Av David Svensson

Hur stor del av din tid under ett dygn tillägnar du Herren? Det kan bara du svara på men om jag ser på mitt eget liv har jag förståelse för att det kanske inte är så mycket tid som det borde vara. Det finns säkert många aktiviteter och måsten också i ditt liv som tar upp din tid.

För mig är morgonen och aftonen är de viktigaste tillfällena att ägna åt bön och läsa Guds ord. På morgonen för att dagen ska bli välsignad och på aftonen för en god och trygg nattsömn. Det ger en trygghet att ägna sig åt regelbundna studier av Bibeln. Dessutom, Bibeln innehåller svaren på dina frågor. Om du inte brukar bibeln kommer du heller inte att finna några svar. Bibeln är Guds heliga skrift och en rik källa att hämta kraft och tröst ur.

Apg 2:25 David säger med tanke på honom: Jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida för att jag inte skall vackla.

På ditt arbete kan du inte ägna tid åt Gud men du kan ägna honom en tanke. Det kanske låter konstigt i dina öron men det tror jag Apg 2:25 handlar om. David har alltid Herren för ögonen, alltså han tänker på sin Gud. En tanke på Gud hindrar dig att tänka onda. Om du har Herren vid din sida, hur handlar du då? Är det inte lättare att göra och säga det som är rätt om Herren står vid din sida? Om du arbetar hängivet för Herren och han är med dig blir inte det roligare att arbeta då?

1 Kor 15:58 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

1 Kor 3:8 Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete.

Mannen som arbetar med att sätta plantor och mannen arbetar med att vattna trädgården har samma värde inför Gud. Det handlar inte om vad du utför men hur du utför ditt arbete. Efter hur du utför ditt arbete kommer Gud att belöna dig. Arbeta som om hängivet, som om Gud var din arbetsgivare.

Och till sist:

1 Joh 2:5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.

MÃ¥ Gud bevara dig, Amen.