av David Svensson

Matt 7:7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.

Joh 16:24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.

Ps 69:15 Rädda mig upp ur dyn, så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen.

I mitt liv har jag flera gånger fått uppleva att Gud hör min bön. När det sker kan det vara väldigt lätt att tro att jag av egen kraft klarat av en motgång. Men jag säger dig att låt inte satan intala dig att du av egen kraft kan förändra ditt liv. Jag var mitt ute på det djupaste hav då Jesus kom gående på vattnet mot mig och räckte mig sin hand. Det enda jag behöver göra är att ta tag i Jesu hand men det kan vara svårt. Att bara ta emot hans hjälp utan att ha något själv att komma med. Jag tog tag i Jesu hand och han drog mig upp ur syndens hav. På vandringen genom livet till den andra stranden kommer det att komma tillfällen då jag åter tvivlar eller faller i synd. Då får jag vända blicken mot Jesus och åter greppa hans hand så han får föra mig till livets strand.

Min omvändelse till Jesus är ett är ett bönesvar på grund av mina föräldrars trogna förbön under många år. Men tro inte att bara för du ber i Jesu namn att du skall få vad du ber om. Gud godhet och visdom är så mycket större än vad du kan förstå med din hjärna. Allt Gud gör, det gör han av kärlek till oss människor, han vill rädda oss alla! Det finns ett böneämne som har följt mig genom åren som barn och som jag åter igen ber om. Denna bön om hjälp verkar det som han vägrar att lyssna på trots att jag troget ber om Guds barmhärtighet i Jesu namn. Trots en avsaknad av bönesvar kan jag se att denna prövning fört mig närmare och gjort mig mer beroende av Gud. Jag får böja mig efter Guds vilja och låta hans visdom påverka mitt liv i riktning mot himmelen och evigheten.

Ibland ger Gud bönesvar direkt som den gången när jag var på väg till Umeå och Fridhems påskläger. Under flygresan varnar piloten att det blåser ordentligt och ber oss ha bältet på under hela resan. Jag är inte flygrädd men kände en viss oro för landningen i full storm. Jag vände mig i bön till Gud och bad om hans beskydd samt en välsignad helg på lägret. En stund senare satt jag och tittade ut genom fönstret. Planet var högt uppe bland molnen och just då när solens strålar träffade planet bildades en skugga på ett moln. Då såg jag något märkligt, runt om skuggan syntes solens strålar och en röd ring visade sig runt flygplanet. Oron i mitt hjärta stillades och en salig frid inföll sig resten av resan trots att det var som att åka bergochdalbana.

När ni ber, bed i Jesu namn och han skall bära er bön till Fadern. Be också att Faderns vilja ska ske, han som är kärlekens och fridens Gud Amen.

Blog Image