av Lars Borgström Ett besök i Halls missionshus

PÃ¥ Fastlagssöndagen firades gudstjänst i Halls missionshus. Det ligger i Tierp i norra Uppland och tillhör Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner. Här samlas man kring Guds Ord en gÃ¥ng i mÃ¥naden. Denna söndag var vi tjugofem äldre och yngre som slutit upp. Predikade gjorde predikant Rune Karlsson. Han talade om att fÃ¥ se Jesus (se nedan). En ungdomskör sjöng sedan â€Om jag ägde allt men icke Jesus, Vore livet värt att levas dÃ¥?†och â€Namnet Jesus vill jag sjungaâ€. EfterÃ¥t bjöds vi pÃ¥ kaffe, smörgÃ¥s och semla. Vi avslutade dagen med att tillsammans sjunga ett par läsarsÃ¥nger. Det var en mycket välsignad högtidsdag dÃ¥ vänner kom samman. Men viktigast av allt var att Jesus var mitt ibland oss (Matt. 18: 20).

Historik

Halls missionshus byggdes 1912, men den evangeliska väckelsen hade nått Tierp redan under mitten av 1800-talet. En av de första konventiklarna hade hållits av Oscar Ahnfelt 1851. Norra Upplands Missionsförening bildades 1863 och anslöts till EFS. Väckelsen hade framgång och två missionshus byggdes i Tierp i slutet av 1870-talet. Men djävulen kunde naturligtvis inte låta Herrens verk vara oantastat. Som bekant uppträdde Waldenström vid denna tid med sin nya försoningslära, där Jesu ställföreträdande strafflidande förnekades. Den norra hälften av Uppland kom helt att uppslukas av den waldenströmska rörelsen. Det fanns endast ett undantag, och det var en liten läsargrupp i Tierps socken. År 1883 bildades Tierps Evangelisk-Lutherska missionsförening. Man stod utan lokal eftersom de missionshus man varit med att bygga hade tillfallit Svenska Missionsförbundet.

En ny väckelsevÃ¥g svepte över bygden de första Ã¥ren av 1900-talet. Särskilt kom mÃ¥nga unga människor till tro och föreningen vitaliserades. När sedan den kolmodinska striden, som gällde frÃ¥gan om Bibelns ofelbarhet, bröt ut inom EFS ställde sig missionsföreningen pÃ¥ den bibeltrogna sidan. Detta fick till följd att föreningen lämnade EFS 1911. Fram till denna tid hade mötena hÃ¥llits i skolhusen, men dessa stängdes nu av prästerskapet för föreningen. Ett eget missionshus blev nödvändigt. Eftersom mÃ¥nga av medlemmarna bodde i Halls, bestämde man att där skulle det nya missionshuset byggas. Invigningen hölls 1912 under medverkan av Bibeltrogna Vänners förste ordförande Lambert Jepsson. (Historiken bygger pÃ¥ art. â€NÃ¥got om väckelsen i norra Uppland†av Dick Juhlin. Den är publicerad i Bibeltrogna Vänners Julkalender 1993.)

De senaste decennierna har föreningen fört en stillsam och något undanskymd tillvaro. Men ifjol målades det vackra missionshuset om och förhoppningsvis hittar någon eller några av bygdens folk till gudstjänsterna. De flesta av besökarna reser långväga ifrån. Guds rena och klara Ord är tyvärr mycket sällsynt i Uppsala med omnejd.

Förkunnelsen

Vi som hade lyckan att vara i Halls missionshus denna dag fick höra ett fulltonigt evangelium. Predikotext var Joh. 12: 20-33. Vi fick se Jesus sÃ¥som ställföreträdaren som bar vÃ¥rt straff. Det var ett svÃ¥rt lidande Han utstod när spikarna drevs in i Hans kött. Men det var inte bara ett kroppsligt lidande Han utstod. Han fick dessutom smaka Gudsövergivenhetens hemska verklighet. Alla synder lades pÃ¥ Honom. Jesus var pÃ¥ korset i Guds ögon den ende syndaren som begÃ¥tt alla enskilda synder genom världshistorien. Rosenius dagbetraktelse frÃ¥n den 15 januari citerades (anförda ord är i sin tur ett Luthercitat): â€När den barmhärtige Fadern kastade allas vÃ¥ra synder uppÃ¥ Honom, sade Han: Du skall vara det alla människor varit och äro, ifrÃ¥n tidens begynnelse intill dess ända; du skall vara den syndaren, som tog äpplet i paradiset; du skall vara David, som bedrev hor och mord; du skall vara Paulus, som förföljt, försmädat och förövat all vÃ¥ldsamhet etc. Korteligen, du skall vara det alla människor äro, likasom hade du allena gjort alla människors synder; därför tänk nu pÃ¥, huru du betalar och gör tillfyllest för dem.â€

Världen fick sin dom och denna världens furste kastades ut. Eftersom ställföreträdaren tog världens dom har åklagaren inga rättigheter längre. Men vi har idag rättighet att visa bort honom till Jesus.

Jesus var kornet som föll i jorden och dog för att bära rik frukt. Genom att med sitt liv betala vår syndaskuld återlöste Han mänskligheten. Men också vi måste dö för att vinna evigt liv. Det är vår gamla människa som måste dödas. Om vi älskar vårt gamla liv leder det till evig död. Det är inte lätt alla gånger att vara kristen. Inte bara det egna köttet utan även yttre svårigheter är att vänta. Vi har att räkna med att lida förföljelse eftersom vår Herre är föraktad av denna värld.

Sådant var i korthet det budskap som predikades i Halls missionshus Fastlagssöndagen 2004. Bed att verksamheten i Halls missionshus får bli många till välsignelse!