Insänd men ej publicerad i Kyrkans tidning våren 2005

Bengt Wadensjö ofattbart okunnig

I sin polemik mot Ã…ke Green (nr 7 2005) visar Bengt Wadensjö prov pÃ¥ en genant och helt ofattbar (särskilt eftersom han är biskop) okunnighet när han försöker visa att Green är inkonsekvent i sitt bibelanvändande. De bibelord som Wadensjö anför som argument för att Green inte följer hela Bibeln hör till Gamla testamentets renhets- och ceremoniallag. Om alla dessa Guds föreskrifter för offer- och tempeltjänst gäller att de endast innehÃ¥ller en skugga av det goda som kommer, d.v.s. frälsningen, “och inte tingen i deras verkliga gestalt” (Hebr. 10: 1). Jesus fullbordade sÃ¥som Överstepräst den gammaltestamentliga tempeltjänsten. När Han nu redan har trätt fram och framburit sig själv som det felfria offret (Hebr. 9: 14), giltigt för alla tider (Hebr. 10: 12), skall naturligtvis inte dessa föreskrifter följas längre.

Förbuden mot homosexualitet hör däremot till morallagen som är giltig för alla tider. Därför upprepas och bekräftas de också i Nya testamentet.

Lars Borgström

km Hammarby församling