Insänd och publicerad i Världen idag den 5/10 2007

Behövs inte omvändelse?

Katolska biskopsämbetet har 1/10 via Maria Hasselgren uttalat sig om bön tillsammans med muslimer. I det inlägget kommer en del avslöjande saker fram, som visar på den kursändring som ägt rum sedan Andra Vatikankonciliet. Katolska kyrkan har blivit en synkretistisk kyrka.

Den förre pÃ¥ven citeras i ett uttalande som hävdar att den Helige Ande är närvarande i alla människors hjärtan. Bibeln lär däremot att den Helige Ande endast bor i kristna människor (Gal. 3:2, Ef. 1:13). Vidare sägs att “muslimerna… tillber med oss den ende och barmhärtige Guden”. Bibeln lär nÃ¥got helt annat. Ingen som inte ärar Sonen ärar Fadern (Joh. 5:23) och ingen som förnekar Sonen, har Fadern (1 Joh. 2:23).

Skrivelsen använder vidare den sanningen att Jesus dött och uppstÃ¥tt för alla människor och därmed frälst hela världen i ett sÃ¥dant sammanhang att det blir alldeles snedvridet. Denna sanning förs fram – inte som ett evangelium för den skuldtyngde syndaren – utan som ett argument för att icke-kristnas bön är en Gud behaglig bön. Intrycket man fÃ¥r är ocksÃ¥, liksom i Katolska Kyrkans Katekes (stycket om muslimerna) att man personligen kan vara frälst utan att vara kristen.

Bland alla positiva saker som räknas upp om de icke-kristna nämns nämligen också att de är frälsta genom Jesu död och uppståndelse. Inte ett ord om att de behöver omvändas för att bli delaktiga av den frälsning som Jesus förvärvat dem. Därmed har man framställt en gudomlig sanning på ett vilseledande sätt, vilket många gånger är farligare än den rena lögnen. Bibeltroende kristna, tag varning. Villfarelsens makt är stor. Katolska kyrkan vinner allt fler konvertiter och förhäxar många.

Lars Borgström

pastor i Pauluskapellet, Uppsala