SAMTAL MED JESUSBARNET

Kyrkofadern Hieronymus, som översatte Bibeln till latin, Vulgata, bodde efter slutat livsverk i ett kloster i Betlehem. Från sin arbetscell kunde han se över ängarna bort mot den plats som utpekades som Jesu födelsestall.

â€SÃ¥ ofta jag blickar mot Betlehem, har mitt hjärta ett samtal med barnet Jesus. Jag säger: ´Ack, herre Jesus, hur du fryser och darrar, hur hÃ¥rt du ligger för min salighets skull! Hur skall jag kunna vedergälla dig detta?´ DÃ¥ synes det mig som om barnet svarar: ´Jag önskar ingenting käre Hieronymus. Giv dig tillfreds! Jag skall bli ännu torftigare i örtagÃ¥rden och pÃ¥ det heliga korset.´ Jag fortsätter att tala: ´Kära Kristusbarn, jag mÃ¥ste nödvändigt fÃ¥ giva dig alla mina pengar.´ Barnet svarar: ´Himmel och jord tillhör mig. Jag behöver ej pengar. Giv dem Ã¥t de fattiga, sÃ¥ vill jag betrakta det sÃ¥som vore det givet Ã¥t mig.´ Jag fortsätter: ´Kära Kristusbarn, det vill jag gärna göra, men jag mÃ¥ste fÃ¥ ge dig nÃ¥got. Annars skulle jag dö av smärta.´ Barnet säger: ´Käre Hieronymus, eftersom du är sÃ¥ frikostig, sÃ¥ skall jag säga dig, vad du skall ge mig. Giv mig dina synder, ditt onda samvete och din förtappelse.´ Jag svarar: ´Vad skall du göra med dessa ting?´ Kristus svarar mig: ´Jag vill ta dem pÃ¥ mina skuldror, det skall vara min härlighet och mitt herradöme. Jesaja har förutsagt, att jag vill bära och borttaga dina synder.´

DÃ¥ började jag grÃ¥ta och sade: ´Barn, kära Kristusbarn, huru har du icke rört mitt hjärta! Jag trodde att du ville ha nÃ¥got av mig, och sÃ¥ vill du bara ha det onda hos mig. Tag bort vad som är mitt! Giv mig vad som är ditt! SÃ¥ blir jag fri frÃ¥n synden och viss om det eviga livet.´â€