Detta e-brev skickades till redaktionen för SAP´s (Socialdemokraternas) e-tidning Aktuellt i politiken den 30/8 2008. Jag har inte fått något svar.

Till redaktionen för Aktuellt i politiken
Kanske detta inte är rätt ställe att vända sig till, men jag försöker i alla fall. Om ni inte kan besvara mina frågor, kan ni säkert vidareförmedla dem till rätt e-adress, t.ex. till Olle Burell.
Av en händelse rÃ¥kade jag i er e-tidning se SAP´s valmanifest inför kyrkovalet. Det är en sak i manifestet jag inte riktigt fÃ¥r att gÃ¥ ihop. Under punkt 4 skriver ni: “Sätt stopp för all nyrekrytering av kvinnoprästmotstÃ¥ndare” och punkt 5 handlar om att SAP vill “bidra till utvecklingen av ett mÃ¥ngreligiöst samhälle”. Detta verkar motsägelsefullt. Ã… ena sidan vill ni sätta stopp för en religiös yttring och Ã¥ andra sidan vill ni bidra till ett mÃ¥ngreligiöst samhälle.
Under punkt 5 skriver ni vidare att Svenska kyrkan skall vara aktiv i kampen mot islamofobi. Inom islam tillÃ¥ts inga kvinnliga mullor eller imamer (utom i vissa smÃ¥, betydelselösa riktningar). Om ni vill sätta stopp för kvinnoprästmotstÃ¥ndare i Svenska kyrkan borde ni väl ocksÃ¥ vilja sätta stopp för islam? Och hur är det t.ex. med katolska kyrkan som inte tillÃ¥ter kvinnliga präster? Skall ni verka för att det “sätts stopp” ocksÃ¥ för katolikerna, eller gäller i det fallet att värna det mÃ¥ngreligiösa?

Vänligen
Lars Borgström