara den sista platsen som ett kungabarn skulle kunna födas på.

Men ändå var stallet i Betlehem den rätta platsen för kungabarnets födelse! Profeten Mika hade ju sagt att just den lilla oansenliga staden skulle vara platsen för den evige Konungens födelse (Mika 5:2). Och det var ju genom profeten Jesaja sagt, att Frälsaren skulle framträda likt en späd planta som skjuter upp ur torr jord (Jes. 53:2). Vad är det som kännetecknar torr jord? Jo, torr jord saknar förutsättningar för liv. Knappast någonting kan växa där, i alla fall inte något praktfullt, stort och grönskande. Men just från sådana förhållanden skulle Frälsaren komma. Passade då inte stallet alldeles utmärkt?

Men det hela verkar så konstigt för vårt förnuft. Den som föds i ett trångt, smutsigt, illaluktande, kallt och mörkt stall har mänskligt sett inga förutsättningar att bli eller vara en Konung. Ingen räknar med en sådan (Jes. 53:1). Det mänskliga förnuftet, som till ett tag vägledde de vise männen, leder till palatset i Jerusalem, men Bibeln, Guds Ords klara ljus, leder till stallet i Betlehem.

Människohjärtat

Att Jesus föddes i Betlehems stall är ett underbart glädjebudskap. Jesus vill också födas i varje människas hjärta (2 Petr. 1:19). Om inte detta sker förblir människan i mörker, trots att Jesus, som är världens ljus (Joh. 8:12), har fötts till världen.

Men hur skall dÃ¥ detta kunna ske? Om Jesus skall kunna komma in i hjärtat mÃ¥ste det väl först vara rent, sÃ¥ att det kan vara en passande boning för Honom? Ja, det skulle man ju kunna tro. Men nu finns det ett stort problem. Inget människohjärta är rent! En gÃ¥ng beskrev Jesus hur människohjärtat är och det var ingen vacker beskrivning. Han sade att det är fullt av onda tankar, syndiga begär och högmod (Mark. 7:21f.). Men även om det är sÃ¥ illa ställt kanske det ändÃ¥ gÃ¥r att förbättra sitt hjärta och sÃ¥ bereda en fin, vacker och ljus plats som blir en passande boning för Jesus? Nej, säger Herrens profet Jeremia! â€Hjärtat är obotligt sjukt†(Jer. 17:9).

Då är alltså allt hopplöst? Om nu hjärtat är obotligt sjukt, kan väl Jesus aldrig någonsin födas där? Käre vän, hör nu noga på! Det är tre saker du behöver veta:

  • Du är verkligen sjuk, men Jesus säger: “Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare” (Mark. 2:17). Just därför att du inte är som du skulle vara, passar Jesus, som är syndares Frälsare, sÃ¥ bra för dig!
  • Ditt hjärta är verkligen inte nÃ¥gon inbjudande plats. Där saknas alla förutsättningar för ett friskt, gott och andligt liv att växa. Men Jesus är en planta som skjuter upp ur torr jord! (Jes. 53:2). Han är ett Under som kan växa där det mänskligt sett saknas möjligheter. Han som inte valde Jerusalems kungapalats utan Betlehems stall och växte upp som en enkel timmermanson i hedningarnas Galileen kan ocksÃ¥ bo i ditt hjärta! (Jfr Jes. 9:1) (I Galileen, i norra Israel, bodde ocksÃ¥ hedningar, d.v.s. icke-judar, sÃ¥dana som inte tillhörde Guds folk.)
  • Ditt hjärta är verkligen trÃ¥ngt, smutsigt, illaluktande, kallt och mörkt, men sÃ¥dant var ocksÃ¥ stallet i Betlehem. Han som kunde födas i det ogästvänliga stallet kan ocksÃ¥ födas i ditt hjärta!

Hur går födelsen till?

Jesus kan alltså bo i ditt hjärta. Du som läser dessa rader, eller hör mamma eller pappa läsa dem för dig, kanske redan har Jesus boende i ditt hjärta. Du blev döpt som nyfödd och har sedan velat höra till Jesus, gärna lyssnat till Hans Ord och är glad över dina synders förlåtelse som bara Han kan ge dig. Då skall du fortsätta med detta och vara glad och trygg hos Jesus.

Men det finns kanske också sådana läsare som inte vet om de verkligen är Guds barn. Har Jesus verkligen fötts i ditt hjärta? Och om inte, hur skall detta kunna ske?

SÃ¥ frÃ¥gade ocksÃ¥ Maria ängeln Gabriel när Jesus skulle födas till jorden: â€Hur skall detta kunna ske?†DÃ¥ svarade ängeln: â€Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig†(Luk. 1:35). Att Maria blev med barn var ett underverk som utfördes av den helige Ande. Maria hade ingen förmÃ¥ga att Ã¥stadkomma ett sÃ¥dant mirakel som jungfrufödelsen – d.v.s. att föda en Son utan att nÃ¥gon mänsklig far fanns med i bilden.

Så går det också till när Jesus föds i ditt hjärta. Du kan inte själv bestämma dig för att det skall ske, utan det är helt och hållet ett verk av Guds Ande. Och Guds Ande verkar genom Guds Ord som läses för dig (Gal. 3:2). Lyssnar du till det kommer Jesus att födas i ditt hjärta (se 2 Petr. 1:19-21).

Käre vän, du har nu fått höra om Jesus som föddes hit till jorden för att bli alla människors Frälsare. När Han dog på korset försvann all din skuld inför Gud. Han uppstod sedan och regerar nu hela tillvaron från sin tron i Himmelen. Han älskar dig och vill inget hellre än att du skall vara Hans. Det var därför Han föddes hit till jorden och dog på korset. Det skedde för dig!

Genom orden i denna lilla betraktelse har Guds Ande nu fått verka på ditt hjärta. Tror du budskapet, ja då har det stora undret skett: Jesus är född i ditt hjärta och du är ett Guds barn. Nu kan du fira en verkligt god jul, för det kan man bara göra tillsammans med Jesus.

Amen