En kristen diktsamling, Vid källan, har getts ut på BV-förlag (tel. 0435-521 77). Författaren, Johannes Wikström, född 1928, har tidigare gett ut diktsamlingen Stenarna ropa, Kyrkliga Förbundets Bokförlag 1970. Det är alltså 33 år sedan debuten som nu uppföljningen kommer.

Hela boken (70 s) har sin inriktning mot Jesus. Han är framför allt Lammet, som burit vÃ¥r synd och offrats för oss till vÃ¥r frälsning. Men Han är ocksÃ¥ Herden, Vännen och Brudgummen. Flera dikter handlar om vÃ¥rt himmelska hemland som väntar oss efter detta ofta mödosamma jordeliv. PÃ¥ det sättet blir diktsamlingen till en verklig tröstebok. Ett exempel: “Är ditt namn i himlen skrivet / av din Gud och Far, / hur det gÃ¥r dig här i livet, / arvet har du kvar.” (ur Skriven i himlen). Jesus som det offrade Lammet, brudgums- och bröllopssymboliken samt det Ã¥terkommande hemlandstemat ger boken som helhet en omisskännlig roseniansk ton. Författaren är ocksÃ¥ andligen fostrad inom EFS i SkellefteÃ¥.

Även dopet och nattvarden finns med bland dikterna, liksom kyrkans kamp i världen och mot de falska förkunnarna. För rätt lära förtjänar att citeras i sin helhet: “För rätt lära, / Gud till ära / mÃ¥ vi strida / bedja, lida. / Vargar mÃ¥nga / söker fÃ¥nga / fÃ¥rahjorden / här pÃ¥ jorden. / Falska munnar / nu förkunnar / mänskotankar / och Ã¥samkar / hjorden skada / med sin svada. / Herrens skara / vaken vara / bör och bedja.”

Innehållsligt är det genomgående den frälsande, bibliska förkunnelsen som möter. Ser man till formen möter man en del ojämnheter, men det finns också riktiga pärlor där såväl form som innehåll håller hög klass. Någon eller några dikter skulle av en tonsättare kunna göras till psalm. Kanske skulle Nattvardspsalm kunna bli en psalm att sjunga:

“Herren är god. Herren är god. / Smaka [och] se, att Herren är god./ Drick av hans blod, drick av hans blod, / släck all din törst i hans dyra blod. / Härlig är skatten / funnen i natten, / lyfter den arme till kraft och mod./

Herren är en. Herren är en. / Hör, Israel, Herren är en. / Herren allen´, Herren allen´/ har med sitt offer tvättat dig ren. / Härligt är ordet / vid nattvardsbordet, / nÃ¥dens och sanningens Ã¥tersken”.

Lars Borgström