av Lars Borgström Predikan 15:e sön e tref. Matt. 6:19-23

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be:

Omkring ditt Ord, o Jesus, oss stilla gör

och fram till livets källa av nåd oss för.

Du ser i varje hjärta dess djupa nöd,

du ensam kan oss mätta med livets bröd. Amen.

En gammal man träffade sin sonson, som just tagit studenten med fina betyg. Efter de vanliga gratulationerna frÃ¥gade han sonsonen vad han nu skulle ta sig för. Jo, han hade anmält sig till universitetet och skulle pÃ¥börja en lÃ¥ng och krävande, men ocksÃ¥ spännande och sedan mycket lönande utbildning. â€Jahaâ€, sade farfar, â€vad skall du göra sedan?â€. Jo, sedan skulle han fÃ¥ en välavlönad tjänst. Han skulle genom denna dessutom fÃ¥ resa mycket och upptäcka världen. â€Jahaâ€, sade farfar, â€vad skall du göra mer?â€. Jo, för den höga lönen skulle han skaffa sig ett fint hus och en fin bil. â€Jaha, vad skall du göra sedan?†undrade farfar. Sonsonen hoppades att han skulle träffa en trevlig kvinna att gifta sig med. De skulle fÃ¥ barn som skulle bo i det fina huset och pÃ¥ semestrarna skulle de göra spännande resor. â€Jahaâ€, sade farfar, â€vad skall du göra sedan?†Sedan? undrade den nyblivne studenten – â€sedan blir jag väl pensionär som du och jag hoppas att jag fÃ¥r en fin Ã¥lderdom, dÃ¥ jag kan fortsätta att resa, spela golf, umgÃ¥s med mina vänner och se hur barnbarnen växer upp. â€Jaha, och vad skall du göra sedan?†undrade farfar. â€Sedan dör jag välâ€, svarade sonsonen. â€Jaha, och vad händer sedan?†frÃ¥gade farfar. Nu kunde inte sonsonen ge nÃ¥gra svar längre.

Den gamle hade fått höra sonsonen berätta om vilka skatter som skulle samlas på jorden: utbildning, pengar och egendom, upplevelser, familj, vänner och nöjen. Det var ingenting fel i sig med något av detta, men den gamle hade till sin sorg fått höra hur sonsonens hjärta var helt inriktat mot det jordiska. Om detta säger Jesus:

Samla inte skatter på jorden!

Där kommer rost och mal att förstöra skatterna och tjuvar bryter sig in och själ. Om du samlar dina skatter i världen kommer ocksÃ¥ ditt hjärta att vara där, bundet till det jordiska. Förutom att jordiskt gods alltid är i fara att tas ifrÃ¥n en; stjälas av tjuvar, brännas upp i eld, försvinna i en börskrasch o.s.v. – d.v.s. förstöras genom att tas ifrÃ¥n en utifrÃ¥n – stÃ¥r allt detta dessutom under den allmänna förgängelse som hela skapelsen är lagd under. Inget av det vi har omkring oss – det som vi kan uppfatta med vÃ¥ra sinnen, mäta, väga och räkna – har nÃ¥got evighetsvärde. Allt skapat är dödsmärkt och förstörs inifrÃ¥n, t.ex. genom celldöd, förmultning, rost och mal. SÃ¥ fÃ¥fängligt att investera i sÃ¥dant som vittrar bort!

Det är nu sensommar, snart är hösten här och sedan blir det vinter. Ã…rets framskridande är en naturens egen predikan för oss. All sommarens blomster och härlighet vissnar bort och dör. Men det är ju inte bara i växtriket det är pÃ¥ det viset. SÃ¥ är det ocksÃ¥ med människan. Har hon inget annat än det jordiska – har hon bara investerat i världsligt vetande, vänner (kanske inflytelserika sÃ¥dana), hälsa, pengar o.s.v. – sÃ¥ kommer hon att bli utfattig en dag. Jesaja säger: â€Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster pÃ¥ marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när HERRENS Ande blÃ¥ser pÃ¥ det. Ja, folket är gräs! Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vÃ¥r Guds ord förblir i evighet†(Jes. 40:6-8). Ja, Jesus säger att â€himmel och jord skall förgÃ¥, men mina ord skall aldrig förgå†(Matt. 24:35).

