Nedanstående insändare skickades in till Kyrka och Folk den 15/9 2008, men publicerades inte.

Insändare till Kyrka och Folk

Efter genomläsning av Fredrik Sidenvalls svar till Söderberg och Staxäng i KoF nr 37, är det tre allvarliga frågor och invändningar som reser sig.

1) Varför svarar inte Sidenvall pÃ¥ enkla, rättframt ställda frÃ¥gor? Staxäng begärde svar pÃ¥ frÃ¥gan om det är oviktigt för tron â€om jorden skapades pÃ¥ 6 dagar, pÃ¥ 6000 Ã¥r eller pÃ¥ 6 miljarder Ã¥râ€. Han undrade ocksÃ¥ om vi inte mÃ¥ste ta klart â€avstÃ¥nd frÃ¥n evolutionsläran som menar att människan härstammar frÃ¥n en djurartâ€. Söderberg menade att det vore intressant att ta del av de obekväma fakta som skiljer sig frÃ¥n vad vi finner i Ordet. â€Var finns dessa bevis?†undrar han. Sidenvall svarar märkligt nog inte pÃ¥ nÃ¥gon av dessa frÃ¥gor.

2) Sidenvall tycks mena att Luthers tvÃ¥regementslära skulle skapa ett fritt utrymme för naturvetenskapen att hävda bibelstridiga uppfattningar. Detta är ett missbruk av Luthers teologi. Precis som i politikens värld finns det inom vetenskapen gränser för vad det annars fritt arbetande förnuftet kan nÃ¥ fram till, utan att kränka rätt och sanning. Den gränsen uttrycks i Apg. 5:29 sÃ¥: â€Man mÃ¥ste lyda Gud mer än människorâ€.

Denna inskränkning i det världsliga regementets rätt att bestämma lag och ordning negligerades av Deutsche Christen under naziepoken, som fogligt rättade sig efter det politiska systemet under hänvisning till tvåregementsläran. Samma misstag begår Sidenvall (utan alla jämförelser i övrigt) då han tycks mena att Bibelns utsagor om t.ex. skapelsen inte har något bindande bevisvärde när det gäller att skaffa sig en bild av hur världen faktiskt blivit till.

Om Luther skulle komma ut ur sin grav skulle han bli förfärad om han såg att hans lära om de två regementena brukades till att ifrågasätta de gudomliga orden i 1 Mos. som beskriver vårt underbara ursprung!

3) Sidenvall beskriver en â€spänning och polarisering†i sitt resonemang, som han menar â€Ã¥terspeglar de villkor som Guds Ord och vÃ¥r fallna natur hänvisar oss till.†Denna spänning menar han även vara kännetecknande för luthersk teologi, nÃ¥got som alltsÃ¥ skulle vara legitimt.

Vad består då denna spänning och polarisering närmare bestämt av? Å ena sidan har vi Guds Ords undervisning som Sidenvall tar emot i tro, även när det gäller skapelsen. Å andra sidan har vi den naturvetenskapliga forskningen där de flesta idag kommer till helt andra resultat (årmiljarder, evolutionism etc.). Med reservation för att jag missförstått honom tycks Sidenvall mena att vi skall leva i ett spänningsfullt bejakande av båda dessa uppfattningar.

Spänningen Sidenvall pekar pÃ¥ är i själva verket en spänning mellan tro och otro, mellan barnslig tilltro till Guds Ord och tilltro till vad det frÃ¥n Guds Ord emanciperade förnuftet kommit fram till. Denna spänning finns visserligen hos svaga, obefästa kristna och hos alla Guds barn i tvivelstunder, men är ingalunda nÃ¥got som skall erkännas som ett sunt, â€upplyst†tillstÃ¥nd. Även förnuftet, ja varje tanke mÃ¥ste göras till en â€lydig fÃ¥nge hos Kristus†(2 Kor. 10:5). Om sÃ¥ sker kommer evolutionismen, förnekelsen av Skaparen och Hans verk, att kullkastas. â€De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud†(2 Kor. 10:4f.).

Lars Borgström