av Lars Borgström Julbetraktelse för barn. Luk. 2:1-20

Kejsar Augustus

För lite mer än 2000 år sedan föddes Jesus till vår jord. Vid denna tid regerade kejsar Augustus i Rom. Han var den mäktigaste mannen i världen. Han kunde med ett enda ord sätta alla sina härskaror av soldater i rörelse. En vink av hans hand kunde avgöra liv eller död för ett nästan oräkneligt antal människor.

Nu hade han bestämt sig för att noga räkna samman alla människor i sitt väldiga världsrike. På det sättet skulle ingen kunna slippa undan att betala skatt till honom. Ett påbud utgick från Honom om att hela världen skulle skattskrivas. Alla människor var tvungna att hörsamma denna befallning. Över hela Romarriket, i stort sett hela den då kända världen, begav sig alla hem till den stad som de kom ifrån eller hade sitt ursprung i.

Josef och Maria

I Galileen bodde vid denna tid ett par som hette Josef och Maria. De var av den gamle kung Davids släkt, han som hade regerat i Israel tusen år tidigare, och därför var de tvungna att bege sig till Betlehem, som var Davids stad. Detta hade väl normalt inte varit några problem för dem, men nu var det så att Maria när som hest skulle föda sitt första barn.

När de kom fram fanns det ingen plats för dem pÃ¥ nÃ¥got värdshus, sÃ¥ de fick hÃ¥lla till i ett stall där djuren bodde. Där var det som Maria födde sin son. Det fanns ingen säng där i stallet, sÃ¥ hon fick lägga Honom i en krubba, en stor matskÃ¥l för djur. Tidigare hade en ängel sagt till henne och Josef att de skulle ge Honom namnet Jesus, och det gjorde de. SÃ¥ gick det alltsÃ¥ till när Jesus, vars namn betyder “Herren frälser”, föddes.

Jesus

Jesus är Guds Son och Han kom hit till jorden för att frälsa oss människor, ge oss förlÃ¥telse för alla vÃ¥ra synder. Det kunde Han bara göra genom att bli människa och sedan straffas för vÃ¥ra synder pÃ¥ korset. Av kärlek och längtan efter att ha oss hos sig i Himmelen valde Han att lämna den himmelska härligheten för att födas till vÃ¥r jord. I en sÃ¥ng sjunger vi: “Han kommer frÃ¥n eviga fröjder, Han lämnar sin tron av kristall, Sin ära i ljusets palatser Och lägges pÃ¥ strÃ¥ i ett stall. Var glad, var glad, Ja, gläd dig i Herren, din Gud! Var glad, var glad Och hylla din Konung och Gud! // Han kommer till jorden att bringa Ett offer pÃ¥ korsträdets stam, Att dö för vÃ¥rt syndiga släkte Och föra rättfärdighet fram. För dig, för mig Han trampade smärtornas stig. För dig, för mig PÃ¥ korset Han offrade sig” (Lova Herren 91:2-3). Kanske du inte riktigt förstod alla orden i denna sÃ¥ng, i sÃ¥ fall fÃ¥r du frÃ¥ga mamma eller pappa.

Människorna

Tänk att Jesus inte togs emot som en kung när Han kom, utan blev hänvisad till ett stall, en djurens boning! Människorna hade inte plats för Honom i sina hem. Så otacksamma är vi, men Jesus slutar ändå inte att älska oss utan längtar efter varje människa. Han önskar så att vi alla skulle komma till Honom, älska Honom tillbaka, lita på Honom och önska allt gott av Honom, både för detta liv och för evigheten.

Han är Guds julklapp, Guds stora gåva, till hela världen. Det gör Jesus så ont att de flesta inte vill ta emot Honom, trots att det inte kostar något. En julkapp är ju, precis som alla andra gåvor, gratis. Men Han slutar inte att hoppas. Han tänker att den som ännu inte velat ha med Honom att göra kanske vill det denna jul. Kanske får denna lilla betraktelse som Jesus velat att jag skulle skriva, tända längtan och tron på Honom hos dig, om du inte sedan tidigare tillhört Honom. Då kan det, kanske för första gången i ditt liv, bli ett verkligt julfirande! Tänk vilken skillnad att fira jul med Jesus istället för utan Jesus!

