Över tio tusen amerikanska barn prenumererade 1947 och framÃ¥t pÃ¥ Bibeln i bilder. Det var pastorn i Missourisynoden och bibelforskaren William F. Beck (1904-1966) som ställde samman de olika avsnitten och till sin hjälp hade han skickliga illustratörer. Bakom bilderna lÃ¥g omfattande forskning för att man sÃ¥ riktigt som möjligt skulle kunna Ã¥terge den bibliska miljön och de dÃ¥tida levnadsförhÃ¥llandena. Texten utgjordes i huvudsak av direkta bibelcitat. En viss anpassning gjordes dock sÃ¥ att innehÃ¥llet blev tillgängligare för barnen. Beck beskrev projektet sÃ¥ här: “Syftet var att förmedla Bibeln pÃ¥ ett sÃ¥ enkelt och rikt sätt som möjligt, sÃ¥ att familjer, ja människor i alla Ã¥ldrar inom och utom kyrkan, kan läsa den och fÃ¥ en god översikt över dess innehÃ¥ll och budskap”.

Denna ambition lyckades man verkligen med. SÃ¥som undertiteln lyder – frÃ¥n skapelsen till urkyrkan – täcker Bibeln i bilder i huvudsak in hela frälsningshistorien. NÃ¥gra viktiga händelseförlopp är dock utelämnade sÃ¥som t.ex. Josef i Egypten. Israels historia mellan Salomos kröning och Jesu födelse är helt förbigÃ¥ngen.

Bibeln i bilder är trots ovanstÃ¥ende brist ändÃ¥ tveklöst den bästa seriebibel av de som kommit mig till del. Det finaste med den är att den, till skillnad frÃ¥n andra seriebiblar, redan i Gamla testamentet är sÃ¥ tydligt evangelisk. Exempelvis fÃ¥r vi redan i syndafallsberättelsen veta att Jesus är kvinnans avkomma som skall krossa ormens huvud. GÃ¥ng pÃ¥ gÃ¥ng görs framÃ¥tblickar där vi fÃ¥r se hur Jesus är uppfyllelsen av Gamla testamentets löften. Efter skildringen av hur Gud befallde Abraham att offra Isak stÃ¥r det t.ex.: “Abraham var villig att offra sin ende son. PÃ¥ samma sätt offrade Gud sin ende Son, Jesus, pÃ¥ korset. Genom att Jesus dog pÃ¥ korset är du räddad frÃ¥n straffet för synden, fruktan för döden, och frÃ¥n djävulens makt”.

Genom modern desktopteknik har det nu blivit möjligt att till ett lågt pris ge ut Bibeln i bilder på olika språk. Barn över hela världen (bl.a. de spansktalande länderna, Albanien, Ryssland, Indien, Indonesien, Zambia och Brasilien) får en ny möjlighet att ta del av Bibelns frälsande budskap. I Sverige är det Stiftelsen Biblicum som står bakom utgivningen. Det är Folkbibelns översättning som har använts.

Bibeln i bilder (376 s) är en bok som man skall köpa många exemplar av. Den kostar bara 85 kr + porto. Jag kan inte tänka mig en bättre gåva att ge bort på födelsedagskalas eller som julklapp. Varje barn borde få ett eget exemplar av denna förnämliga bok. Den beställs från Biblicums förlag, c/o Adriansson, Släntvägen 10, 331 35 Värnamo. E-mail: biblicum@bredband.net

Lars Borgström