Kristna frågor

formulerade av Martin Luther till dem som förbereder sig för att ta emot Herrens nattvard

1. Tror du att du är en syndare?

Ja, jag tror att jag är en syndare.

2. Hur vet du det?

Det vet jag av Guds tio bud som jag inte har hållit.

3. Ã…ngrar du dina synder?

Ja, jag ångrar att jag har syndat mot Gud.

4. Vad har du förtjänat av Gud på grund av dina synder?

Jag förtjänar Hans vrede och missnöje, kroppslig död och evig fördömelse.

5. Är du övertygad om att du är frälst?

Ja, det är jag övertygad om.

6. Vem förtröstar du då på?

Jag förtröstar på min käre Herre Jesus Kristus.

7. Vem är Jesus Kristus?

Jesus Kristus är Guds Son, sann Gud och sann människa.

8. Hur många Gudar finns det?

Det finns bara en Gud, men tre personer i Gud: Fadern, Sonen och den Helige Ande.

9. Vad har Kristus gjort för dig så att du kan förtrösta på Honom?

Han har dött för mig och utgjutit sitt blod för mig på korset till förlåtelse för mina synder.

10. Har Fadern också dött for dig?

Det har Han inte gjort, för Fadern är endast Gud och likadant är det med den Helige Ande. Men Sonen är sann Gud och sann människa. Han dog för mig och utgöt sitt blod för mig.

11. Hur vet du detta?

Jag vet detta av det heliga evangeliet och av orden i den heliga nattvardens sakrament.

12. Vilka ord är det?

Den natt dÃ¥ Herren Jesus blev förrÃ¥dd, tog Han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav Ã¥t lärjungarna och sade: â€Tag och ät! Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.â€

PÃ¥ samma sätt tog Han bägaren, tackade Gud och gav Ã¥t dem och sade: â€Drick alla av den. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som är utgjutet för er till syndernas förlÃ¥telse. SÃ¥ ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.â€

13. Tror du då att Kristi sanna kropp och blod är i sakramentet?

Ja, det tror jag.

14. Vad är det som får dig att tro det?

Det som fÃ¥r mig att tro detta är Kristi ord: â€Tag och ät! Detta är min kropp … Drick alla av den. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod.â€

15. Vad vill Kristus att du ska göra då du äter Hans kropp och dricker Hans blod i Herrens heliga nattvard?

Kristus vill att jag ska komma ihÃ¥g och förkunna Hans död och utgjutandet av Hans blod, som Han har lärt mig: â€SÃ¥ ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.â€

16. Varför vill Kristus att du ska komma ihåg och förkunna Hans död?

Han vill att jag ska göra detta så att (1) jag lär mig att ingen skapad varelse kunde gottgöra för mina synder, utan endast Kristus, som är sann Gud och sann människa, kunde och gjorde detta; (2) jag lär mig att se med förskräckelse på mina synder och inse att de verkligen är stora; (3) jag finner glädje och tröst endast i Kristus och tror att jag äger frälsning genom tron på Honom.

17. Vad fick Honom att dö och betala helt och fullt för dina synder?

Det var Hans stora kärlek till sin Fader och till mig och andra syndare som fick Honom att göra detta, som Skriften lär (Joh. 14:31, Rom. 5:8, Gal. 2:20, Ef. 5:2).

18. Slutligen, varför önskar du ta emot den heliga nattvarden?

Jag önskar göra detta så att jag lär mig tro att Kristus på grund av sin stora kärlek dog för mina synder och att jag också lär mig av Honom att älska Gud och mina medmänniskor (min nästa).

19. Vem är det som förmanar och får dig att ta emot nattvarden ofta?

Det är min Herre Kristus, som genom sin befallning och sitt löfte förmanar och får mig till det, och även mina synders börda som vilar tungt på mig och får mig att känna hunger och törst efter den heliga nattvarden.

20. Vad kan en människa göra om hon inte är medveten om syndens börda och inte känner hunger och törst efter den heliga nattvarden?

Till den människan kan man inte ge något bättre råd än att hon för det första lägger sin hand på hjärtat och känner efter om hon fortfarande består av kött och blod och att hon också ovillkorligen ska tro vad Skriften säger om detta (Gal. 5:17, 19-21, Jes. 64:6, Rom. 7:18).

För det andra ska hon se sig omkring och ta reda på om hon fortfarande befinner sig i världen och komma ihåg att där kommer det inte att saknas synd och svårigheter, som Skriften säger (Joh. 15:18-25, Matt. 24:9-13, Apg. 14:22).

För det tredje kommer denna människa helt säkert att ha djävulen omkring sig. Med sina lögner och mord dag och natt kommer djävulen inte att ge henne någon frid. Så beskriver Skriften djävulen (Joh. 8:44, 1 Petr. 5:8, Ef. 6:10-12, 2 Tim. 2:26).

21. Vad kan du göra om du är sjuk och inte kan komma till Herrens bord?

DÃ¥ kan jag skicka efter min pastor att be med mig och ge mig den heliga nattvarden privat.

22. När är det lämpligt att göra detta?

Det kan man göra inte bara då döden närmar sig, utan tidigare innan man har förlorat alla fysiska och mentala krafter.

23. Varför vill du göra detta?

Jag vill göra detta för att jag genom den heliga nattvarden ska få förvissning om att mina synder är förlåtna och frälsningen tillhör mig.