Änglarna

Vi har hört om hur det frÃ¥n kejsar Augustus i Rom utgick ett pÃ¥bud om att hela världen skulle skattskrivas. Men vi läser ocksÃ¥ i vÃ¥r Bibel att det genom änglar frÃ¥n Himmelen samtidigt utgick ett glädjebud, att Ã¥t hela världen hade en Frälsare fötts. Augustus hade härskaror av soldater, men Gud har ännu mycket mäktigare härskaror, nämligen änglar. Dessa sjöng: “Ära vare Gud i höjden och frid pÃ¥ jorden, till människorna Hans välbehag.” Bland människorna var det inte mÃ¥nga som ens lade märke till att Guds Son hade fötts till jorden. Men bland Himmelens änglar var detta en sÃ¥ stor glädje att de alla sjöng och prisade Gud för Hans godhet och stora kärlek till oss människor. Ute pÃ¥ marken utanför Betlehem var nÃ¥gra herdar som vaktade sina djur om natten. De hörde änglarnas sÃ¥ng och blev tillsagda att bege sig till stallet för att där finna Frälsarbarnet liggande inlindat i en krubba.

Budet frÃ¥n Rom hördes den gÃ¥ngen av hela världen. Budet frÃ¥n Himmelen hördes bara av nÃ¥gra herdar. Men hur är det idag? Nu frÃ¥gar ingen människa längre efter kejsar Augustus befallningar. Men miljoner människor över hela världen samlas för att lyssna till glädjebudet frÃ¥n Himmelen. Budskapet frÃ¥n denna världs herrar har kort livstid. Budet frÃ¥n Himmelens Herre och Hans änglar förblir intill tidens slut, dÃ¥ Jesus kommer hit till jorden en andra gÃ¥ng – nu för att hämta hem alla dem som velat ha Honom som Frälsare. Du är väl en av dem?

Herdarna

En Frälsare har fötts. Det var, är och förblir det himmelska budskapet. Bland de första som trodde detta underbara var herdarna som vi hörde om. När de hörde änglarna sjunga att Guds välbehag, Hans kärlek, nu vilade över människorna, gladde de sig. Guds välbehag omfattar alla människor, inte bara de lyckade, framgångsrika, rättfärdiga och goda. Också du är älskad och förlåten, vem du än är. Jesus kom inte för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och syndare är du precis som jag och alla andra människor. Frågan är bara om du inser det och ditt stora behov av Frälsaren. Till de självbelåtna människorna har Jesus inget att ge. Det var just till de fallna, utstötta och misslyckade Han kom. Det var ingen tillfällighet att herdarna blev de första att höra julbudskapet. De tillhörde de fattigaste i samhället. De fick ta det arbete som ingen annan ville ha. Det var därför de höll vakt om natten medan de rika i Betlehems sov sin goda sömn.

Så är det också på det andliga området. De egenrättfärdiga, de som tror att de är så goda och präktiga att de ingen förlåtelse behöver, sover självbelåtenhetens djupa sömn. De andligt väckta (de som tror) däremot ser sin egen synd, sin andliga fattigdom och sitt hjärtas mörker. De ser också att ingenstans i hela världen finns något ljus eller någon räddning. Därför söker de sig såsom herdarna till det himmelska ljus som i helig julnatt lyser över krubban.

Du själv

När också du genom Bibelns berättelse kommer till denna krubba som utstrålar frid, kärlek och lycka, böj dig då mjukt och lätt ned som herdarna gjorde och ge barnet din hyllning och tillbedjan. Tvivla inte utan tro att det är sant, att Han som ligger på krubbans strå, är din och hela världens Frälsare! Han är full av nåd och sanning. Han har frälst hela mänskligheten. Så säkert som du hör dit, lika säkert är det att Jesus är född till att vara din Frälsare och att Han ensam är den som kan ta hand om dig, först i detta liv och sedan föra dig till Himmelen.

Han som kommit för att gå lidandets och korsets smala väg, den enda möjliga för att ge dig frälsning och evigt liv, Han har makten att befria dig från allt ont och leda dig in i sitt rike, för att du skall vara Hans och leva med Honom för evigt tillsammans med alla änglar. Ja, inte bara med änglarna, utan också med alla människor som här i tiden, medan frälsningens möjlighet och Himmelens kallelse ännu stod öppen, ville vara Hans. Tillsammans skall ni då för all evighet få tacka och lovsjunga Jesus, Guds Son och världens Frälsare. Amen.