Det kommer alltsÃ¥ en dag dÃ¥ himmel och jord skall förgÃ¥. Petrus beskriver den sÃ¥: â€himlar skall upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta†(2 Petr. 3:12). Vad spelar det för roll den dagen, denna materiens härdsmältas dag, hur mÃ¥nga hundra tusen eller miljoner kr man hade pÃ¥ bankkontot eller hur stort hus man bodde i? Det enda som spelar roll är om man har nÃ¥gon skatt i Himmelen, om det eviga livets Ord tagits emot i tro. â€Ett är nödvändigtâ€, är temat denna söndag. Det enda nödvändiga är att vi lever i gemenskap med Jesus vÃ¥r Frälsare, Han som är i Himmelen, att vi är kristna. Därför säger Jesus:

Samla din skatt i Himmelen!

I sitt första brev skriver Petrus, att de kristna är födda pÃ¥ nytt â€till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat Ã¥t er i himlen†(1 Petr. 1:3-4). Det är evangeliets Ord – budskapet att Jesus är vÃ¥r store, underbare och allsmäktige Frälsare som har lidit och dött för oss, sÃ¥ att alla synderna är för evigt utplÃ¥nade – som föder en människa pÃ¥ nytt. â€Ni är ju födda pÃ¥ nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande Ord som bestÃ¥râ€, skriver Petrus i samma brev (Petr. 1:23).

Genom detta Ord fÃ¥r en människa liv, hon blir ett Guds barn och arvinge till Himmelrikets alla skatter. Hur samlar man dÃ¥ skatter i Himmelen? Av det sagda borde det framgÃ¥ att skatter i Himmelen samlar man genom att höra Guds Ord och pÃ¥ det sättet göra â€sin kallelse och utkorelse fast†(2 Petr. 1:10). DÃ¥ blir hjärtat alltmer riktat mot det himmelska. Vilken lycka för en människa att ha hjärtats längtan, förtröstan och glädje i det himmelska!

Med jordiska ting blir det ofta besvikelser. När man gått och eftertraktat något en lång tid och äntligen får det blir det ofta något slags antiklimax över det hela. Antingen visade det sig att föremålet inte alls var så fantastiskt bra som man hade tänkt sig, eller så kunde det bara skänka glädje för en tid. Genom vana och upprepning förtas glädjen, man tröttnar helt enkelt.

Men med den himmelska skatten är det annorlunda. Med den sker ingen värdeförminskning, aldrig blir någon besviken. Den kan man aldrig tröttna på. Och Guds Ord, som förmedlar dessa skatter till oss, är outtömligt rikt. Tänk att vi samlas kring denna bok söndag efter söndag. Det har den kristna församlingen gjort i 2000 år. Bibelns Ord blir aldrig gammalt, utan är ett levande Ord som verkar ständig förnyelse. Den som lever av detta ord går från klarhet till klarhet, från ett ljus till ett ännu större ljus.

Med ingen annan bok i världen är det på detta sätt. Lek med tanken att vi skulle samlas kring någon annan antik bok, kanske kring Platons eller Aristoteles skrifter. Några söndagar, på sin höjd kanske t.o.m. några månader, skulle vi, om vi var intellektuellt lagda, tycka att det kunde vara intressant att studera hur dessa tänkare såg på tillvaron och dess olika problem. Men ganska snart skulle vi ha uttömt innehållet i deras skrifter. Vi skulle då också kunna konstatera att de inte hade något evighetsvärde, inget budskap att leva av och att dö på. Tänk vad tråkigt det skulle bli i längden att samlas kring en och samma bok, även om den vore skriven av någon av mänsklighetens största tänkare. Men det är just vad vi gör; söndag efter söndag lyssnar vi till budskapet – inte från något mänskligt verk – utan från Guds bok.

Det är Guds vilja att vi skall ha vÃ¥r glädje i de osynliga och eviga tingen. DÃ¥ har vi redan nu del av det eviga livet och Ã¥tnjuter en frid och salighet som stÃ¥r över tidens växlingar och världens oro. Den kristne lever i det himmelska, där har han sitt hjärta. Ty där hans skatt är, där kommer ocksÃ¥ hans hjärta att vara. Hjärtat är sÃ¥ beskaffat att det vill samla Ã¥t sig. Det följer den eftertraktade skatten sÃ¥som solrosen vänder sig efter solen. Jesus är vÃ¥r skatt och Han sitter pÃ¥ Faderns högra sida i Himmelen. Gud har â€uppväckt oss med Honom och satt oss med Honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus†(Ef. 1:6). Amen.

LÃ¥t oss be:

Lovad vare Gud och välsignad i evighet

som med sitt Ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss.

Hans helige Ande stadfäste Ordet i våra hjärtan

så att vi inte må vara glömska hörare

utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod

intill änden och varda saliga. Amen.

Amen.