Insänd och publicerad i Dagen den 14/6 2007

Missvisande information om Guds barn och dop

Den 8 juni hade Dagen en guide till skolavslutningarna som sker i kyrkor. Det var ett lovvärt initiativ och glädjande var att man fokuserade på det centrala, inte minst försoningen genom Jesu korsdöd.

Dessvärre fanns två allvarliga fel med i texten. Det sägs först helt riktigt att Gud, trots vår olydnad, älskar alla människor, men sedan också att Han ser alla som sina barn. Detta är inte kristen tro. Endast de som tror på Jesus är Guds barn (Joh. 1:12, Gal. 3:26, 1 Joh. 3:1 m.fl.). Det går en knivskarp gräns mellan Guds barn och världens barn.

Det andra felet är att i Svenska kyrkan sägs dopet innebära “en ritual för att visa att man tillhör Gud.” De flesta frikyrkor betraktar visserligen dopet sÃ¥, men enligt luthersk tro blir spädbarnet tillhörigt Gud i dopet – nÃ¥got som det inte tidigare var. I Augsburgska bekännelsens artikel om dopet sägs följande: “Om dopet lära de (de lutherska församlingarna), att det är nödvändigt för saligheten och att Guds nÃ¥d tillbjudes genom dopet samt att barnen böra döpas, för att genom dopet mÃ¥ frambäras till Gud och upptagas i hans nÃ¥d. De fördöma vederdöparna, som bestrida, att barnen bli frälsta genom dopet” (Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 59). Sedan är det en annan sak att de allra flesta präster i Svenska kyrkan övergett den lutherska läran.

Lars Borgström

komminister redemptus