Insänd och publicerad i SvD 8/4 2004

Gibsons film trogen bibliskt budskap

Att Bo Larsson, avdelningschef för forskning och kultur i Svenska kyrkan, kritiserar filmen â€The Passion of the Christ†(Brännpunkt 2/4) med orden att â€det är en klassisk försoningsteologi som gestaltas†är anmärkningsvärt. Detta faktum borde istället berömmas. Att filmen är trogen det bibliska budskapet och dessutom Svenska kyrkans bekännelseskrifter borde glädja en Svenska kyrkans företrädare.

Nu skall vi om nÃ¥gra dagar fira lÃ¥ngfredag. DÃ¥ kommer Jes. 53 att läsas i Svenska kyrkans församlingar. I denna text stÃ¥r det bl.a. om Jesus: â€Han blev pinad för vÃ¥ra brott, sargad för vÃ¥ra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sÃ¥r gav oss bot. Vi gick alla vilse som fÃ¥r, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vÃ¥r skuld drabba honomâ€. Detta är centrum i den kristna tron. Denna tro kan inte göras om till nÃ¥got annat, utan den har â€en gÃ¥ng för alla anförtrotts de heliga†(Jud. v. 3).

â€NÃ¥gra enkla svar i passionsdramat finns inte†skriver Larsson. Det är fel. Det enkla svaret är att vi alla är syndare och därför avskilda frÃ¥n Gud. Men pÃ¥ Golgata flyttades vÃ¥r skuld över pÃ¥ Guds felfria offerlamm som straffades i vÃ¥rt ställe. Därmed är skulden borttagen och gemenskapen med Gud stÃ¥r öppen för alla. Detta är sÃ¥ enkelt att minsta barn kan förstÃ¥ det. Samtidigt är det dock sÃ¥ svÃ¥rt att biskopar och teologie professorer kan vara blinda för det.

Lars Borgström, komminister i Hammarby församling.

(nedanstånde avslutande stycke klipptes bort av redaktionen)

Mel Gibsons försoningsteologi är ocksÃ¥ Svenska kyrkans officiella. I Augsburgska bekännelsen, alla lutherska kyrkors huvudbekännelse, heter det om Guds Son, att han blivit â€verkligen pinad, korsfäst, död och begraven för att han skulle försona Fadern med oss och vara ett offer icke allenast for arvskulden, utan även för alla människornas verksynder†art. III).