Gud som haver barnen kär,
Se till mig som liten är!
Vart jag mig i världen vänder,
Står mitt väl i Dina händer.
Lyckan kommer, lyckan går.
Du förbliver, Fader vår.

Gode Fader, i din vård
Tag oss här i denna gård:
Far, att han får kraft att sträva;
Gode Gud, att mor får leva.
Gud som haver barnen kär,
Hjälp ock den som liten är.

Alla hem där mor är död.
Alla barn som lida nöd.
Seglare på stormigt vatten.
Vandrare i mörka natten.
Käre gode Fader vår,
Trösta den som sorgsen går.

Fader som i himlen bor
Hjälp Du den som glömt sin mor.
Alla fattiga och stora,
Som sin barnasjäl förlora,
För dem hem från villsam stig
Att bli barn och små hos dig.

Alla gamla tag i hand,
Led dem till ditt ljusa land
Genom livets nöd och vimmel.
Blinda som ej se din himmel
Eller jordens sommarskrud,
Låt dem se Dig själv, o Gud.

Tack att ingen ensam går
Som din fadersarm ej når.
Tack att dina milda händer
Sträckas över folk och länder.
Tack för att Du hjälper visst.
Tack, o Gud, för Jesus Krist.

v 2-6 Siri Dahlquist, f. Jonsson