Vigselandakt

I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Bön

Allsmäktige, evige Gud, oföränderlig i nåd och barmhärtighet. Vi tackar dig för den högtidsdag vi fått vara med om. Tack att vi fått dela Henriks och Marias glädje och varit samlade kring ditt Ord. Vi ber att du ville uppfylla makarnas hjärtan med din Helige Ande, och ge dem välsignelse i den förening, som de nu har ingått, så att de kan leva kristligt, ärligt och helgat, dig till behag och sig själva till timlig och evig lycksalighet. Ge oss alla nåd att hålla och betrakta det äktenskap som du instiftat som heligt och på allt sätt värt att stödja och beskydda. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Betraktelse

Jesus citerade först ur skapelseberättelsen: â€Därför skall en man lämna sin far och mor och hÃ¥lla sig till sin hustru, och de tvÃ¥ skall vara ett kött†och utlade sedan detta pÃ¥ följande sätt: â€SÃ¥ är de inte längre tvÃ¥ utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja Ã¥t†(Matt. 19:6).

Det är alltsÃ¥ Gud själv som fogat er, Henrik och Maria, samman idag, och gjort er till ett kött. Ni har visserligen själva ingÃ¥tt det heligaste och intimaste förbund som människor kan ingÃ¥ pÃ¥ jorden, det är ni som sagt varandra ert ja och avgett heliga, livslÃ¥nga löften – men det skedde med Guds välsignelse och det var Han själv som gjorde er till ett kött genom att foga er samman. Det är ocksÃ¥ Han som i sin allvisa försyn lett era steg genom livet, allt ifrÃ¥n ert första Ã¥r, fram till denna dag. Det var ocksÃ¥ Han som ledde era steg fram längs altargÃ¥ngen.

Han har gjort er till ett kött. Att vara ett kött betyder en allomfattande enhet, en såväl fysisk som andlig enhet som man inte kan uppnå med någon annan människa på jorden. Med ingen annan människa på jorden kan man nämligen bli ett kött än med sin hustru eller sin man. Med ingen annan träder man in i en så nära förening, inte ens med sina egna barn. Barnen står en naturligtvis nära och är till en början helt beroende av förälderns omvårdnad och kärlek. Men med tiden, när åren går, sker en sund och nödvändig frigörelseprocess från föräldrarna. Inte så att kärleken och vänskapen avtar, men det sker ändå en gradvis självständighetsutveckling, så att barnet blir en allt mer egen individ i förhållande till sina föräldrar.

Med äktenskapet är det precis tvärtom. â€Därför skall en man lämna sin far och mor och hÃ¥lla sig till sin hustru, och de tvÃ¥ skall vara ett kött.†Ni är redan idag ett kött eftersom Gud fogat er samman, men ju mer ni lever tillsammans, ju mer lär ni känna varandra. Ni kommer att växa allt mer samman, komma varandra sÃ¥ nära som tvÃ¥ människor över huvud taget kan komma varandra.

Herre välsigne er och er familj, era framtida barn om Herren ger er detta! Att få växa upp i ett kristet hem där man fruktar Herren är den bästa start i livet som tänkas kan. Det är bättre än att födas som prins eller prinsessa i ett kungapalats. Ni har båda fått växa upp i en kristen familj och det kommer också era barn att få göra.

Mänsklighetens välfärd för bÃ¥de tid och evighet vilar i hög grad pÃ¥ äktenskapet. Det är därför en skam att inte äktenskapet och kristen fostran hÃ¥lls högre i ära av dagens makthavare i samhället. Kristna förskolor och skolor motarbetas ocksÃ¥, fastän det inte är de kristna ungdomarna som polisen har problem med. Makthavarnas motstÃ¥nd mot kristen fostran är därför helt irrationellt – men sÃ¥ är det ofta i den andliga kampen. I takt med äktenskapets försvagade ställning kommer samhället att upplösas alltmer i vilsenhet, vÃ¥ld och kriminalitet, eftersom barnen växer upp under otrygga förhÃ¥llanden.

Men konsekvenserna av splittrade äktenskap sträcker sig även ända in i evigheten. Hur har inte den andliga vården av barnen, fostrandet för Himmelriket, tagit skada där äktenskapet slagits sönder, dragits i smutsen eller skadats genom någon eller båda föräldrarnas överträdelser mot det sjätte budordet?

Ja, det är mycket som hotar den idyll som det kristna äktenskapet skulle vara. Vi lever i en ond och farlig värld som lockar och frestar på olika sätt, inte minst på det sexuella området. Det finns också en djävul som hatar alla kristna hem och vill slå de kristna familjerna i spillror. Han vill riva sönder de heligaste band som Gud själv knutit och orena och skända det mest sårbara, renaste och käraste förhållande som finns människor emellan. Han vill av lycka göra olycka och av välsignelse förbannelse. Han vill störta oss alla i evig olycka. När han frestar oss till synd har han också en bundsförvant inom oss, den gamla människan, som begärligt lyssnar till honom. Ja, vi har verkligen mäktiga fiender, både inom och utom oss!

Hur skall det gÃ¥? Kan vi segra i denna kamp? Finns det fortfarande hopp om det kristna äktenskapet? Finns det hopp att nÃ¥ det himmelska mÃ¥let? Ja, kära Henrik och Maria! Det gör det! Fienderna är starka men Jesus Kristus är den starkare och Han sitter ännu pÃ¥ tronen och kommer sÃ¥ alltid att göra. Utan Honom finns det inget hopp och allt att frukta, men med Honom finns allt hopp och ingenting alls att frukta. Han är den Allsmäktige som redan har övervunnit fienderna. â€VÃ¥r egen kraft ej hjälpa kan, Vi vore snart förströdda. Men med oss stÃ¥r den rätte man, Vi stÃ¥, av Honom stödda†(Lova Herren 405:2). I Hans fullbordade seger fÃ¥r ni, Henrik och Maria, leva i fullständig trygghet, älska varandra i nöd och lust, fostra era barn för Himmelriket och vara det som Gud idag gjort er till: ett kött.

I ert äktenskap kommer det aldrig att uppstÃ¥ sÃ¥dana svÃ¥righeter som inte Jesus rÃ¥r pÃ¥. Och synderna; hÃ¥rda och sÃ¥rande ord och vad det nu kan tänkas vara som kommer att inträffa – för liksom ingen människa är syndfri är inte heller nÃ¥got äktenskap syndfritt – synderna fÃ¥r ni lägga fram inför Honom, den store SyndaförlÃ¥taren, och bli tvättade rena i Hans blod. SÃ¥ fÃ¥r vi alla göra. DÃ¥ lever vi i en ständig rening och nÃ¥r det himmelska hemmet, som det kristna hemmet pÃ¥ jorden, hur välsignat och lyckligt det än är, bara är en mycket svag avglans av.

â€Välsignat är det hem förvisst, Som har sitt allt i Jesus Krist. Där Han ej är, är världen tom, Där Han ej bor, är fattigdom. / Välsignat mer än allt pÃ¥ jord, Är varje hem, där Kristi ord Om Faderns nÃ¥d och välbehag Till alla talar dag frÃ¥n dag†(Sv. Ps 1937, 482:1-2).

Amen.

Herrens bön

Välsignelsen