Doptal

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

â€Du som var de minstes vän och lät barnen till dig träda, Jesus, du välsignar än, tar i famnen än de späda†(Sv. Ps. 379:1). SÃ¥ sjunger vi i doppsalmen, den psalm som Jonny och Maria sÃ¥ gärna ville skulle bli sjungen idag. Och orden i psalmen är bÃ¥de sanna och djupt evangeliska.

De är sanna, eftersom det i Skriften stÃ¥r att Jesus sade till sina lärjungar, som ville visa bort barnen frÃ¥n Honom: â€LÃ¥t barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sÃ¥dana†(Mark. 10:14). Det stÃ¥r ocksÃ¥ att â€Han tog upp dem i famnen och lade händerna pÃ¥ dem och välsignade dem†(Mark. 10:16).

Vi ser av dessa Jesu ord hur gärna Han vill att barn skall föras fram till Honom, så att Han kan välsigna dem och ta dem upp i sitt rike. Guds rike tillhör, är till för, också sådana som dem. Jesus har inte kommit för att frälsa enbart vuxna människor, utan också de små barnen. Han är hela människosläktets Frälsare. Därför var det så viktigt att föräldrarna fick bära sina barn ända fram till Jesus, så att Han kunde inlemma dem i sitt rike, vilket de inte tillhört förut.

Baptister, pingstvänner och vederdöpare av olika slag har missförstÃ¥tt denna vers och menar att det stÃ¥r att barnen tillhör Guds rike – och att de gör det utan vidare, just därför att de är barn. Men det stÃ¥r ju tvärtom att Guds rike tillhör barnen, d.v.s. att Guds rike är till även för dem. Men för att de skall bli medborgare i Guds rike mÃ¥ste de födas pÃ¥ nytt. Genom den naturliga födseln föddes de med arvsfördärvet frÃ¥n Adam: â€Det som är fött av köttet är kött†(Joh. 3:6). Den lutherska bekännelsen lär därför att efter Adams fall alla människor â€födas med synd [—] som medför fördömelse och evig död även nu, Ã¥t dem, som icke födas pÃ¥ nytt genom dopet och den helige Ande†(SKB, s 57). Men genom pÃ¥nyttfödelsen blir de Guds barn och medborgare i Guds rike: â€Det som är fött av Anden är andeâ€, säger Jesus (Joh. 3:6).

Vi fÃ¥r tänka oss att Jesus, när Han vandrade här pÃ¥ jorden i synlig gestalt, pÃ¥ ett direkt sätt, genom att välsigna dem, frälste barnen när de kom till Honom. Idag gör Han det genom det heliga dopet, som vi snart skall fÃ¥ bevittna. Om Guds frälsning genom dopet skriver Paulus i brevet till Titus: â€När Guds, vÃ¥r Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste Han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan pÃ¥ grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande†(Tit. 3:4-5).

Liksom föräldrarna den gÃ¥ngen för länge sedan bar sina barn fram till Jesus för att Han skulle röra vid dem, bär Jonny och Maria fram sina barn till Honom idag för att Han skall döpa dem och ta dem upp i sitt rike. De skall fÃ¥ genomgÃ¥ badet â€till ny födelse och förnyelse i den helige Ande†(Tit. 3:5).

Doppsalmens ord är ocksÃ¥ djupt evangeliska. Jesus är de minstes vän, och â€tar i famnen än de spädaâ€. Man behöver alltsÃ¥ inte vara stor och stark, vara intelligent eller bildad, ha gjort särskilda märkliga andliga upplevelser, för att fÃ¥ komma med i Guds rike. Det minsta barn, som inte vet vare sig det ena eller andra, som inte kan prestera nÃ¥got, som inte kan utföra nÃ¥gra goda gärningar av nÃ¥got slag – ja som är alldeles hjälplöst och behöver vÃ¥rd och skötsel och är helt oförmöget att göra nÃ¥gon motprestation – fÃ¥r bli döpt och sÃ¥som ett frälst Guds barn leva som medborgare i Guds rike.

Vilken skön bild är inte detta av Guds nÃ¥d! Hur framträder den inte pÃ¥ ett särskilt sätt i dopet av smÃ¥ barn! De kan inte berömma sig av nÃ¥gonting. Innan de ens frÃ¥gat efter Jesus har Han kommit till dem och frälst dem genom dopet. Men frälsningen av nÃ¥d allena gäller inte bara de smÃ¥ barnen. Jesus säger: â€Amen (alltsÃ¥ sannerligen) säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in†(Mark. 10:15).

Den som alltsÃ¥ vill höra Gud till därför att han varit sÃ¥ rättfärdig och god, sÃ¥ from och lärd i Guds Ord, alltid gÃ¥tt i kyrkan och gett rikligt i kollekten, gjort den eller den andliga upplevelsen, kommer aldrig in i Guds rike. Men den som vill ta emot Guds rike som ett barn av nÃ¥d allena, därför att Jesus är en sÃ¥ stor och underbar Frälsare, därför att Han lidit och dött det egna välförtjänta straffet pÃ¥ förbannelsens trä, Golgatas kors – det är det enda vi förtjänar – ja den människan kommer liksom de barn som bärs fram till dopet, in i Guds rike. Jesus säger till alla, till barn och ungdomar, till vuxna och Ã¥ldringar: â€Den som kommer till mig skall jag aldrig nÃ¥gonsin kasta ut†(Joh. 6:37). Amen.